top of page

KAHVE FALINDA FİL GÖRMEK

brokoli.png

Mesajları:

 • Güç

 • Para

 • Haber

 • Sürpriz

 • Kudret

 • Bolluk

 • Hediye

 • Obezite

 • Bereket

 • Zenginlik

 • Büyük para

 • Önemli bir misafir

 • Büyük bir mal alımı

 • Şişman ya da cüsseli biri

Kahve falında fil görmenin anlamı:

Kahve falı, rüya tabirciliği ve semboller dilinde hayvan objelerinin yorumlanmasına o hayvanların en belirgin özelliklerine dikkat ederek başlamak gerekir. Bu özellikler günlük yaşamımızda mutlaka bize birilerini hatırlatmakta ya da yaşanan bazı durumlarla ilgili sıfat niteliği taşımaktadırlar.

 

Fil gördüğümüz fallar da bu yüzden büyüklük, ağırlık, yavaşlık ve cüsselilik gibi sıfarların altını çizer. Dolayısıyla, kahvede görülen fil günlük yaşamımızda ağır ilerleyen bir sürecin temsilcisi olabileceği gibi cüsseli bir kişiye işaret ediyor da olabilir. Her zaman olmasa da kahve falında görülen fil bazen obezite ve obeziteye bağlı sağlık sorunlarıyla ilgili ipuçları veriyor da olabilir.

 

Eski zamanlardan beri semboller dilinde ve rüya tabirciliğinde fil daima bolluk, bereket ve zenginlik sembolüydü. Bu yüzden Hindistanda bazı dinlerde evde fil heykeli bulundurmanın o eve mal ve para girişini hızlandıracağına inanılmakta idi. Günümüzde de Feng shui de dahil bir çok inanışa göre evde fil heykeli bulundurmanın bolluk bereket getirdiğine hala inanılmaktadır. İri ve cüsseli bir hayvan olmasından dolayı bu hayvan çoğu uygarlık tarafından haneye büyük para girişi ya da büyük bir mal alım satımına delalet olarak görülmüştür.

Burçlar ve burç uyumları

zodyak_çemberi_yeni.png

Astrozia.com

Kahve falında görülen fil aynı zamanda “büyük bir şeyin hayatımıza girmesi” metaforudur. Bu falın daha iyi yorumlanabilmesiiçin filin bizde nasıl bir etki uyandırdığına, nerede durduğuna, önünde ve arkasında hangi obje ya da semboller olduğuna odaklanmalıyız. Filin bize anlatmaya çalıştığı büyük bir şey bazen haneye girecek büyük miktarda para ya da nimet olabileceği gibi bazen haneye gelecek önemli bir misafirin simgesi de olabilir. Bazıları için kahve falında büyük ya da kabarık bir fil görmek güzel bir iş bulmaya ya da büyük bir fırsatla mükafatlandırılmaya alamettir.

 

Bazen kahve falındaki fil “büyük bir zat” sembolüdür. Fili falın merkezinde ya da dibinde çok belirgin olarak çizilmiş gören kişi için yüksek rütbede oturan birinden menfaat vardır. Bazıları için fil varlıklı bir erkeğe ve bu erkekten gelecek müjde, teklif ya da menfaate alamettir. Fili ters ya da çirkin resmedilmiş görmek ise hayırlı değildir. Bu durumda fal sahibi güçlü ve donanımlı bir düşman ya da kimseden gelecek bir zarara hazırlıklı olmalıdır. Bu tip falların yorumlanmasında filin nerede bulunduğuna ve bakış yönüne de dikkat etmeliyiz.

 

Bazen kahve falında görülen değişim yaşamımızda çok büyük bir değişimin cereyan edeceğinin altını çizer. Fili gören kişinin yaşamına giren bir arkadaş ya da yeni bir fikir sayesinde kendisi için her şey değişmeye başlayacaktır. Bazen kahve falındaki fil bu değişimin yeni bir eğitim ya da yeni bir fırsat sonrası olacağının altını çizer. Bu fırsatın ya da değişimin büyüklüğü kahve falında gördüğümüz filin büyüklüğüyle doğru orantılıdır. Dolayısıyla, çok büyük bir fil çok büyük bir fırsat alametidir.

 

Tüm buraya kadar yaptığım yorumlar aslında hep pozitif yorumlardı ve kahve falında görülen filin büyük bir nimet, değişim ya da fırsat alameti olduğunu belirttim. Fakat, tüm pisişik alanlar gibi kahve falında da görülen her objenin fala bakan kişide uyandırdığı izlenim mutlaka dikakte alınmalıdır. Çünkü, cüsseli bir hayvan olmasıyla bilinen fil genellikle yaşamımıza girecek güzel bir haber ve bolluk-bereket işareti olabileceği gibi eğer kötü ya da sevimsiz çizilmiş ise büyük bir belaya bulaşmanın işareti de olabilir. Fala bakan kişi gördüğü filden nasıl bir enerji aldığına odaklanarak bu sembolü yorumlamalıdır.

 

Tüm bunlara ilaveten kahve falında beliren ters bir fil de hayra alamet değildir. Bazen bütün işlerin ters-düz olması ya da servetin bloke olmasına işaret edebilir. Ters fil bazıları için büyük bir malın bir türlü satılamaması ya da büyük işlerde aksamalara işaret edebilir. Nadiren de olsa kahve falındaki ters fil şişman ya da cüsseli birinin vefatına ya da yatağa düşmesine de işaret edebilir. Kısacası, kahve falında bir fili ters görmek iyi değildir. Yine de bu objeyi daha iyi yorumlayabilmek için nerede durduğuna, çevresindeki objelere ve filin bakış yönüne dikkat etmemiz gerekir.

Rüya tabirleri

Ruyoka.com

Yeni bir kahve falı için ana sayfaya dön

YORUMLAR

bottom of page