top of page

KAHVE FALINDA KÖPRÜ GÖRMEK

brokoli.png

Mesajları:

 • Link

 • Geçit

 • Vesile

 • Çözüm

 • Değişim

 • Taşınma

 • Bağlantı

 • Kavuşma

 • Birleşme

 • Atlatmak

 • Durum değiştirme

 • Bir durumdan başka bir duruma geçiş

Kahve falında köprü görmenin anlamı:

Kahve falındaki köprü kavuşturan, birleştiren, iki kişiyi ya da iki unsuru birbirine bağlayan her şeyin temsilcisi olabilir. Kahve falında gördüğümüz 2 kara parçasını birbirine bağlayan köprü bazen birbirinden uzak kişileri birleştiren ve bağlayan bir olayın vesilesi olabileceği gibi kavuşturucu tüm unsurları temsil ediyor olabilir. Bazen kahve falındaki köprü sevdiğine ya da bir arzuya kavuşmanın temsilcisidir.

Kahve falındaki köprü şekli aynı zamanda bir işin olması için yaşamımızda rol oynayan kişi ya da tüm vesileleri temsil edebilir. Kahvede köprü şeklini gören bazen bir durumdan başka bir duruma geçiş için yaşamında bir çözüm ya da vesilenin belireceğini bilmelidir. Esasında kahvede köprüyü birbirine bağlayan iki kara parçası bazen iki farklı durumu temsil etmektedir. Köprüyü gören bir durumu terk ettiği gibi diğer duruma geçer. Örneğin, bekar fakat evlenmek üzere olan birinin “bekarlık” durumundan çıkış yapıp “evli” durumuna geçmeden önce bu sembolü kahve falında görme olasılığı yüksektir. Bir başka deyişle, kahve falında gördüğümüz köprü bize bir durumdan başka bir duruma geçiş yapacağımız sinyalini veren bir semboldür.

Kahvede gördüğümüz köprü bazıları için bir nevi “kavuşturan, birleştiren” sembolüdür. Dolayısıyla, gurbettekinin gelmesine işaret edebileceği gibi dargınların barışmasına, sevgililerin kavuşmasına hatta evliliğe bile işaret edebilir. Bu sembolü görenin yorumu daha iyi yapabilmesi için tam olarak neyi ya da neleri birleştirdiğine odaklanması gerekir.

Kahve falında gördüğümüz köprünün durumu da yoruma dahil edilmelidir. Kalın ve güçlü bir köprü daima bağların güçlü olmasına, sağlam olmayan ya da ince köprüler ise bağların zayıf olmasına işaret eder. Kahve falında kırık ya da yıkılmış bir köprü ise barışmanın ertelenmesine, bağların kopukluğuna ya da yaşamımızdaki kişilerle yaşadığımız iletişim sorunlarına işaret eder. Bazen kırık ya da aralık bir köprü evlilik ya da kavuşma için henüz şartların oluşmamasına ya da hala çözülmesi gereken problemler olduğuna işarettir.

 

Kahve falında görülen köprü aynı zamanda bir durumdan başka bir duruma geçiş, bir mekandan başka bir mekana seyahat ya da değişimin cereyan etmesi için gerekli şartların oluşmasıyla ilgilidir. Dolayısıyla kalın ve sağlam bir köprü bu geçiş için tüm şartların var olduğuna işaret ederken ince ya da sağlam olmayan köprü şartların hazır olduğuna fakat yine de aksilik çıkma olasılığının varlığına delalettir. Yine iki kara parçasını birleştirici özelliğiyle bilinçaltımız aslında bize bir durumdan başka bir duruma geçiş için artık bir köprü olduğu mesajını verir.

    

Kahve falında görülen semboller bazen bazı mekanlarla ilgili ipucu verici de olabilirler. Örneğin, falda bir köprünün aşırı derecede belirgin olması kahve falı sahibinin bir köprünün yakınında bir evde yaşamaya başlayacağı anlamına gelebileceği gibi bu falda bir köprünün yakınında yaşayan biriyle ilgili bilgi de veriliyor olabilir. Bir başka deyişle faldaki köprü bir sıfattır ve fal sahibi için köprü yakınındaki biri ya da bir evle ilgili bilgi vermeye çalışıyor da olabilir. Bu falın yorumlanabilmesi için köprünün yakında hangi objelerin belirdiğine de bakılmalıdır.

Burçlar ve burç uyumları

zodyak_çemberi_yeni.png

Astrozia.com

Kahve falında yıkılmış ya da kırık köprü görmek:

Kahve falında kırık köprü ya da yıkılan köprü görmek bağların kopmasına, ayrılığa, boşanmaya ya da bir hayalin suya düşmesine delalet edebilir. Bu sembol bazen bazı işlerin iptal olmasına ya da uzun süre ertelenmesine de işaret edebilir. Kahve falında görülen köprü esasında yaşamımızdaki tüm link ve bağlantılara işaret eder. Dolayısıyla yıkılan ya da kırılmış bir köprü bu bağların kopmasına, bazı işlerin olmamasına ya da bir durumdan başka bir duruma geçişin şimdilik mümkün olmamasına delalet eder.

 

Kahve falında kırık köprü ya da yıkılan köprü görmek bazen bir murada ermeyi beklerken o muradın gerçek olmayacağına delalet edebilir. Köprü bir başka deyişle çözüm, değişim ya da vesiledir ve köprüyü kırık ya da yıkılmış görmek hayırlı değildir ve bu değişimin yaşamımızda olmayacağına işaret eder. Kahve falındaki köprü ya da köprüler tıpkı yaşamımızdaki bağlantılar gibidir. Kırık ya da yıkılmış vaziyette olmaları bazen bu bağlantılardaki kopukluklara ya da iletişim sorunlarına işaret edebilir.

Kahve falında köprünün ortasında duran birini görmek:

Kahve falında köprünün tam ortasında duran bir adam ya da kadın şekli görmek yaşamımızdaki tüm kararsızlıklara ya da hangi tarafta durduğumuzu henüz bilemediğimiz bir noktada olduğumuza işaret eder. Bir köprünün tam ortasında duran kişi tıpkı köprüyü bağlayan iki kara parçasından hangisine ait olduğunu bilemeyen biri gibidir. Bir başka deyişle iki durumdan birini seçmek ya da bir karar vermek durumunda olan birinin falında buna benzer bir sembolün belirmesi olasıdır. Fal sahibine iki seçenek sunulacak ve ikisinden sadece birini seçmek zorunda bırakılacaktır.

Kahve falında köprü üzerinde durmak:

Kahve falında bir köprü üzerinde durmak bir geçiş sürecinde bulunmanın alametidir. Kahvede iki kara parçasının bir köprü ile bağlanması aslında bir durumdan başka bir duruma geçiş sürecinde bulunmaya işaret eder. Faldaki iki kara parçasından her biri bir durumu göstermektedir. Fala bakan kişi köprünün neresinde durduğuna bakarak aslında bu sürecin ne kadar süreceği hakkında da bilgi sahibi olabilir. Bu tip semboller bazen kavuşma, birleşme ya da bir amaca ulaşma sürecinde her  şeyin yolunda gittiğine işaret eder.

Rüya tabirleri

Ruyoka.com

Yeni bir kahve falı için ana sayfaya dön

YORUMLAR

bottom of page