top of page

KAHVE FALINDA ÖRÜMCEK GÖRMEK

brokoli.png

Mesajları:

 • Tuzak

 • Gizem

 • Aldatıcı

 • Yetenek

 • Düşman

 • Korkular

 • Korkmak

 • Ürkütücü

 • Yaratıcılık

 • Dedikodu

 • İçsel güçler

 • Gizli güçler

 • Etkili bir kadın

 • Rahatsızlık duymak

 • Kapana kısılma korkusu

 • Halledilmesi gereken işler

 • İçimizde büyüttüğümüz korkular

Kahve falında örümcek:

Örümcekler eklembacaklılar ve omurgasız hayvanlar olmalarından dolayı semboller dilinde daima gizli ve görünmeyen tehlikelerin sembolü olarak görülmüşlerdir. Ağ örmeleriyle ünlü bu hayvanlar aynı zamanda bilinçaltı tarafından algılanabilen ve bize karşı kurulmuş gizli tuzakları ve önümüze çıkacak tehlikeleri de hatırlatırlar. Bir başka deyişle, örümcek sembolü yaşam yolculuğumuzda “kapana kısılmak” duygusuna kapıldığımızda falımızda belirir.

 

Kahve falında örümcek görmek aynı zamanda yaşamla ilgili endişeler duymak ve bazı korkuların gün yüzüne çıkmasıyla ilgilidir. Bu sembol kapana kısılma tehlikesiyle karşı karşıya kalma duygusunu yaşadığımızda görülür. Örümcek siyah renkli ve ürkütücü bir eklem bacaklıdır. Bu yüzden siyahın gizemi ve eklem bacaklı olmanın getirdiği bilinmezlik bu sembolle vurgulanır. Ayrıca ağ örmesiyle ünlü bu hayvan içten içe düşmanların bize sabırla tuzak kurduğunu hissettiğimiz veya bundan korktuğumuz zamanlarda kahve falımızda belirir.

 

Bazen kahve falındaki örümcek gizli, görünmeyen fakat hissedilen bir düşmanın varlığına vurgu yapar. Örümcek kahve falında merkeze ne kadar yakında aslında sözü geçen gizli düşman fal sahibine de o kadar yakındır. Falında örümcek gören kişi birilerinin bir yerde kendisinin kuyusunu kazdığını ya da bir şeylerin yolunda gitmediğini bilir fakat düşmanın tam olarak kim olduğunu bilemez. Kahve falında bir örümceğin bir yere ya da kahvenin merkezine baktığını görenin düşmanı aslında kişi farkında olmasa bile her adımını takip etmekte ve güçsüz ya da hazırlıksız anını sabırla beklemektedir. Kahve falında bir örümceğin ağ ördüğünü gören ise düşmanının sinsice arka planda bir işler karıştırdığını hissetmektedir.

Burçlar ve burç uyumları

zodyak_çemberi_yeni.png

Astrozia.com

Kahve falında örümcekler görmek:

Kahve falında birden fazla örümceği bir arada gören kişinin korkuları ya çok fazladır ya da yaşamındaki bilinmezlikler kendisini rahatsız etmektedir. Bazen birden fazla örümcek ufak tefek korkular ya da kaygıların bir araya geldiğinde hayatımızı bütünsel olarak negatif etkilediğinin altını çizer. Falda görülen bu örümceklerin merkeze yakın olması bu korkuların fal sahibini derinden etkilediğini gösterir. Kahve falında kenarlarda ya da merkeze uzak örümcek sembolleri fal sahibine uzaktan zarar vermek isteyen ya da onu kötü etkileyen düşmanların simgesidir.

 

Kahve falında görülen örümcekler bazıları için negatif bilinçaltı kodlarıdır. Bu kodlar fal sahibinin doğduğu günden itibaren bilinçaltında biriktirdiği düşünce kalıplarının toplamıdır. Kahve falında ne kadar fazla örümcek varsa bu kodların sayısı o kadar fazladır ve bu çekirdek inançlar kişinin verdiği tüm kararları ve hayatını olumsuz etkiler. Bazen, kişi kendinde hayatında doğru bulmadığı ya da beğenmediği bir şeyi değiştirmek istese bile bu negatif bilinçaltı kodları onu engeller.

Kahve falında bir hanede ya da bir dörtgen içinde örümcek ya da örümcekler görmek:

Kahve falında  hane içinde ya da bir dörtgen şekline hapsolmuş örümcek ya da örümcekler dolaştığını görmek fal sahibi için tüm haneyi rahatsız eden sevimsiz bazı durumların yaşanacağına delalettir. Bu sembolü görenin haneden biriyle bir tartışma yaşaması ya da ufak ama irite edici ve üzücü bir olayla uğraşması olasılığı oldukça yüksektir. Falında bir hanede ya da dikdörtgen içinde örümcek ya da örümcekler görenin ertesi gün biraz sinirleri bozulur. Kahve falında hanede ya da dörtgen içinde hapsolmuş örümcekler gören bir anne ya da baba gerçek hayatta evlatlarıyla ilgili bazı meseleleri çözmek için uğraşabilirler. Fakat bu meseleler çözülebilecek ufak meselelerdir yine de fal sahibinin canını sıkacak işlerdir.

Kahve falında örümcekler aynı zamanda dişil negatif enerjilerin sembolüdür. Bazen bir kadından gelecek tehlikenin, olumsuz durumların ya da kadınla çatışmanın temsilcisi olabilirler. Bazıları için kahve falındaki örümcek sinsi bir kadından gelecek kötülüğün temsilcisidir. Kahve falında her yerde örümcek gören için çok fazla negatif kadın enerjisi ya da işyerinde çok fazla kadınla eşzamanlı olarak çatışma söz konusu olabilir. Bazen çok fazla örümcek bir kadının tuzağına düşmek ya da kadın dayanışması sonucu zarar görmek anlamına da gelebilir. Kısacası, kahve falında görülen örümcek bir kadından gelecek tehlike ya da olumsuzluğun sembolüdür.

Rüya tabirleri

Ruyoka.com

Yeni bir kahve falı için ana sayfaya dön

YORUMLAR

bottom of page