top of page

KAHVE FALINDA IRMAK GÖRMEK

brokoli.png

Mesajları:

 • Milat

 • Engel

 • Ayrılık

 • Değişim

 • Boşanma

 • Arabozucu

 • Sınır çizgisi

 • Fikir ayrılıkları

 • Geçiş noktası

 • Ayırıcı unsur

 • 2 hayat arası

 • Dönüm noktası

 • Burası ve orası

 • Kavuşma isteği

 • Öncesi ve sonrası

 • 2 farklı yaşam alanı

 • Karı kocanın yatakları ayırması

 • Konfor alanı ve konfor alanının dışı

Kahve falında ırmak görmek:

Kahve falındaki ırmak fal sahibinin yaşam yolculuğunda bir ayıraç görevi yapan objedir. Irmağın bir tarafı ve diğer tarafı falı bakılan kişinin hayatını ikiye bölen bir olay ya da durum hakkında bilgi vermektedir. Bu tip falları ırmağın her iki tarafında yer alan sembol ya da kişilere bakarak yapmalıyız.


Irmak gördüğümüz kahve falları genellikle iç dünyamızda ikiye bölünen alanlar hakkında bilgi verir. Yaşamımızda “burası” ve “orası” ya da “ben” ve “o” olarak nitelendirebileceğimiz iki farklı durum ya da kişi hakkında bilgi vericidirler. Bir başla deyişle kahve falında ırmağın çizdiği aslında  2 kişi ya da iki durum arasında çizilmiş görünmez çizgidir. Bu yüzden bazen eşler arasındaki ayrılık, engel ya da ara bozucu kişileri temsil edebileceği gibi bazen bir amaca ulaşmamız için aşmamız gereken bir engelin temsilcisi olabilirler.


Kahve falında ırmak görmek aynı zamanda bir geçiş dönemine varıldığına işaret eder. Bazıları için bu sembol kurtuluş, sıkıntılı dönemin sonuna varış anlamına gelebileceği gibi bazıları için mezuniyet, bekarlığa veda ya da bir dönemin sonuna varmaya işarettir. Bir başka deyişle, kahve falında bir arsanın ırmakla bölünmesi aslında yaşamımızda bir sınır çizgisine ya da bizim için milat dönemi sayılacak kadar önemli bir döneme vardığımıza işaret eder. Tüm bunların yanı sıra bu sınır çizgisi borçların ödenmesi, bir sürecin sonu ya da bir yolun sonunun simgesi de olabilir.

Burçlar ve burç uyumları

zodyak_çemberi_yeni.png

Astrozia.com

Kahve falında ırmak ve köprü görmek:

Kahve falında ırmak üzerinde köprü kavuşma ve arzularımızın yerine gelmesi için bir fırsatın artık olduğuna işarettir. Irmak ve köprü aslında birbiriyle benzer objeler gibi görülseler de her ikisi de birbirine tam zıt anlamlar içerirler. Irmak ayırıcı bir semboldür köprü ise tam tersine 2 ayrılmış objeyi birbirine bağlayıcı bir semboldür. Bu yüzden falında 2 kara parçasını ayıran bir ırmak üzerinde köprü gören kişi için ayrı olanları bağlayıcı bir unsur hayatında bir anda belirir. Bu köprü adeta bir çöpçatan ya da arabulucu vazifesi yapar gibi bazen hayatımızda ayrı olduğumuz kişilerle bizi barıştıran birinin belirmesinden önce ya da ulaşmak istediğimiz bir amacın olmasında bize aracılık yapacak birinin belirmesi öncesi görülebilir.

Kahve falında ırmak adeta iç dünyamızı ikiye bölen sınır çizgileri gibi rol yaparlar. Fal sahibi için sadece “ırmağın bu tarafı” ve “diğer tarafı” algısı vardır. Aslında ırmağın her iki tarafı da bir durumu ya da bir kişiyi temsil etmektedir. Bu yüzden bu fallar bir geçiş noktasına geldiğimizde ve 2 farklı yaşam alanının sınır çizgisine vardığımızda görülür. Bazen bu falı görenin 2 seçenekten birini seçme zamanı gelmiştir ve ırmağın iki tarafından sadece birinde kalması gerekir. Irmak gördüğümüz fallar bize tarafımızı seçmemiz gerektiği uyarısını getirirler.


Kahve falında ırmak aynı zamanda bir gruplandırma aracıdır ve ayrılık, boşanma ya da fikir çatışmaları gibi olguların altını çizer. Hayatta farklı yönlerde ilerlemek isteyen kişiler, ayrılık sürecindeki karı-koca ya da farklı memleketlerde yaşayan kişiler kahve falında ırmağın bir tarafındaki ve diğer tarafındaki kişi veya objeler olarak belirebilirler. Bazen ırmak hanede ayrılık ya da fikir çatışmaları, karı-kocanın yatak odalarını ayırması ya  da farklı yönlerde ilerlemek istemelerine işaret edebilir. Kısacası kahve falındaki ırmak bir ayıraç işlevi görür ve hayatı ya da hayatımızdaki kişileri birbirinden ayırıcıdır.


Kahve falında görülen ırmak aynı zamanda hala aşılması gereken engeller ya da çözülmesi gereken sorunlar olduğunun altını çizer. Bir falda ırmağın bir tarafında bir kadın bir tarafında bir erkek olduğunu gören kişi bilmelidir ki bu kişilerin kavuşması için aşmaları gereken bir engel hala bulunmaktadır ya da ikisi de birbirinden uzak farklı şehir ya da ülkelerde yaşamaktadırlar. Bu tip falların yorumu ırmağın kalınlığı, arada bir köprüyle bağ olup olmaması ya da nasıl çizildiğine bağlı olarak yapılmalıdır.


Kahve falında ırmaktan karşı karşıya geçen birini görmek bir durumdan başka bir duruma geçmektir ve bu fal herkes için farklı anlamlar içerir. Örneğin, işsiz biri falında ırmaktan karşıya geçen birini görebilir ve bu bazen işsizlik kategorisinden çalışanlar kategorisine geçmeye işaret eder. Yine buna benzer olarak bekar biri bu falı evlenmeden önce görebilir ve onun için bu fal bekarlıktan evliliğe geçişin sembolüdür. Bazen ırmağın bir tarafından diğer tarafına geçiş kavuşma ya da birleşmedir ve gurbetteki kişi için anavatana gidişi temsil eder. Yine buna benzer bir şekilde bazıları için durum bunun tam tersine anavatandan gurbete gidiş ve veda falıdır.

Rüya tabirleri

Ruyoka.com

Yeni bir kahve falı için ana sayfaya dön

YORUMLAR

bottom of page