top of page

KAHVE FALINDA ÜÇGEN GÖRMEK

brokoli.png

Mesajları:

 • Bolluk

 • Bereket

 • Çocuk

 • Bebek

 • Bereket

 • Çoğalma

 • Hamilelik

 • 3 boyutlu

 • 3 seçenek

 • Aşk üçgeni

 • Sayıca artış

 • Üçüncü kişi

 • 3 kişiyi ilgilendiren

 • Ekilenlerin biçilmesi

 • 3 kişinin dahil olduğu durum

Kahve falında üçgen görmenin anlamı:

Kahve falındaki üçgen şeklinde 3 sayısını gizli numerolojik enerjisi bulunmaktadır. Falında üçgen gören 3 sayısına odaklanarak yorum yapmalıdır. Çünkü üçgenin her bir köşesi ya da kenarı farklı bir kişi ya da farklı bir duruma işaret eder. Dolayısıyla kahvede görülen üçgen üç kişiyi ilgilendiren bir duruma, bir aşk üçgenine hatta yaşam yolculuğumuzda bir süreçte üçüncü kişinin müdahalesine de işaret edebilir. Falın sahibi kahveni bahsettiği bu 3 sayısının kendisi için ne anlam ifade ettiğini bulmalıdır.

 

Kahve falında üçgen gören kişi yorumu sadece bu üçgene bağlı kalarak yapmamalıdır. Üçgenin nerede yer aldığına, her bir köşesine hangi objelerin denk geldiğine ve falda ne kadar vurgulandığına bakmalıdır. Çok ufak bir detay olarak beliren üçgenler bu üçlemin bizim için ufak bir ayrıntı olduğunu gösterir. Fakat falın merkezinde, iri ya da kabarık bir şekilde belirmiş üçgen şekli yaşamımızın merkezinde bizim için odak noktası olan bir durumda bu üçlemi yaşadığımızı gösterir. Üçgen bu kadar belirgin olduğunda bahsedilen aşk üçgeni ya da üç kişiyi ilgilendiren durum hayatımızın odak noktası olmuş ve tüm enerjimizi almaktadır.

 

Tüm geometrik şekiller aslında numerololide bir sayının etkisi altında kalırlar ve o sayıyla ilgili şifre içerirler. Kahve falında görülen üçgen de yine aynı şekilde bize 3 sayısıyla ilgili bir bilgi ya da şifre sunar. Kahve falında görülen üçgenin 3 köşesi vardır ve bu 3 köşeden her biri farklı bir istikamete bakarak bazen 3 farklı seçeneği ya da 3 kişiyi işaret ederler. Bu yüzden falda gördüğümüz üçgen bazen 3 farklı seçenek arasında kalıp bocaladığımızı ya da 3 yönden sadece birini seçmek zorunda kalacağımız bir süreci temsil eder. Tüm bunlara ilaveten üçgen 3 kardeş ya da 3 ortakla ilgili bir meseleye ışık tutuyor da olabilir.

Burçlar ve burç uyumları

zodyak_çemberi_yeni.png

Astrozia.com

Semboller dilinde üçgen şekli:

Semboller dilinde üçgen şekli vücut, zihin ve ruh arasındaki mükemmel uyumun temsilcisidir. Çok düzgün çizilmiş bir üçgen gören hayatının bu üç alanında uyum ve dengeyi sağlamış kişidir. Fakat üçgenin düzgün olmaması ya da köşelerinin birinin kısa oluşunun göze çarpması kişinin hayatındaki bu üç alandan birinin ihmal edilmesi dolayısıyla dengesizlik ve uyumsuzluk olmasına işarettir. Kahve falında mükemmel ve kusursuz bir üçgen görmek her zaman hayırlıdır ve kişinin hayatında denge ve uyum olduğunu hatırlatır.

