top of page

KAHVE FALINDA MEZAR GÖRMEK

brokoli.png

Mesajları:

 • Son

 • Bitiş

 • Esaret

 • Yalnızlık

 • Değişim

 • Tutsaklık

 • Pişmanlık

 • Tükenmek

 • Enerji yitimi

 • Hapsolmak

 • Kabullenmek

 • Çıkmaz sokak

 • Sınırlandırılmak

 • Sonu hazırlamak

 • İnzivaya çekilmek

 • Yalnız kalma isteği

 • Paranın tükenmesi

 • Geçmişe set çekmek

 • Eskinin çöpe atılması

 • Kaynakların tükenmesi

 • Hareket alanının daralması

 • Eski konuları kapatamamak

 • İnkar mekanizmasından çıkmak

Kahve falında mezar görmek:

Hemen hemen tüm falcıları ürküten mezar sembolü karşımıza çıktığında bir son ve bitişin habercisidir. Fakat bu sembolün altını çizdiği bitiş fiziksel ölüm değil sembolik ölüm, yok oluş ve eski olanla vedalaşma metaforudur. Falında mezarı gören kişi geçmişe set çekmekle beraber artık bir bitişi tam anlamıyla kabullenmiştir. Bu sembol kişi için kullanılmaz hale gelmiş, eskimiş ya da demode olmuş her şeyle vedalaşma anlamına gelebilir.

 

Kahve falında görülen mezar aynı zamanda mezara koyulması gerekenler metaforudur. Bu sembole göre eski çalışma yöntemleri, stratejiler ya da düşünce sistemleri demode olmuş ve bunların çöpe atılıp yeniliklerin benimsenmesi gerekmektedir. Bir işveren için kahve falında mezar görmek işyerinde radikal değişimler yapmaya ve bazı yenilikleri getirmeye artık mecbur olmaya işarettir. Bu sembol bazıları için eski dünya düzeninin sona erip yeni dünya düzeninin geldiğinin hatırlatıcısıdır.

 

Kahve falında bazen geçmişte kalmış ya da geçmişte bırakılması gereken her şey bize mezar şeklinde görülebilir. Bu sembolü daha iyi yorumlamak için mezarın nasıl olduğuna, nerede durduğuna ve çevresindeki sembollere odaklanmalıyız. Falın merkezinde beliren bir mezar radikal bazı değişimleri yapmadan sürdüğümüz yaşamın bizi negatif etkileyeceğine işaret eder. Bir başka deyişle, merkezde görülen mezar bize bir şeyleri artık mezara koyup gömmenin vakti geldiğini hatırlatır. Bazıları için mezara koyulması gereken eski bir ilişkinin kalıntıları, bazıları için demode olmuş çalışma sistemleri hatta bazıları için geçmişten gelen negatif enerji olabilir. Falında mezar görenin radikal değişimlere ve kendini yenileme-güncelleme sürecine girmeye ihtiyacı vardır.

Burçlar ve burç uyumları

zodyak_çemberi_yeni.png

Astrozia.com

Kahve falında açık mezar görmek:

Birçok falcı tarafından en ürkütücü sembol olarak görülen mezar özellikle açık belirdiğinde daha ürkütücü bir hal alır. En kötü yorumculuk mezar sembolünü direk ölüm habercisi olarak yorumlamaktır. Oysaki, kahve falındaki açık mezar yaklaşan bir sonun habercisidir. Mezar sembolik yok oluş ve bitiş temsilcisi bir obje olarak kahve falında açık olması durumunda fal sahibini adeta bu bitiş ve yok oluşa davet eder. Bazıları için açık mezar bitmiş, kullanılmaz hale gelmiş ya da artık fayda sağlamayanları mezara koyup gömme zamanı geldiğinin hatırlatıcısıdır.

Kahve falında mezardan çıkan birini görmek:

Kahve falında mezardan çıkan bir figür görmek eski konuların tekrar gündeme gelmesi ya da kapatıldığı sanılan bir konunun tekrar açılmasına delalettir. Mezardan çıkan şey aslında kapanan konunun temsilidir. Falda ölülerin mezardan çıkması bazen eski borçlar ya da alacakların tekrar gündeme gelmesiyle ilgilidir. Kısacası falında bu sembolü gören için eski hesapların görülmesi ya da kapandığı sanılan bazı konuların tekrar açılması ihtimali vardır.

Kahve falında mezar bazıları için pişmanlıktır. Kahve falında bir mezara bakan aslında kendisi tarafından sonu getirilmiş bir esere bakmaktadır. Bu durumda fal sahibi öyle bir eylem yapmıştır ki geriye dönüp bazı şeyleri onarmasının imkanı yoktur ve bilinçaltı bunu bir cinayet olarak algılamaktadır. Belki de fal sahibi öfkeyle kalkıp ziyanla oturmuş ve bu yüzden ya kendisi ya da biri zarar görmüştür fakat bu sembolü görmüş ise durumu telafi etmek mümkün olmayacaktır.

 

Mezarla ilgili fallar bazen bir sayfanın bir daha açılmamak üzere kapandığını söyleyen fallardır. Bu fallar bize aynı zamanda olan olmuş, ölen ölmüş, artık çok geç diyen fallardır. Falında bu sembolü gören kişi geçmişe bir set çekmeli ve sadece geleceğe odaklanmalıdır. Faldaki mezar aynı zamanda geçmişle bağları koparan bir veda sembolüdür. Bir ilişkinin tamamen bittiğini söyleyebileceği gibi bir işin sonlandığını söylüyor da olabilir.


Tüm bunların yanı sıra kahve falında mezar hareket alanının kısıtlanması, dar bir alana hapsolma, esaret, tutsaklık ya da geçim darlığının simgesi de olabilir. Falında bu sembolü gören kişi büyük bir ihtimalle kendini özgür hissedememekte, istediklerini yapamamakta ya da çok dar bir yaşam alanı içerisinde yaşamını sürmektedir. Falında bu sembolü gören kişi kendisini çevreleyen ve hareket alanını daraltan kuralların baskısı altında kalır ya da ihtiyaç duyduğu özgürlüğe şimdilik kavuşması mümkün değildir.

Rüya tabirleri

Ruyoka.com

Yeni bir kahve falı için ana sayfaya dön

YORUMLAR

bottom of page