top of page

KAHVE FALINDA ASLAN GÖRMEK

brokoli.png

Mesajları:

 • Zafer

 • Sınav

 • Düşman

 • Korkular

 • Tehlike

 • Savaş

 • Zorluk

 • Rekabet

 • Çatışma

 • Çekişme

 • Yarışma

 • Mücadele

 • Zorlu bir rakip

 • Tehlikeli bir süreç

 • Kaybetme korkusu

 • Yenmek ya da yenilmek

Kahve falında aslan görmek:

Kahve falında aslan görmek korkularla ya da düşmanla yüzleşmeye delalettir. Bazıları için kahve falında aslan engel, zorluk ya da kaderde mutlaka aşılması gereken zorlu bir süreçtir. Bir kişi falında büyük bir aslan görürse iş hayatında ya da bir yerde zorlu bir düşmanıyla ya da hoşlanmadığı bir kimseyle karşılaşma olasılığı vardır.


Kahve falında aslan bazen güç, kudret ve donanım sembolüdür. Bu sembol çok belirgin bir şekilde kahvede vurgulanıyor ise fal sahibi tüm düşman ya da rakiplerini yenecek ve onların önüne geçecek kudrettedir. Aslan aynı zamanda maddi manevi güce sahip olmak ve zorlu bir süreci aşmanın temsilcisidir. Zorda olan bir kişi kahve falında belirgin bir aslan sembolü görmüş ise bu zorluğu aklını kullanırsa aşabilecektir. Çünkü, karşısına çıkan düşman ya da zorluk kendisinden daha güçlü değildir.


Kahve falında aslan aynı zamanda zorlu bir sürece girmek ya da zor bir işin üstesinden gelmekle alakalıdır. Fal sahibi boyundan büyük bir işe kalkışmak zorunda kalabilir ya da kendisin kapasitesini zorlayacak kadar zorlu bir görev verilecektir. Bazen aslan kendinden daha güçlü ya da donanımlı bir düşman veya rakibi alt etmek zorunda kalacağımız süreçlere işaret eder. Bu süreci geçmenin tek yolu fiziksel güç ve zorbalık değil aklı kullanmak olacaktır.

Burçlar ve burç uyumları

zodyak_çemberi_yeni.png

Astrozia.com

Kahve falında aslan gören aslandan çok aslanı nasıl gördüğüne odaklanmalıdır. Zararsız gibi duran ya da fal sahibine zarar vermeye hiçbir niyeti olmayan bir aslan hassas bir duruma işaret eder. Belki bugün görünürde her şey normaldir ya da ortada bir tehlike yoktur fakat ufak bir hata çok ciddi sonuçlara ya da kayıplara yol açabilir. Kahve falında sevimli bir aslan görmek düşmanla barışmak ya da uzlaşmaktır.


Kahve falında aslan görmek bazen düşmanla bir mücadeleye girmek, koltuk savaşı ya da laf dalaşıdır. Bir erkek kahve falında bir aslan görürse bir kadın için başka bir erkekle mücadeleye girebilir. Ağzı açık aslan gören kişinin düşmanı kendinden daha güçlü ya da daha donanımlıdır bu yüzden düşmana yenilir. Bu falı gören iş hayatında bir kariyeri aşk hayatında da partnerini başkasına kaptırabilir. Bir kadın kahve falında ağzı açık bir aslan görürse partneri onu kendisinden daha güzel bir kadın için terk eder.


Aslan bazıları için aile reisi ya da erkek patron sembolüdür. Büyük, belirgin ya da kabarık resmedilmiş bir aslan sembolü fal sahibi için bu kişiden gelecek bir iyilik ya da menfaatin simgesi olabilir. Bu sembol bazen patrondan, babadan ya da cömert birinden gelecek bir yardım ya da teklifin müjdecisidir. Fakat bu falın yorumunda fala bakan kişi aslan sembolünden nasıl bir etki aldığına da bakmalıdır. Zararsız duran bir aslan için bu yorum geçerli olsa da dişlerini ya da pençelerini gösteren bir aslan bu yorumun aksine bize saldırmaya ya da hamlesini yapmaya hazırlanan bir düşmana karşı dikkatli olmaya davet eder.


Bir kadın için kahve falında çok belirgin bir aslanın görülmesi bazen evin reisi olan baba ya da kocanın bu kadının hayatında çok dominant tavırlar sergilemesinin altını çizer. Bir aslanın büyük özellikle de falda en tepede resmedilmiş olması hanede herkesin hayatına müdahale eden bir erkeğin varlığına dikkat çeker. Fakat bu aslan muazzam ya da tehlikesiz duruyor ise bu erkeğin bütün dominantlığı hanenin yararınadır ve sadece koruyucudur. Aslanın ters çizilmiş olması ya da sinirli durması durumunda erkeğin dominantlığı hanedeki herkesin hayatını zehir edici boyutlardadır.


Bir kahve falında aslan sembolü net bir şekilde bir yere ya da bir kişiye bakarken resmedilmiş ise düşman fal sahibine zarar vermeyi ve kendisine hamle yapmayı kafasına koymuştur. Bu tip falların yorumlanmasında aslanın arkasına, önüne, bu yönlerde kimlerin ya da hangi objelerin resmedildiğine ve aslanın duruşuna bakmak gerekir. Aslanın arkası daima düşmanın nereden geldiği, önü ise neyi amaçladığı ve niyeti hakkında bilgi vericidir.

Rüya tabirleri

Ruyoka.com

Yeni bir kahve falı için ana sayfaya dön

YORUMLAR

bottom of page