top of page

KAHVE FALINDA KARE ŞEKLİ GÖRMEK

brokoli.png

Mesajları:

 • Hane

 • Arsa

 • Arazi

 • Kutu

 • Denge

 • Eşitlik

 • Emlak

 • İstikrar

 • Hediye

 • 4 kişilik

 • 4 kardeş

 • Kurulum

 • Hapsolmak

 • 4 tekerlekli araçlar

 • Sağlam zemine basmak

 • 4 kişiyi ilgilendiren konu

 • Mirasın 4 eşit parçaya bölünmesi

Kahve falında kare şekli görmek:

Kahve falındaki tüm geometrik şekiller numerolojik değer içerirler. Kare şekli de diğer şekiller gibi bir numerolojik değerin, 4 sayısının etkisi altındadır. 4 köşesi ve 4 kenarı olan bu şekil aslında 4 kişiye, 4 farklı istimakete ya da 4 yönlü bir projeye dair bilgi sunar.


Kahve falındaki karenin yorumlanabilmesi için dört köşesinden her birinin nereye baktığına ve bu köşelerin ucunda hangi sembollerin bulunduğuna odaklanmalıyız. Örneğin her bir ucu bir yolu işaret eden kare şekli bize dört seçeneğe sahip olduğumuz bilgisini sunar. Bazen bu sembol 4 kişilik bir hanede her bireyi ilgilendiren bir konuya ışık tutar.


Numerolojik olarak dört sayısının etkisi altında kalan kare şekli eski zamanlarda da ruhani bir sembol olarak görülmüştür. Bu sembol çevremizdeki 4 köşeli tüm objeleri, bir evi, 4 duvarı, çerçeveleri hatta haneye girecek kare şeklindeki bir kutuyu bile temsil edebileceği gibi 4 kişiyle alakalı bilgi de içerebilir. Kare şeklinde birbirine eşit 4 kenar bulunur ve bu yüzden bu şekil aynı zamanda bir şeyin 4 kişiyi aynı oranda ilgilendirmesini, 4 ortağı ya da 4 kardeş arasında eşit miras paylaşımını temsil edebilir.

Burçlar ve burç uyumları

zodyak_çemberi_yeni.png

Astrozia.com

Kahve falında tamamlanmamış kare şekli görmek:

Kahve falında silik ya da tamamlanmamı bir kare şeklinin belirmesi 4 kişiyi ilgilendiren ya da 4 ayaklı bir projede çözülmemiş sorunlar olmasının atını çizer. Bazen faldaki silik ya da eksik kare şekli emlak alım satım işleri ya da bir proje veya şirketin kurulum işlerinde hala eksikler olduğunun altını çizer. Bu falın sahibi 4 kişinin dahil olduğu bir konuyla ilgili sorunlar yaşıyor ise ve silik ya da tamamlanmamış bir kare gördüyse hala eksik olan bir şeyler olduğunu bilmelidir. Bazen kahvedeki silik ya da eksik kare şekilleri tamamlanmamış inşaatlara işaret eder.

Kahve falında görülen kare bazen 4 duvar arasını, hapsolmayı ve kişinin kendi için yaratmış olduğu içsel dünyayı temsil eder. Bu anlayışa göre falda karenin içinde olan her şey kişinin ruhsal aleminde yaşananları, karenin dışındakiler ise kişinin ruhsal aleminin dışında cereyan edenleri temsil eder. Kahve falında bir karenin içinde nokta görenin kalbinde derin bir yara açılır. Falda tamamlanmamış ya da silik kare iç dünyamızda yaşadığımız ve eksik bıraktıklarımızın temsilcisidir. Bir karenin dışında çizilmiş tüm şekiller aslında hayatımızın merkezine alamadıklarımıza işarettir. Kendini bir kare şeklinin dışında gören kişi girmek istediği bir yere ya da partnerinin kalbine giremez.


Kahve falında kare bazen hapsolmak, içinde bulunulan küçük dünyanın dışına çıkmamak ya da büyük düşünememekle ilgilidir. Kahve falındaki bir karenin içinin dolu olması kişinin sadece iç dünyasında hapsolması ve dışa dönük düşünememesiyle ilgilidir. Falında kalın çizgilerle çizilmiş bir kare görenin kimseye söylemediği sırları vardır ya da iç dünyasını dışa yansıtmayan bir yapıya sahiptir. Bazen çok sağlam ya da kalın çizgilerle çizilmiş bir kare içindeki potansiyeli keşfedememenin ve dış dünyaya açılamamanın göstergesidir.


Numerolojik yöneticisi 4 sayısı olmasından dolayı kahve falında görülen karenin her bir köşesi aslında 4 elementten birini temsil eder. Ateş, toprak, hava ve su elementleri bu geometrik şekilde buluşmuştur. Bu yüzden kahve falında görülen kare şekli istikrarın, tamamlanmanın, eksiklerin bulunmasının, somut başarıların ve emlak işlerinde ilerlemenin temsilcisidir. Falında kareyi tam ve kusursuz gören kişi bir projeyi tamamlar ve altına imzasını atar.


Tüm bunlara ilave olarak kahve falında kare şekli 4 kişiyi eşit derecede ilgilendiren bir konuya ışık tutabilir. Bazen kare 4 ortağı, 4 kardeşi, ailede yaşayan 4 bireyi ya da 4 kişinin eşit pay alacağı bir arsa ile ilgili bilgi sunabilir. Bu sembolü gören kişi 4 sayısının kendi için ne ifade ettiğini bularak bu rüyayı yorumlamalıdır. Falında karenin içinde olan her şey bu 4 kişinin dahil olduğu bir konuyla ilgili yaşanan gelişmelerdir. Bir kare şeklinin bozulması ya da kare şeklinde bir objenin kahve falında kırılması bu yüzden ortaklığın bozulması, 4 kişilik bir ailede boşanma ya da 4 kardeş arasında kavgaişareti olabilir.

Rüya tabirleri

Ruyoka.com

Yeni bir kahve falı için ana sayfaya dön

YORUMLAR

bottom of page