top of page

KAHVE FALI

Geçmişten bugüne kahve falı insanların kehanet için kullandıkları en yaygın yöntemlerden biri olmuştur. Her içilen Türk kahvesinin telvelerinin oluşturduğu şekiller yorumlanarak fal sahibi ile ilgili bilgi edinmek amaçlanır. Genel olarak, kahve falı fincanın merkezinden başlayarak dışının ve daha sonrasında tabağın yorumlanması şeklinde devam eder.

merkez_çember_3.png

Kahve falının belirli kuralları olmamasına rağmen her falcı kendi kurallarıyla bu kehanet yöntemine başvurabilir. Örneğin, bazı falcılar kahve falında yalnızca sembolleri yorumlar. Bazı falcılar ise kahvenin dibini (merkez çember) başlangıç noktası alarak fincanın dibinden tepesine doğru (geçmişten geleceğe) ilerleyerek yorumlar. Fincanın dış çemberi genellikle uzak geleceği temsil eder. Dış çemberin dışında beliren semboller ise yaşamımızın merkezinde yer almayanlar ya da dış kaynaklı olaylarla ilgili bilgi getiricilerdir.

Kahve falının dibinin yorumlanması:

 

Kahve falının dibi ve merkezdeki çember fal sahibinin durumu hakkında bilgi vericidir. Bu yüzden siyah ya da kabarmış bir kahve dibi “için kabarmış” olarak yorumlanabilir. Bu kahve fal sahibinin bir durumda karamsar kaldığını gösteriyor olabilir. Kahvenin dibinden yana doğru ayrılan bir tortu ise büyük bir vedalaşma alametidir. Bazen büyük bir derdin gidiyor olması, değişim, eskiyle vedalaşma ya da bir şeyden vazgeçme anlamına da gelebilir. Yine bu yorumculuğa göre kahvenin dibine yeni giriyormuş gibi duran her sembol fal sahibinin yaşamına girecek bir şeyle ilgilidir. Örneğin, merkezde ya da merkeze giren bir bebek sembolü fal sahibi bir kadınsa hamilelik anlamına gelebilir.

Kahve falının dibindeki çemberin sınırlarla çizilmiş olması ya da belirgin bir çizgiyle oluşması fal sahibinin bir duruma hapsolması ya da konfor alanından çıkamamasının alameti olabilir. Bu çemberin çevresinde ne kadar çok karanlık, çeşitli objeler ve işaretler varsa fal sahibinin kafası o kadar meşgul ya da uğraştığı şeylerin sayısı fazladır. Merkez çembere bakan her obje fal sahibine bakan kişi ya da durumları sembolize ediyor olabilir. Örneğin, fal sahibi bir kadınsa uzaktan bir erkeğin merkeze bakıyor olması bir erkeğin fal sahibiyle ilgilendiği anlamına gelebilir. Fakat, yine de merkeze bakan her erkek bu şekilde yorumlanmaz. Merkeze bakan figürler aslında fal sahibiyle ilgili duygu ya da düşünceleri olan bireylere işaret eder. Bu duygular bazen arzular istekler olabileceği gibi bazı durumlarda hırs, ihtiras, kıskançlık ya da kötülük yapma arzusu da olabilir.

Merkezdeki bu çember çok iyi incelendiğinde fal sahibi için çok fazla bilgi içeriyor olabilir. Merkez çember genellikle “şimdiki zaman” odaklıdır fakat merkezden uzaklaştıkça olası gelecek hakkında bilgi verebilir. Asla unutulmamalıdır ki kahve falı dahil hiçbir fal kesin ve net bir gelecek sunmayacaktır. Yalnızca mevcut durumların bizi götüreceği olası geleceğe ışık tutarlar. Fal sahibinin kararları ya da davranışları değişirse gelecek de değişecektir.

türk_kahvesi_1.png

Kahve falının yorumlanması:

Kahve falının yorumlanması için semboller dili hakkında basit bilgilere ihtiyaç vardır. Fakat yalnızca semboller dilin bilmek yeterli değil. Bir falcı bu semboller diliyle hislerini birleştirmeyi çok iyi bilmeli ve ortaya en uygun kehanetleri çıkarmalıdır. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır misali her kahve falcısının da kendi yöntem ya da taktikleri olabilir. Kahve falında kesin ve net kurallar asla bulunmaz. Kahvenin sunduğu bilgiler kişiye özel ve falcının anlayacağı dilde sunulur. Birinin kuş olarak gördüğünü başkası kitap olarak görebilir.

 

Her ne kadar kahve falı bakımında kural olmasa da bazı yorumların saklanması etik olarak gereklidir. Her ne kadar bu konuda kesin kural ve kaideler olmasa bile örneğin, bir yuvanın yıkılmasına vesile olacak bilgiler falcılar tarafından gizlenmeli. Sonuçta bir falcının işi insanlara yol göstermek ya da onların yaşamlarına yardımda bulunmak olmalı, yuva yıkmak değil. Yine buna benzer şekilde bir falcının amacı yalnızca yol gösterici olmaktır, yol kaybettirici ya da kafa karıştırıcı değil.

