top of page

KAHVE FALINDA SİLAH GÖRMEK

brokoli.png

Mesajları:

 • Güç

 • Hırs

 • Öfke

 • Gurur

 • İstikrar

 • Tehlike

 • Kontrol

 • Cesaret

 • Koruma

 • Düşman

 • Kızgınlık

 • Saldırganlık

 • Güç gösterisi

 • Yok edici güçler

 • Yok etme arzusu

 • Potansiyel tehlike

 • Ortadan kaldırma arzusu

 • Yaşamı tehdit eden unsur

Kahve falında silah görmek:

Kahve falında silah bazen yok etme gücüne sahip olma arzusu bazen de bu yok edici güce sahip olma metaforudur. Kahve falında silahı gören biri artık yaşamında bir şeyleri ortadan kaldırmak için ihtiyaç duyduğu güce kavuştuğunu düşünür.

 

Kahve falında görülen silah bazen güç ya da gücü göstermenin sembolüdür. Falında silah gören kişi büyük bir ihtimalle bir şeyi zorla ve güç gösterisiyle almak zorunda kalacağı bir yarış ya da rekabete girecektir. Başarıyı elde etmek için güç gösterisi yapmak ya da güce başvurmak gerekebilir. Ayrıca bu sembol motivasyonun ve yaşam yolculuğumuzda rekabete psikolojik olarak hazır olduğumuzun işaretidir. Fal sahibi bir şeyi çok istemekte ve onu elde etmek için güç kullanmayı gerekli görmektedir.

 

Semboller dili, rüya tabirciliği ve falcılıkta silah aynı zamanda gücün temsilcisidir. Bu falın sahibinin sahip olduğu bir güç, yetenek ya da Allah vergisi bir miras sayesinde zenginlik ya da menfaat elde etmesi ihtimali bulunur. Fal sahibi, yaşadığı dünyada ya da bulunduğu şehirde  çok geçerli bir meslek ya da yetenek sahibi olmasından dolayı bunu kariyerinde adeta bir silah gibi kullanma gücüne sahiptir. Silah sembolünün daha iyi yorumlanabilmesi için silahın tek başına mı yoksa birinin elinde mi resmedildiğine ve nereye baktığına odaklanmalıyız.

Burçlar ve burç uyumları

zodyak_çemberi_yeni.png

Astrozia.com

Kahve falında görülen silah bazıları için tehdit ya da tehlike sembolüdür. Özellikle bakış yönü ve istikameti belli çizilmiş bir silah fal sahibinin sahip olduğu bir şeylerin tehlike altında olduğuna ya da düşman saldırısına karşı savunmasız olduğuna dair uyarıdır. Bir erkeğin falında görülen silah partnerine göz diken başka bir erkek olduğuna işaret edebilir. Bir kadın için da aynı durum söz konusudur.

 

Kahve falında silah aynı zamanda yaşam yolculuğumuzda karşımıza çıkan engelleri yok etmek için kullanacağımız tüm gücü ya da kaynakları temsil edebilir.  Eğer sorunumuz işsizlik ise kahve falındaki silah bu işsizlikle savaşmamız için elimizdeki bilgi ya da eğitimi temsil edebilir. Falında silahı küçük ya da kırık görenin belki de bilgisi, elindeki kaynakları ya da bir işi yapabilmesi için parası yetersizdir. Silahın dolu olması, ağır olması ya da kabarık olması daima güçlü pozisyonda olmak ve ihtiyaç duyulan kaynaklara sahip olmanın temsilcisidir.

 

Kahve falında silah bazen yalnızca paranın ya da bilginin sembolü bile olabilir. Fakat tüm bu para ya da bilgi yaşamımızda bizi rahatsız eden bazı sorunları ortadan kaldırmak için kullanılabilecektir. Kahve falında, rüyalarda ve semboller dilinde bazen sorunlarımız daima düşmanlarımız kılığında belirirler. Örneğin,  işsizlik sorunu bazen dişlerini gösteren bir köpek ya da vahşi bir hayvan olarak rüyamızda belirirken bilgiyi temsil eden silahıyla bu vahşi hayvanı öldürmek bilinçaltmızın “işsizliğe son vermek” algısıdır. Kişinin işsizlikle (vahşi hayvanla) savaşacak en büyük silahı elde ettiği eğitim ve bilgi (silah) olarak sembolik bir şekilde falında belirmiştir. Falın sahibi eğitimli bir işsizse bu sembolü gördükten sonra iş bulur.

 

Kahve falında silah görmek aynı zamanda yaşamımızda ani bir şekilde beliren tüm tehdit ya da tehlikeleri temsil edebilir. Bazen kahve falında görülen silah hiç umulmadık bir anda karşımıza çıkan ve bizi yok edebilecek güce sahip olan bir rakip ya da düşmandır. Bu sembol kariyerde koltuğumuzu kapmaya çalışan birine işaret edebileceği gibi partnerimize göz diken bir rakibe de işaret edebilir. Özellikle fal sahibine doğrultulmuş bir silah bir düşmanın kendisini gözlemlediğinin ya da her an ölümcül hamlesini yapabileceğinin işareti olabilir.

 

Kahve falında silah ayrıca yok etme ve yok edilme dürtüsü ile ilgilidir. Görülen silah fal sahibinin elinde ise yaşamında ortadan kaldırmak ve yok etmek istediği bir şeyler bulunur ve falın sahibi bir nevi temizlik yapma ihtiyacı içine girmiştir. Silahı başkasının elinde gören ise bir tehlikenin varlığından haberdar olduğu bir hayatı yaşamaktadır. Bu falın sahibi kurmuş olduğu düzen ya da istikrara yönelmiş bazı tehditler olduğundan haberdardır. Bu falı daha iyi yorumlamak için silahının büyüklüğüne ya da kimin elinde bulunduğuna da bakmalıyız. Büyük silah daima büyük tehlikelerin küçük silah ise daha küçük tehlikelerin sembolüdür.

 

Tüm bunların yanı sıra kahve falındaki silah bağları koparma, yaşamımızda bir şeyleri sona erdirme ve yok etme dürtüsünün temsilcisidir. Eğer kahve falında silah ile birini öldürme arzusu içerisine girmiş isek bu aslında o kişiyle yolları ayırma arzusu içine girdiğimiz anlamına gelir. Tarot ve semboller dilinde ölüm daima ayrılık ve bir daha asla görüşemeyecek olmanın sembolüdür. Dolayısıyla bir silahıyla birini öldürmeyi istemek aslında o kişiyle bağları koparmayı istemektir.

 

Sigmund Freud anlayışına göre rüyada görülen silah bir erkeğin, penisin ya da erkeksi dürtülerinin sembolüdür. Bir erkeğin silahıyla ateş edip vurmak istediğini vuramaması iktidarsızlık, cinsel yetersizlik ya da bir partneri elde edememenin temsilcisidir. Yine Freudcu anlayışa göre silahının yanlışlıkla patlaması erken boşalma ya da iktidarsızlık işaretidir. Silahın dolu olması libidonun yüksekliğine boş olması ise libido azlığına işaret eder. Bir erkek için kahve falında silahının dolu olması bir partnere karşı aşırı cinsel istek duymanın temsilcisi de olabilir.

Rüya tabirleri

Ruyoka.com

Yeni bir kahve falı için ana sayfaya dön

YORUMLAR

bottom of page