 

Kahve falında üçgen görenin hayatında 3 temel odak nokta vardır ya da üç şeyi çok istemektedir. Bu falın sahibi bazen ailevi (anne-baba-çocuk üçlüsü) meselelerle ilgili istediği gibi olmayan bazı durumları düzeltme eğilimi içerisindedir. Falında bir yere mükemmel bir üçgen çizili olduğunu gören kişi hayatında mükemmel olmayan 3 şeyi aslında mükemmelleştirme çabası içine girmiş kişidir. Bu kahve falında çizilen üçgenin her köşesi bir kişiyi ya da hayatın bir alanını temsil eder. Bu yüzden üçgen çizilmiş gördüğümüz fallarda her köşenin tam olarak neyi ya da kimi işaret ettiğine bakmalıyız.

Çok eski devirlerden beri üçgen sembolü hem falcılıkta hem de rüya tabirciliğinde kutsal üçlüyü (anne-baba-çocuk) temsil ettiği düşünülmekte idi. Bu yüzden bu sembolün sadece anne, baba ve çocukla ilgili bilgi sunduğuna inanılırdı. Bu tabircilik anlayışına göre üçgenin zirvede görülmesi ailevi meselelerde güzel sonuçlar almaya, maddi refahı yakalamaya ve ailevi durumların iyiye gitmesine işaret eder. Bir üçgenin ters çıkması anne-baba-çocuğu etkileyen bir durumda işlerin ters dönmesine işaret edeceğinden hayra yorulmaz ve ters üçgen ailenin dağılması ya da boşanmaya işaret edebilir.

 

Bazen üçgen bir ailenin kurulumuna ve yine anne-baba-çocuk ile ilgili bilgi verir. Bekar bir kız ya da erkek falında üçgen görürse tez zamanda evlenerek bir çocuk sahibi olma olasılığı vardır. Bir üçgenin falda çok parlak ya da nur gibi resmedilmiş olması durumunda falın sahibi bir erkekse  nur gibi güzel yüzlü ve güzel ahlaklı bir kızın kendisiyle evlenmek istediğine, bekar bir kız ise kendisine çok iyi bir kısmet olduğuna işaret edebilir. Fakat bir üçgen çok kötü resmedilmiş ise ailevi durumlarda sorunlar vardır ya da evlilik hayırsızdır.

 

Kahve falında görülen üçgen bize hem numerolojik hem de coğrafik bilgi verir. Üçgenlerin birçoğunun üst köşesi kuzeye diğer iki köşesi ise doğu ve batı istikametlerine işaret eder. Bu falın sahibi bu 3 yönün kendisi için tam olarak ne ifade ettiğini anlayarak falın yorumunu yapmalıdır. Kahve falında ters üçgen görmek ise güney-doğu-batı yönlerinde bilgi içerir. Falında üçgen gören aynı zamanda bu köşelerin ucunun kime ya da hangi objeye baktığını da hesap ederek yorum yapmalıdır.

 

Kahve falında üçgen tüm bunların yanısıra bize numerolojik bir mesaj verir. Numerolojide 1 her zaman ilk insanın, Adem’in ve ilk enerjinin simgesidir. 2 ise ikinci insan, kadın ya da ilk duraksama noktasını temsil eder. 3 her zaman çocuktur. Bu yüzden falında üçgen gören kişinin hayatına yeni bir bebeğin girmesi olasılığı her zaman vardır. Fakat bazen 3 üreme, sayıca artış ya da çoğalmanın temsilcisidir. Bu yüzden bazıları için bu sembol ekilenin biçilmesi ve geçmişte yapılan çalışmaların ilk karşılıklarının alınmasını müjdeler. Düzgün ve muazzam bir üçgen her zaman güzel anlamlar içerir fakat üçgenin bozuk ya da kötü durumda olması kötü sonuçlar alınacağından haber verir.

Rüya tabirleri

Ruyoka.com

Yeni bir kahve falı için ana sayfaya dön

YORUMLAR

bottom of page