top of page

KAHVE FALINDA AHTAPOT GÖRMEK

brokoli.png

Mesajları:

 • Zeka

 • Branş

 • Hareketlilik

 • Açgözlülük

 • Meşguliyet

 • Eş zamanlılık

 • Psişik güçler

 • Adapte olmak

 • Bireysel farklılıklar

 • Çok fazla seçenek

 • Her yere yetişebilmek

 • Hayatın farklı alanları

 • Farklı yönlere çekilmek

Kahve falında ahtapot görmek:

Kahve falında ahtapot eş zamanlı olarak birçok işle uğraşma ve meşguliyet sembolüdür. 8 kolu olmasıyla bilinen bu hayvan aynı zamanda yaşamımızın 8 farklı yönüyle birden uğraşmanın, aktif bir yaşam tarzına sahip olmanın ve aynı anda birçok sorunla birlikte ilgilenmenin sembolüdür. Kahve falındaki ahtapot aynı zamanda hane içindeki karışık meselelerin ve bir o yana bir bu yana savrulmanın sembolüdür.


Kahve falında görülen ahtapot aynı zamanda hane içindeki bireysel farklılıklara ve farklı yönlerde ilerlemek isteyen bireylere dikkat çeker. Bu sembolü yorumlamak için ahtapotun kollarına ve kolların ucunda ne ya da hangi objeler olduğuna bakmalıyız. Bu kollardan her biri hanedeki ya da bir çatı altındaki farklı bireyleri işaret ediyor olabilir. 8 kollu olmasıyla bilinen ahtapot kahve falında eğer daha az ya da daha fazla kollar temsil ediliyor ise her bir kolun bir kişiyi ya da bir seçeneği işaret ettiği ihtimali de göz önünde bulundurulmalıdır. Dolayısıyla 4 kollu ahtapot 4 kişiyi ilgilendiren bir durumken 6 kollu ahtapot 6 kişiyle ilgili bir meseledir.


Kahve falında ahtapot görmek hayatın tüm yönlerinin aktif olması ve aynı anda birden başka yönden çekilme ile ilgilidir. Falında ahtapot gören kendini bir anda o kadar meşgul bir halde bulur ki canının sıkılmaya bile vakti olmaz. Fakat yine de falda görülen ahtapot çevresindeki objelere ve fala bakan kişinin aldığı enerjiye göre yorumlanmalıdır. Güzel görünen muazzam bir ahtapot hayırlı meşguliyete, cılız, kötü ya da kolları kesik ahtapot ise faydasız meşguliyete ya da sonu hayırlı olmayacak zaman kayıplarına işarettir.

Burçlar ve burç uyumları

zodyak_çemberi_yeni.png

Astrozia.com

Kahve falında ahtapotun kollarını görmek:

Kahve falında ahtapotun kolları bize çok fazla seçeneğe sahip olduğumuz bilgisini getirir. Yine bu sembol yorumlanmadan önce ahtapotun kollarının ne durumda olduğuna bakılır. Kolları sağlıklı ve rahat hareket eden ahtapot hayatta çok fazla seçeneğin hala bizim için açık olduğunun hatırlatıcısıdır. Kolları kesik, yamuk ya da sağlıksız ahtapot ise bize seçenek gibi sunulan bazı tekliflerin aslında bizim için sadece çıkmaz sokaklar olduğu konusunda uyarıdır. Bütün kolları kesik olan bir ahtapot çaresizlik ve eksikliktir.

Kahve falında ahtapotun kolları aynı zamanda zeka, yönetim ya da beyin kadrosunda yer almanın sembolüdür. Bu sembol aynı zamanda 8 parçaya bölünen bir proje ya da 8 departmanı olan bir şirketi yönetmenin temsilcisi de olabilir. Kısacası, kahve falında ahtapotu gören kişi bir organizasyonun beyni olarak tüm bu 8 parçayı da yönetmek zorunda kalır. Bazen, bu sembol yeni bir projenin kurucusu olmak ve bu proje için 8 kişi görevlendirmek ya da projeyi 8 farklı bölümden oluşturmaya karar vermekle ilgilidir. Bu kahve falında ahtapot beynin ve yönetimin, onun 8 kolu ise tüm bu yönetimin emri ya da etkisi altında kalanların sembolüdür.

