top of page

KAHVE FALINDA KRAL GÖRMEK

brokoli.png

Mesajları:

 • Güç

 • Otorite

 • Yetki

 • Devlet

 • Liderlik

 • Patron

 • Baba

 • Mevki

 • Kanun

 • Kontrol

 • Kurallar

 • Siyasetçi

 • İşi kapmak

 • Yücelmek

 • Yükselmek

 • Başa geçmek

 • Yüksek otorite

 • Öncülük etmek

 • Seçimi kazanmak

 • Disiplin sağlamak

 • Zirveye tırmanmak

 • Kaosun giderilmesi

 • Kontrolü ele geçirmek

 • Kariyerde tırmanışa geçmek

 • Kariyerde güzel bir koltuğa oturmak

Kahve falında kral görmek:

Kahve falında kral görmek yaşam yolculuğumuzda iç dünyamızda kurduğumuz hiyerarşik düzende en tepede oturan kişi ya da kişilerin sembolüdür. Kahvedeki kralı yorumlamak isteyen öncelikle yaşamında kral rolünde bulunan ve kişinin yaşamına yön verecek kadar etkili olan kişinin kim olduğunu anlayarak işe bakmalıdır. Herkesin iç dünyasındaki kral farklı bir bireye işaret eder. Bazıları için kral baba, bazıları için patron, bazıları için anne hatta bazıları için devleti temsil ediyor olabilir.

Burçlar ve burç uyumları

zodyak_çemberi_yeni.png

Astrozia.com

Kahve falında kral gören kendine şu soruları sormalıdır:

 • Hayatımdaki en otoriter kişi kim?

 • Kimin kontrolü altındayım?

 • Patron kim?

 • Direksiyonda kim var?

 • Hayat arabamda şoför koltuğunda oturan kim?

 • Hayatımı kim kontrol ediyor?

 • Kimin emrindeyim?

 • Koltuğu kime kaptırdım?

 

Falın sahibi için tüm bu soruların cevabı aynı kişiye çıkıyor ise falında gördüğü kral o kişiyi temsil etmektedir.

Kralın kim olduğu sorusuna cevap bulan aynı zamanda kralın kahve falındaki hal ve hareketlerine, ne yaptığına ve nasıl tavırlar sergilediğine de odaklanmalıdır. Çünkü kralın tavırları aslında falın sahibinin bir üst otoriteden göreceği muamelenin simgesidir. Falında bir kraldan güzel sözler duyan ya da güzel bir şey alan patronu tarafından ödüllendirilebilir, kendisine bir devlet kapısı açılır ya da çok yüksek rütbede oturan bir zattan menfaat görür. Fakat falında kraldan kötü muamele gören, kötü ya da sevimsiz bir şey alan veya kötü söz işiten yüksek bir otorite tarafından ya cezalandırılır ya da hoşuna gitmeyen bir duruma maruz kalır.

Kahve falındaki kral güçlü ve otoriter biridir. Aynı zamanda kontrol sağlayıcıdır. Bu kişi kendi hayatındaki çok başlılığı ortadan kaldırmış, tek başına lider olmuş, tüm düşmanlarını etkisiz hale getirmiş, önündeki tüm engelleri aşmış ve zirvedeki koltuğa oturmuştur. Her ne kadar kral bir erkek figür de olsa %20 ihtimalle güçlü bir kadını işaret ediyor da olabilir. Kralın temsil ettiği kişi büyük bir ihtimalle bir patron, yönetici ya da liderdir. Aynı zamanda kural koyucu ve kaosu engelleyici kişiliktir.

