top of page

KAHVE FALINDA AĞAÇ GÖRMEK

brokoli.png

Mesajları:

 • Yollar

 • Proje

 • Gelecek

 • Seçenek

 • Bereket

 • İletişim

 • Netwörk

 • Fırsatlar

 • Bağlantılar

 • Yaşam enerjisi

 • Aile ve akrabalar

 • Büyüme ve gelişme

 • Arkadaşlar ve dostlar

 • Geleceğe yönelik projeler

 • Büyüme ve gelişme vadeden süreç

Kahve falında ağaç görmek ne anlama gelir?

Kahve falında ağaç görmek en klasik anlamı itibariyle gelecek vadeden bir sürece işaret eder. Fakat ağaç sembolünü yorumlamadan önce gördüğümüz ağacın nasıl olduğuna ve bize ne hissettirdiğine odaklanmalıyız. Yaşlı ya da cılız bir ağaç hastalığa işaret ederken, güzel ve büyük bir ağaç ise hali hazırdaki projelerin ya da kafamızdaki planların büyüyeceğine ve güzel meyveler vereceğine alamettir.


Kahve falındaki ağaç bazı durumlarda insan bedeniyle ilişkilendirilir. Yaşlı bir ağaç yaşlı bir kişi hakkında bilgi getirirken yeni yeşeren bir fidanda daima çocukluk ya da bebeklik çağına yönelik bilgiler gizlidir. Fakat kahvedeki ağaç bir insanı temsil etmiyor ise bazen bir fidan yeni bir fikrin doğuşuna ya da yaşamımızdaki yeni bir başlangıca işaret ederken yaşlı ya da diri olmayan bir ağaç ise modası geçmişlere ya da sonu yaklaşan süreçlere alamettir.


Kahve fincanında görülen diri ya da güzel ağaç genellikle olumlu gelişmelere ve büyüyen süreçlere işaret eder. Bu gelişmeler bazen ilişkimizle ilgili olabileceği gibi bazen kariyerle de ilgili olabilir. Tek dalı ya da dalları kırılmış ağaç ise sorunlara, kayıplara ya da yarım kalacak işlere alamettir. Kahve falında bir ağacın dallarını kesik görmek hayırlı değildir. Bazen bu para kaybına işaret edebileceği gibi bazen bir ilişkinin sonuna gelineceğinin işaretçisi de olabilir.

Burçlar ve burç uyumları

zodyak_çemberi_yeni.png

Astrozia.com

Kahve falında büyük ağaç görmek:

Kahve falında büyük ağaç son derece güçlü bir şekilde aslında dünyadaki her şeyle ve herkesle bağlantılı olduğumuzu bize hatırlatır. Gerek internetin gücü gerek iletişimin kolaylaşması gibi kimle ve nereyle bağlanmak istiyorsak bağlanma özgürlüğümüz olduğunun altını çizer. Kahve falında büyük bir ağacın dalları tanıdığımız insanlar, kurduğumuz kontaklar ve gerek reelde gerek sanalda kurduğumuz tüm ilişkileri simgeler.

 

Bu ağacın kökü tabiata dolayısıyla tüm insanlığa olan bağımızın simgesidir. Aynı zamanda sahip olduğumuz o güçlü yaşam enerjisinin ve elimizin altındaki tüm fırsatların hatırlatıcısıdır. Umutsuzluğa kapılan biri kahve falında büyük ya da sağlıklı bir ağaç görmüş ise bilmelidir ki fırsatlar dünyasında yaşamakta ve tüm fırsatlar elinin altında bulunmaktadır ve aradığı şeyle bağlantı kurabilecek imkanlara sahip bir yaşam sürmektedir.

Kahve falında kesik ağaç görmek:

Kahve falında kesilmiş ağaç görmek iyi değildir ve genellikle bir kayba ya da yarım kalan bitirilmemiş işlere işarettir. Bazen kahve falındaki kesilmiş ağaç kaçırılmış bir fırsat ya da kaptırılmış iştir. Ağaç kesmek en temel anlamıyla bir fırsatı boşu boşuna geri tepmek ya da gereksiz yere harcamaktır ve iyi değildir. Bazıları için kahve falında ağaç kesmek bir süreci yanlış bir şekilde sonlandırmak ve bu sonlandırmadan dolayı zarar etmektir.

 

Ağaç kesmenin bir başka yorumlanma şekli ise bir insanı bir hiç uğruna harcamaktır. Evladının okumasına izin vermeyen bir baba bu falında kesilmiş ağaç görüyor ise bir an önce bu kararından geri dönmeli ve evladının sahip olduğu potansiyelleri keşfetmesine izin vermelidir. Bir iş fırsatına hayır demeyi düşünen bir kimse falında ağaç kestiğini görürse o işe evet demelidir çünkü o işte kendisi için büyük fırsatlar vardır.

Kahve falında ağaç görmek bazen yaşam enerjisiyle yorumlanır. Bu şekli gören kişi gördüğü ağaç ile ilgili bazı hususlara dikkat etmelidir. Kuru ağaç sağlıksızlık ya da kuraklık, yemyeşil ağaç verimlilik, uzun ağaç ise uzun ömre işarettir. Yine buna benzer şekilde kahve falında görülen ağacın durumuna bakarak fal sahibi yorumu yapmalıdır.


Ağaç görülen fallar aynı zamanda kişiye yaşam durumuyla ilgili bilgi verirler. Ağacın gövdesi, kendimiz için yaptıklarımız ve hayatımız boyunca elde ettiklerimizin ve tüm alt yapımızın simgesi iken yaprakları ise tüm bu çabalar sonucunda elde ettiklerimizi ve bağlı olduğumuz maddi manevi her şeyi bize gösterir.


Kahve falındaki ağacın dalları aynı zamanda sahip olduğumuz tüm networklerden, kurduğumuz ilişkilerden ve bağlantılarımızdan haber verir. Bir ağacın dalının kırıldığını gören kimse bir arkadaşını ya da sevdiğini kaybedebilir. Dalları yeşil ağaç gören kimse ise yeni arkadaşlar ve dostluklarla müjdelenir. Ağacın dallarında meyveler ve verimlilik gösteren herhangi bir şeyin yetiştiğini gören kimsenin hayatına bolluk, bereket ve para girer. Bu kişi için geçmişte yaptıklarının olumlu sonuçlarını almanın ve ektiklerini biçmenin zamanı gelmiştir.

 

Kahve falındaki ağaç aynı zamanda yaşama ve köklerimize olan bağlılığımızı temsil eder. Ağaç sembolü bazen birbirine kenetlenmiş bir aileyi temsil edebileceği gibi bazıları için sahip olduğu değerlere ya da geçmişe bağlılığı temsil eder. Bir başka yorumculuğa göre ise ağaç fiziksel aleme, maddi değerlere ve yaşama olan bağlılığın simgesidir. Toprağa kalın gövdesi ile bağlı bir ağaç gören kişi sahip olduklarına aşırı derecede bağlıdır.

Rüya tabirleri

Ruyoka.com

Yeni bir kahve falı için ana sayfaya dön

YORUMLAR

bottom of page