top of page

KAHVE FALINDA TABUT GÖRMEK

brokoli.png

Mesajları:

 • Milat

 • Esaret

 • Yalnızlık

 • Değişim

 • Tutsaklık

 • Pişmanlık

 • Tükenmek

 • Enerji yitimi

 • Hapsolmak

 • Kabullenmek

 • Çıkmaz sokak

 • Sınırlandırılmak

 • Sonu hazırlamak

 • İnzivaya çekilmek

 • Yalnız kalma isteği

 • Paranın tükenmesi

 • Geçmişe set çekmek

 • Eskinin çöpe atılması

 • Kaynakların tükenmesi

 • Hareket alanının daralması

 • Eski konuları kapatamamak

 • İnkar mekanizmasından çıkmak

Kahve falında tabut görmek:

Kahve falındaki tabut sembolik ölüm, yok oluş ve eski olanla vedalaşma metaforudur. Falında bu sembolü gören kişi geçmişe set çekmekle beraber artık bir bitişi tam anlamıyla kabullenmiştir. Bu sembol kişi için kullanılmaz hale gelmiş, eskimiş ya da demode olmuş her şeyle vedalaşma anlamına gelebilir.

 

Kahve falında görülen tabut bazen tabuta koyulması gerekenler metaforudur. Bu sembole göre eski çalışma yöntemleri, stratejiler ya da düşünce sistemleri demode olmuş ve bunların çöpe atılıp yeniliklerin benimsenmesi gerekmektedir. Bir işveren kahve falında tabut görmüş ise işyerinde radikal değişimler yapmaya ve bazı yenilikleri getirmeye artık mecburdur. Bu sembol bazıları için eski dünya düzeninin sona erip yeni dünya düzeninin geldiğinin hatırlatıcısıdır.

 

Kahve falında bazen geçmişte kalmış ya da geçmişte bırakılması gereken her şey bize tabut şeklinde görülebilir. Bu sembolü daha iyi yorumlamak için tabutun nasıl olduğuna, nerede durduğuna ve çevresindeki sembollere odaklanmalıyız. Falın merkezinde beliren bir tabut radikal bazı değişimleri yapmadan sürdüğümüz yaşamın bizi negatif etkileyeceğine işaret eder. Bir başka deyişle, merkezde görülen tabut bize bir şeyleri artık tabuta koyup gömmenin vakti geldiğini hatırlatır. Bazıları için tabuta koyulması gereken eski bir ilişkinin kalıntıları, bazıları için demode olmuş çalışma sistemleri hatta bazıları için geçmişten gelen negatif enerji olabilir. Falında tabut görenin radikal değişimlere ve kendini yenileme-güncelleme sürecine girmeye ihtiyacı vardır.

Burçlar ve burç uyumları

zodyak_çemberi_yeni.png

Astrozia.com

Kahve falında açık bir tabut görmek:

Birçok falcı tarafından en ürkütücü sembol olarak görülen tabut özellikle açık belirdiğinde daha ürkütücü bir hal alır. En kötü yorumculuk tabut sembolünü direk ölüm habercisi olarak yorumlamaktır. Oysaki, kahve falındaki açık tabut yaklaşan bir sonun habercisidir. Tabut sembolik yok oluş ve bitiş temsilcisi bir obje olarak kahve falında açık olması durumunda fal sahibini adeta bu bitiş ve yok oluşa davet eder. Bazıları için açık tabut bitmiş, kullanılmaz hale gelmiş ya da artık fayda sağlamayanları tabuta koyup gömme zamanı geldiğinin hatırlatıcısıdır.

Kahve falında tabuttan çıkan birini görmek:

Kahve falında tabuttan çıkan bir figür görmek eski konuların tekrar gündeme gelmesi ya da kapatıldığı sanılan bir konunun tekrar açılmasına delalettir. Tabuttan çıkan şey aslında kapanan konunun temsilidir. Falda ölülerin tabuttan çıkması bazen eski borçlar ya da alacakların tekrar gündeme gelmesiyle ilgilidir. Kısacası falında bu sembolü gören için eski hesapların görülmesi ya da kapandığı sanılan bazı konuların tekrar açılması ihtimali vardır.

Kahve falında tabut bazıları için pişmanlıktır. Kahve falında bir tabuta bakan aslında kendisi tarafından sonu getirilmiş bir esere bakmaktadır. Bu durumda fal sahibi öyle bir eylem yapmıştır ki geriye dönüp bazı şeyleri onarmasının imkanı yoktur ve bilinçaltı bunu bir cinayet olarak algılamaktadır. Belki de fal sahibi öfkeyle kalkıp ziyanla oturmuş ve bu yüzden ya kendisi ya da biri zarar görmüştür fakat bu sembolü görmüş ise durumu telafi etmek mümkün olmayacaktır.

 

Tabutla ilgili fallar bazen bir sayfanın bir daha açılmamak üzere kapandığını söyleyen fallardır. Bu fallar bize aynı zamanda olan olmuş, ölen ölmüş, artık çok geç diyen fallardır. Falında bu sembolü gören kişi geçmişe bir set çekmeli ve sadece geleceğe odaklanmalıdır. Faldaki tabut aynı zamanda geçmişle bağları koparan bir veda sembolüdür. Bir ilişkinin tamamen bittiğini söyleyebileceği gibi bir işin sonlandığını söylüyor da olabilir.

Tüm bunların yanı sıra kahve falında tabut hareket alanının kısıtlanması, dar bir alana hapsolma, esaret, tutsaklık ya da geçim darlığının simgesi de olabilir. Falında bu sembolü gören kişi büyük bir ihtimalle kendini özgür hissedememekte, istediklerini yapamamakta ya da çok dar bir yaşam alanı içerisinde yaşamını sürmektedir. Falında bu sembolü gören kişi kendisini çevreleyen ve hareket alanını daraltan kuralların baskısı altında kalır ya da ihtiyaç duyduğu özgürlüğe şimdilik kavuşması mümkün değildir.

Rüya tabirleri

Ruyoka.com

Yeni bir kahve falı için ana sayfaya dön

YORUMLAR

bottom of page