top of page

KAHVE FALINDA HAŞERE GÖRMEK

brokoli.png

Mesajları:

 • Bela

 • Sorun

 • Korku

 • Pislik

 • Düşman

 • Fenalık

 • Kötülük

 • Tehlike

 • Düzensizlik

 • Kötü enerji

 • Dedikodu

 • Rahatsızlık

 • Kötü arkadaş

 • Küçük sorunlar

 • Halledilmesi gereken sorunlar

 • Gözümüzde değersiz ve önemsiz kişilik

Kahve falında haşere görmek:

Kahve falı ve semboller dilinde haşere daima küçük ama rahatsız edici olaylar metaforudur. Aynı zamanda hiljenik olmayan ortamların hayvanı olmasıyla  bilinen bu küçük hayvanlar yaşam yolculuğumuzda kendimizi temiz hissetmediğimiz ya da bulunduğumuz ortamdan rahatsız olduğumuz durumlarda fallarımızda belirir.


Haşere gördüğümüz fallar daima kötü enerji fallarıdır ve hayra yorulmazlar. Yaşamımızda temizlik yapmamız gereken yönlerimiz, vücudumuzdan def etmemiz gereken hastalıklarımız ve bu hastalıklarla ilgili uyarılar aslında bilinçaltımızdan bize haşere ya da fare gibi sembollerle ulaşırlar. Bu yorumculuğa göre falda haşere bir nevi temizlik arayışı ya da kendimizden uzaklaştırmamız gereken kötü enerjinin simgesidir.


Eski dinlerde haşere ve fare gibi semboller kara büyü ve negatif enerji sembolleri olarak görülmüşlerdir. Hatta bazıları haşerenin yer altına bağlantıları nedeniyle yer altı dünyasına ve karanlığa bağlar olarak görmekte idi. Şamanizm dininde ise dünyada hayvanlar, böcekler, bitkiler hatta cansız nesnelerin bile ruhlar vardı ve tüm bu ruhlar bir bütün olarak birleşmekte idiler. Haşereler de tüm bu ilahi düzen içerisinde küçük bir hayvan olarak içgüdülerin sembolü olarak görülmüştür.

Burçlar ve burç uyumları

zodyak_çemberi_yeni.png

Astrozia.com

Kahve falında haşereler görmek:

Kahve falında haşereler görmek falın sahibi için tüm haneyi rahatsız eden sevimsiz bazı durumların yaşanacağına delalettir. Falında haşereleri görenin uyandığı gün ya da 1-2 gün içerisinde haneden biriyle bir tartışma yaşaması ya da ufak ama irite edici ve üzücü bir olayla uğraşması olasılığı oldukça yüksektir. Fakat bu meseleler çözülebilecek ufak meselelerdir yine de falın sahibinin canını sıkacak işlerdir. Kahve falında görülen haşereler bazen hanede kavga ya da gürültü temsilcisidir.

Kahve falında birden çok haşere belirmişse bunlar negatif enerjilerin ya da negatif düşüncelerin sembolüdür. Bu negatif enerji ya da düşünceler fal sahibine hiçbir fayda sağlamadığı gibi zararlı da olmaktadır. Yaşam yolculuğumuzda bazen ilerlememizin önündeki en büyük engel negatif düşünmektir. Çünkü bilinçaltımız bizi düşüncelerimize göre yönlendirir. Dolayısıyla, falında çok fazla ya da birden fazla haşere gören kişi büyük bir bilinçaltı negatif düşünce temizliğine ihtiyaç duymaktadır. Bu sembolün yorumlanması için kahve falında nerede durduğuna ve nereye baktığına odaklanmalıyız.

Birçok insan için haşere pislikle ilişkilendirilmiştir fakat bu hayvanın kahve falında getirmeye çalıştığı mesaj çok güçlüdür. Gözümüzde küçük ama “pis” olarak gördüğümüz her şey ya da her birey falımızda haşere kılığında belirebilir. Haşere bazıları için pis bir iş, bazıları için kötü alışkanlıklar, bazıları için de düşman sembolü olabilir. Fakat ürkek ve küçük bir hayvan olmasından dolayı aslında haşerenin bize getirdiği mesaj bu düşmanın bizim kapasitemizi zorlayacak kadar büyük olmadığıdır. Eğer haşerenin bahsettiği kötü bir alışkanlık ise biraz çabayla bu alışkanlıktan kendimizi kurtarabiliriz.


Kahve falında görülen haşere aynı zamanda çabuk hareketlerinden dolayı bize yaşanan bu rahatsız edici durumun gelip geçici olduğunu hatırlatmalıdır. Bir şey yaşamımıza girer bizi bir süreliğine rahatsız eder ve daha sonra yaşamımızdan çıkar. Haşerenin küçük olması aslında problemin küçük olmasıyla ilişkilidir. Öyleyse, falımızda ya da rüyamızda beliren haşere sembolik olarak bize ne anlatır? Mutlaka yaşamımızdan çıkarılması gereken ve bizim için faydasız bir şeyler olduğunu!


Kahve falında haşere bazı kişiler için hiljenik olmayan ve fal sahibini rahatsız eden bir gerçekliğe de delalet edebilir. Falında bu sembolle karşılaşanın yakın zamanda mikrop ya da enfeksiyon kapması, geçici bir hastalığa yakalanması ya da tüm bunların dışınsa kendini temiz hissetmediği bir yerde bulunması ihtimali de oldukça yüksektir.


Kahve falında haşere görmenin bir başka olası anlamı ise falın sahibinin hayatında temizlemesi ya da düzene sokması gereken bazı şeylerin olduğudur. Falın sahibi tıpkı bir mekandaki haşereleri temizler gibi hayatından da neleri temizlemesi ve atması gerektiğine karar vermelidir. Atılması gerenler bazen evdeki faydasız ya da kirli eşyalar olabileceği gibi bazen insan zihnindeki negatif düşünceler olabilir. Falın sahibi bu sembolü öncelikle hayatından nelerin çıkartması gerektiğini bularak yorumlamalıdır.

Rüya tabirleri

Ruyoka.com

Yeni bir kahve falı için ana sayfaya dön

YORUMLAR

bottom of page