top of page

KAHVE FALINDA KERTENKELE GÖRMEK

brokoli.png

Mesajları:

 • Korku

 • Düşman

 • Ara bozucu

 • Alçak kimse

 • Rezil olmuş

 • Dibe vurmuş

 • Kötü durumda

 • Aşağılık insan

 • Rezil durumda

 • Kötü arkadaşlar

 • Gizli düşmanlar

 • Sevilmeyen kişi

 • Yaklaşan tehlike

 • Alt kademe çalışanları

 • Sinsice yaklaşan düşman

 • Korkulanın başına gelmesi

Kahve falında kertenkeleler:

Kahve falında kertenkele “küçük bir düşman” sembolüdür. Düşmanın küçük olmasından kastedilen fal sahibinden daha güçsüz, daha az potansiyele sahip ya da mevki itibariyle daha düşük bir mevkide bulunmasıdır. Bir başka deyişle kertenkeleye bakarken nasıl aşağıya bakıyor ve onun kendimizden küçük olduğunu hissediyorsak bu düşmana baktığımızda da bizden küçük ya da düşük seviyede olduğunu hissederiz. Faldaki kertenkelenin temsil ettiği düşman bize gerçek anlamda zarar veremeyecek fakat sadece yaşamımıza girerek bizi rahatsız edecek biridir.

 

Kahve falında kertenkele aynı zamanda bilinçaltının “alçak ya da önemsiz kişi” algısıdır. Kertenkeleler omurgasız sürüngenlerdir ve zeminde yaşayan canlılardır. Bu yüzden bilinçaltımızda “en alt seviyedeki” algısıyla da özdeşleşirler. Bu aşağı seviye bazen fiziksel alemde zemin kat komşusu ya da işyerinde en alt kademedeki çalışan olabilir. Herkesin hayatında “en alt seviyedeki” algısı farklıdır. Kısacası, kertenkeleye bakarken nasıl aşağıya bakıyorsak gerçek hayatta da bu kişileri kendimizden aşağı seviyede görürüz.

 

Kertenkele bir sürüngen olmasından dolayı bazen kişinin hayatındaki “aşağılık kimse” ya da varlığıyla bizi rahatsız eden bir bireye ışık tutabilir. Falında bu sembolü gören kahve falındaki kertenkelenin nerede durduğuna ve nereye baktığına odaklanmalıdır. Çünkü kertenkelenin arkası bu düşmanın geçmişi ve nereden geldiğine ışık tutarken önü onun geleceği ve amaçlarıdır.

Burçlar ve burç uyumları

zodyak_çemberi_yeni.png

Astrozia.com

Kahve falında hanede ya da bir kutu içinde kertenkele görmek:

Kahve falında hanede ya da bit kutu içinde kertenkele görmek tüm haneyi rahatsız edecek bazı sorunlarla uğraşmaya delalettir. Bazen bu sembol evde istenmeyen bir misafir olması ya da bir dedikodunun veya fesat kişinin evde huzursuzluğa sebep olmasına işarettir. Kertenkeleyi bir hanede ya da kutu içinde resmedilmiş bir sorunu evinden çıkarması gerektiğini çok iyi anlamalıdır. Kahve falında haneye giren kertenkele bazen sinsi düşmanların karı-kocanın arasını açmasına ya da evde kardeş kavgasına sebep olabileceklerine karşı uyarıdır. Kahve falında kertenkelenin ölü olması daima hayırlıdır, çünkü ölü kertenkele çözülmüş sorunlar ya da yenimiş düşmanın temsilcisidir.

Kahve falında ölü kertenkele görmek:

Kahve falında ölü kertenkele görmek bir sorunu çözmek ya da bir düşmanı yenmeye delalettir ve hayırlıdır. Kertenkeleyi ölmüş gören bazen angarya işi hallederek kafasından çıkarır ya da bir tehlikeyi bertaraf eder. Falında bu sembolü gören kişi için 3 gün içerisinde bir sorun çözülerek ortadan kalkacaktır. Kahve falında kertenkeleyi ölmüş gören aynı zamanda bir düşman ya da rakibe karşı galip gelir ya da bir yarışı kazanır. Bir sınavı kazanmak isteyen öğrenci falında ölü kertenkele görürse sınavdan geçtiği haberini tez zamanda alacaktır.

Kahve falında kertenkele bazen bir kişiyi değil bir durumu da temsil edebilir. Fakat kertenkelenin işaret ettiği durum seviye olarak düşmek, rezil olmak ya da gözden düşmek temasını içerir. Kısacası, bir sürüngen olmasından dolayı bahsi geçen bu durum fal sahibinin gözünde “sürünmek” olarak nitelendirilebilecek bir durumdur.  Kahve falında görülen kertenkele belki de fal sahibinin rezil olma korkusunun falına yansımasıdır. Tıpkı buna benzer bir şekilde kertenkeleyi gören kişi en kötüsüne yani olabilecek en aşağı seviyeye (zemine) varmıştır ve budan daha kötüsü olmayacaktır.

 

Kertenkele fallarının özünde daima küçük düşme korkusu, alçak duruma düşmek ya da rezil olmak teması yatar. Çok küçük ve zeminde yer alan bu hayvan rüyalar dili ve semboller dilinde de daima “küçülmek ve alçalmak” olarak görülmüştür. Dolayısıyla, falda görülen kertenkele hayra yorulmaz. Fal sahibinin durumunun olduğundan kötüye gideceği ya da terfi beklerken umduğundan daha az bir pozisyonla yetinmek zorunda kalacağı anlamına gelebilir.

 

Kahve falında kertenkele bazıları için iflas, bir yolu sonuna gelmesinin ya da en aşağı seviyeyi görmenin temsilcisi olabilir. Falında bu sembolü gören kertenkelenin nerede olduğuna ve nereye baktığına odaklanmalıdır. Kertenkelenin bir haneden ya da dikdörtgen şeklinin içinden çıkıyor gibi resmedilmiş olması yaşanan kötü durumların zamana bırakıldığı taktirde kendiliğinden düzeleceğine, kertenkelenin ölü olması ise dışarıdan gelecek bir müdahaleyle bir sorunun bertaraf edilmesine işarettir.

Rüya tabirleri

Ruyoka.com

Yeni bir kahve falı için ana sayfaya dön

YORUMLAR

bottom of page