Kahve falında ahtapot görmek aynı zamanda çok başlılığın ortadan kalkması, iyi yönetim ya da iyi liderlik sembolüdür. Muazzam çizilmiş bir ahtapot güzel kurulmuş bir organizasyona işaret eder. Fakat, kolları kesik ahtapot bir sistemde aksayan parçalar olduğuna ya da liderlik vasıflarının düşük olmasına delalettir. Kollarının her biri bir yöne dağılmış ahtapot ise kararsızlığa, çok başlılığa ya da her kafadan bir ses çıkmasına delalet eder. Bazen dağınık çizilmiş bir ahtapot fikir uyuşmazlıklarına ya da aynı istikamette hareket etmeye gönüllü olmayan insanlara işarettir.


Kahve falında ahtapot aynı zamanda bir şirketin ya da organizasyonun beyin kadrosu ya da yönetimi hakkında bize bilgi sunar ve bu tip fallar bazen uyarı niteliğindedir. Güzel, sağlıklı ve rahat hareket edebilen bir ahtapot güzel kurulmuş organizasyonlara ve güzel yönetime, kolları kesik, eksik veya fal sahibinin kötü etki aldığı bir ahtapot ise kurulan organizasyondaki eksiklik ya da aksaklıklara işaret eder. Kahve falında bir ahtapotu sevdiğini gören bir kişi çok büyük bir organizasyonun başına getirilir ya da bir projeye fikir babalığı yapar.


Tüm bunların yanı sıra kahve falında ahtapot omurgasızlardan olmasında dolayı aynı zamanda psişik güçler, beyin gücü ve bilinçaltını çok etkili kullanarak fiziksel hayata etki edebilme yeteneğinin altını çizer. Tıpkı ahtapotun beyniyle esnek kollarını hiç durmadan oynatması gibi fal sahibi de öyle yeteneklere sahiptir ki bilinçaltının nimetleriyle tüm hayatını kontrol altında tutmayı başarır. Bu durumda ahtapotu rahat hareket ederken gören kişi hayatına hakim kişidir. Ahtapotun zorlanması ya da sağlıksız olması hayatın kontrolünü hala ele alamamış olmanın simgesidir.


8 kollu bir hayvan olmasından dolayı ahtapot numerolojik olarak 8 sayısıyla ve astrolojik olarak gizem evi olan sekizinci evle bağlantılıdır. Sekizinci ev aynı zamanda cinselliğin ve rejenerasyonun evidir ve akrep burcu tarafından yönetilir. Gizem evi olmasından dolayı gizemli olan her şey onun kontrolü altındadır. Tıpkı örümcek ve diğer omurgasız hayvanlar gibi ahtapot da eski çağlardan beri daima gizemli ve beraberinde bilinmeyenleri getiren bir sembol olarak görülmüştür. Bu yüzden falında ahtapotu gören yaşamında gizemli durumlarla karşılaşabilir.


Tüm bunların yanısıra kahve falında görülen ahtapot çok fazla seçeneğe sahip olmaya, kararsızlığa ya da kafa karışıklığına da işaret edebilir. Ahtapotun kollarının sayısı falın yorumlanmasında önemlidir. 4 kollu ahtapot 4 farklı seçenek iken 5 kollu ahtapot 5 seçenek arasında bocalamaya işaret ediyor olabilir. Kahve falında ahtapot gören kişi bu ahtapottan aldığı enerjiye bakarak yorum yapmalıdır. Güzel bir ahtapot hayırlıdır fakat çirkin bir ahtapot birden çok mesele ile uğraşmaya delalet edebilir.

Rüya tabirleri

Ruyoka.com

Yeni bir kahve falı için ana sayfaya dön

YORUMLAR

bottom of page