Kahve falında kral aynı zamanda bir kontrol mekanizması, bazen devlet, kanunlar ya da kuralların temsilcisidir. Bazıları için bir yapıyı, kurumu ya da uyulmak zorunda olan kuralları ve sistemi temsil eder. Falında mutlu bir toplum ve bu toplumun başında sakin ve sorunsuz bir kral gören kişinin hayatında düzen ve ahenk vardır. Fakat kötü ve gaddar bir kral görmek kötü yönetim ya da kötü yöneticilere bazen kaos ve karmaşaya işarettir. Kahve falındaki kralın hal ve tavırları genellikle falın sahibine devletten gelecek bir hareketin nasıl olacağıyla ilgilidir. Kraldan gaddarlık gören cezalandırılır, kraldan hediye alan ise devletten bir müjde alır.

Kahve falında görülen kral hayatımızın beyinsel, düşünsel ve yönetici mekanizmasıyla ilgili bilgi sunar. Bu tip fallarda sadece verilen kararlar ve bu kararların sonuçları önemlidir. Kralın hareketleri aslında bu karar mekanizmasını ve bu kararlardan etkilenecek herkesin ve sistemin bütününü etkiler.  Kralın bir emir vermesi aslında günlük hayatta karşılaşacağımız görevlerin ya da alacağımız emirlerin simgesidir. Kral içinde bulunduğumuz sistemin sadece karar verici ve bizi yönlendirici mekanizmasıdır.

Kahve falında ölü kral:

Kahve falında ölü kral alamet değildir. Falın sahibinin içinde bulunduğu çarkın durması, işlemez hale gelmesi, kaos çıkması ya da kötü yönetim ve liderlikten dolayı her kafadan bir ses çıkmasına delalettir. Bu falı görenin hayatında iyi bir yönetim yoktur, çok başlılık vardır bu yüzden hayatın akışı durma noktasına gelir. Kralın ölmesi bazen kişinin içinde bulunduğu bir sistemde beyin kısmında önemli bir kişinin vefatı, işten çıkması ya da uzaklaşmasına işarettir. Bazen bir siyasetçinin, yöneticinin ya da çok önemli bir zatın vefatından dolayı falın sahibinin etkilenmesine işaret edebilir. Kahve falında kötü ya da zalim bir kralın ölmesi büyük bir beladan kurtulmaya ya da güçlü bir düşmana galip gelmeye iyi bir kralın ölmesi de karmaşaya delalettir.

Tarot ve semboller dilinde krallar:

Krallar küçük arkanada her serinin kendi hiyerarşik sisteminde en tepede bulunan kartlardır. Genellikle bir erkek figür olarak yorumlansalar da bazen güçlü bir kadını da temsil edebilirler. Kral kendi serisinin kural koyucusu ve yöneticisidir aynı zamanda koruyucu ve kollayıcıdırlar. Seride yer alan bütün kartlar kraldan daha aşağı seviyede yer almaktadır. Kral kartlarına dikkatle baktığımızda her kral kendi temsil ettiği elementin en tepesinde oturur. Örneğin  kupa kralı kupaların temsil ettiği element olan suyun üzerinde bir tahtta kılıç kralı ise hava elementine bağlı olduğu için bulutların üstünde bir tahtta oturmaktadır. Kralların bu zirvede oturuşu aslında onların daha üstünde bir güç, otorite, emir alınan mevki ya da üst akıl olmayışının simgesidir. Çünkü kral üst aklın ta kendisidir.

 

Krallar zirve ve tepe noktaların bazen nihai amaçların temsilcileridir. Kimi için kral kartları son durağa varmanın müjdesini verirken kimi için artık murada etmektir. Kral bazıları için ulaşmak istenen amaç ya da ödülün alınacağı noktadır. Kısacası kralı gören kişi artık merdivenin en son basamağına basmıştır ve zirveye ulaşmıştır. Kral kartları bize zirvedeki tahtı ve tacı sunarlar. Kralı gören kişi ya zirveye tırmanacaktır ya da kendisine zirveden bir ödül verilecektir. Bu yüzden bu kartlar genellikle bir üst otoriteden gelecek güzel haberlerin ve olumlu gelişmelerin temsilcisidir.

Rüya tabirleri

Ruyoka.com

Yeni bir kahve falı için ana sayfaya dön

YORUMLAR

bottom of page