top of page

KAHVE FALINDA SIRTLAN GÖRMEK

brokoli.png

Mesajları:

 • Tepki

 • Engel

 • Sorun

 • Savaş

 • Tehlike

 • Yarışma

 • Rekabet

 • Çatışma

 • Korkular

 • Düşman

 • Davranış

 • Zorlu bir rakip

 • Tehlikeli bir süreç

 • Korkularla yüzleşmek

 • Yaşam savaşı vermek

Kahve falında sırtlan görmek:

Kahve falında sırtlan yaşamımızda aniden beliren bir “tehdit” ya da “tehlike” metaforudur. Yaşam yolculuğumuzda istikrarımızı tehdit eden her şey kahve falımıza sırtlan ya da vahşi bir hayvan kılığında belirebilir. Kısacası, kahve falındaki sırtlan yolumuzun önündeki engel, ilerleyişimizi durduran bir unsur ya da düşmandır.

 

Kahve falındaki sırtlan bazen rakip ya da düşmanı değil sadece korkularımızı temsil eder. Dolayısıyla yaşamda ilerlemek için öncelikle korkularımızı yani sırtlanı yenmemiz gerekmektedir. Bazen yaşam yolculuğumuzda büyük bir engelle ya da yenmemiz gereken bir düşmanla karşılaşırız. İşte falımızdaki sırtlan da bu zamanlarda beliren bir semboldür. İlerlemek isteyen kişinin ya bu sırtlanı yenmesi ya da yönünü değiştirerek ondan uzaklaşması gerekir.

 

Kahve falındaki sırtlan aynı zamanda “yok edici unsur” metaforudur. Tıpkı hayvanlar alemindeki “yaşamak için öldürmek” teması bu tip vahşi hayvan fallarında işlenir. Biri ya da bir düşman yaşamına daha sağlıklı ve başarılı bir birey olarak devam etme adına bizi yenmek zorunda olabilir. Fal sahibi için “yenmek” veya “yenilmek” olmak üzere bu mücadeleden sadece bir sonuç çıkacaktır ve yorum sadece fala bağlı olarak yapılır. Bu tip falların yorumlanmasında sırtlanın büyüklüğü, ne kadar kütleye sahip olduğu, bakış yönü ve bakış yönünün tersi de dikkate alınmalıdır. Büyük bir sırtlan büyük ve bizi yenecek potansiyele sahip bir düşmandır. Sırtlanın arkası düşmanın nereden geldiğine, önü ise nereye gittiğine ve neye odaklandığına ışık tutar.

Burçlar ve burç uyumları

zodyak_çemberi_yeni.png

Astrozia.com

Kahve falında sırtlandan kaçan bir insan figürü görmek:

Kahve falında sırtlandan kaçan bir insan figürü görmek ya da sırtlanın önünde bir insan görmek korkulardan ya da ya da sorunlarından kaçar. Bu sembolü gören kişi bazı sorunları halletmek yerine onları sürekli erteleme yolunu seçmektedir. Sürekli falında bir sırtlan gören kişi için artık korkularla yüzleşmek zamanı gelmiştir. Bu kişi korkularıyla yüzleşir ise sorunlarını çözecektir ve bu sembolü bir daha görmeyecektir. Kahve falında arkasında ve hemen bitişiğinde bir sırtlan görenin yakınında bir düşman vardır ve bu düşmana karşı dikkatli olmalıdır. Bir kadın için bu sembol cinsel saldırı ve bir erkeğin tacizine uğrama tehlikesinin altını çizebilir.

Falcılıkta hayvanların yorumlanması o hayvanın genel özelliklerine ve kahve falındaki davranış ve hallerine bağlı olarak yapılır. Dolayısıyla, kahve falında görülen sırtlanı yorumlamak için öncelikle sırtlanın hangi davranışları sergilediği dikkate alınır. Zararsız bir şekilde ortada dolaşan bir sırtlan potansiyel tehlikelerin altını çizer. Bazen bu tehlikeler yaşamımızda tıpkı uyuyan hücreler gibi durur ve kendilerini göstermeden yaşamımızda var olmaya devam ederler. Kahve falında dişlerini gösteren ya da saldırgan tavırlar sergileyen bir sırtlan ise yaşamımızda istikrarımızı tehdit eden her şeyin simgesi olabilir.

 

Kahve falında hayvanlar genellikle olayların oluş biçimleri, hayatımızdaki tüm enerjiler ve yaşam yolculuğumuzda kaderin önümüze çıkardığı tüm engel ya da durumlar hakkında bilgi sunar. Aslında kahve falında gördüğümüz sırtlan ya da diğer hayvanların kahve falındaki davranış biçimleri olayların oluş biçimleriyle benzerlik gösterir. Yolda ilerleyişimizi zorlaştıran bir sırtlan gerçek hayatta da ilerleyişimizin önünde engel teşkil eden bir sorun ya da tehlikenin temsilcisidir. Bizi yaralayan ya da yok etmeye çalışan bir sırtlan bazen düşman ya da rakiplerden gelecek hamlelere işaret eder. Falında sırtlanın dişlerini gösterdiğini gören ve kan aktığını görenin cebinden para çıkar. Aşk fallarında bu sembol bize partnerimize göz diken birinin olduğu bilgisini getirebilir.

 

Kahve falındaki sırtlan hayat filmimizdeki başrol oyuncuları ya da ana karakterler değil yan karakterler ya da tehlike unsurlarını temsil eder. Sırtlanlar yaşamsal bütünlüğümüzü etkileyen ve ilerleyişimizi durdurabilecek kadar etkili tüm değişim ya da olayları temsil edebilir. Bir sırtlan bazen yaşamımızda tehlike unsuru olabilecek birini temsil edebileceği gibi bazen bir hastalığı, belayı ya da aniden ortaya çıkabilecek bir sorunu da temsil edebilir. Kısacası kahve falındaki sırtlan önümüze çıkan aşmamız gereken büyük bir engeldir. Bu engel bazen yaşamımızı tehlikeye sokabilecek kadar büyük olabilir ve ölümcül ve kurtulmamız gereken bir hastalığı temsil etme olasılığı daima vardır. Kısacası, kahve falında sırtlanı gören bir süreliğine her şeyi askıya alıp bir sorunu çözmeye odaklanmalıdır.

Rüya tabirleri

Ruyoka.com

Yeni bir kahve falı için ana sayfaya dön

YORUMLAR

bottom of page