Kahve falı çıkar mı?

 

Bu soruya kesin ve net verilecek bir cevap ya da bilimsel bir kanıt olmamasına rağmen kendi görüşüme göre cevap: “EVET”. Her nasıl hiçbir şey tesadüf değilse elbette kahve fincanının içinde beliren şekiller de tesadüf değildir ve kahveyi içene dair bilgiler içermektedir. Aslında bir kişinin falının ortaya çıkması için bir fincan kahveye bile ihtiyaç yok. O kişinin yere serptiği bir bardak suyun oluşturduğu şekiller bile yorumlanmaya müsaittir. Kahve falının en çok tutulan kehanet yöntemlerinden biri olmasının sebebi oluşturduğu desenlerin özgürlüğü ve her sembol ya da harf şekline girebiliyor olmaları, aynı zamanda telvesinin ayrıntılı ve ince desenler sunuyor olmasıdır. Kahve telvesi bazen o kadar şaşırtıcı şekiller oluşturabilirler ki bir insan suretinin ayrıntılarına kadar ortaya çıkarabilirler. Kahve telvelerinin bu özelliğinden dolayı kahve falı yıllardır en çok tercih edilen kehanet yöntemlerinden biri olmuştur.

 

Kahve falı tutar mı sorusuna evet cevabı vermemin bir başka sebebi de bu işin yıllardır deneniyor olması ve bir çok kişinin onayını almasıdır. Bir çoğumuz bir kahve falcısına gidip hayretler içinde kalmış olabiliriz. Hatta hamilelik haberini bir fincan kahveden alan insanların sayısı bile azımsanamayacak kadar çoktur. Fakat, tüm bunların yanı sıra işinin ehli olmayan ya da altıncı hissi kuvvetsiz bazı falcıların para tuzağına düşmüş de olabiliriz. Bu yüzden kahve falı tutar mı sorusuna verilecek en doğru cevap şu olmalıdır: iyi bir falcı tarafından bakılmış bir kahve falı tutar. Fakat iyi bir falcı geleceğin koşullu ve şimdiki zamanda verdiğimiz kararlara bağlı olarak oluştuğunu da fal sahibine söylemeyi bilmelidir.

tarot_falı_bak.png

Ücretsiz tarot falı baktırmak ister misiniz?

Kahve falı sembolleri nasıl yorumlanmalı?

 

Gelelim en can alıcı konuya. Kahve falı sembollerinin yorumlanması. Her ne kadar bir çoğumuz bu işin yalnızca balık gördüğümüzde bunu nasip ya da cüzdan gördüğümüzde para olarak yorumlamak kadar basit bir iş olarak algılasak da kahve falı yorumu sanıldığından çok daha detaylı ve karmaşık bir iştir ve bütünsel yorumculuk gerektirir.

42.png

Kahve falındaki sembollerin falın neresinde yer aldığı, ne kadar iri ya da kabarık çizildikleri hatta hangi yöne baktıkları bir bütün olarak falcının hisleriyle beraber yorumlanmalıdır. Bir sembol kahve falında ne kadar büyük resmedilmişse doğal olarak faldaki ağırlığı ve kapladığı yer o kadar büyüktür. Bu fal sahibinin bilinçaltında da bir kuraldır. Büyük semboller daima zihnimizde çok yer kaplayanların işareti, küçük çizilmiş semboller ise daha az ya da önemsiz işlerdir. Örneğin, ufacık biz cüzdan fal sahibinin aklının bir köşesinde parayla ilgili bir mesele olduğu anlamına gelirken falın merkezinde kocaman ve kabarık çizilmiş bir cüzdan fal sahibinin gündemdeki en önemli meselesinin para olduğu anlamına gelir. Yine buna benzer bir şekilde kahve falında yüzük gören belki evliliğe giden yolda bazı meseleleri çok düşünmektedir. Faldaki sembollerin yorumlanmasında o sembollerin hacimleri, kahvenin neresinde yer aldıkları ve ne kadar belirgin oldukları da hesaba katılmalıdır.

Kahve falında en çok görülen semboller:

Kahve falında en çok görülen semboller arasında büyük kütleler, yollar, insan sureti, kalp, hayvan sembolleri ve damla gibi şekiller yer alır. Fakat kahve telvesi bu şekillerden çok daha fazlasını oluşturabilir ve bu semboller fal sahibi için gizli mesajlar içerirler. Kahve falı sembollerinin daha iyi yorumlanabilmesi için bir falcının fincana bütünsel yoğunlaşması gerekir. Bu sembollerin nerede yer aldığı, nereye baktığı, ne kadar büyük resmedildikleri hatta insan suretlerindeki ifadeler de bir bütün olarak ele alınmalı. Örneğin, falda mutlu ve gülen bir yüzle ağlayan ya da asık suratlı resmedilmiş bir yüzün yorumu aynı değildir.

 

Şimdi bu sembollerden en sık görülenlerinden birkaçını ele alarak kahve falı sembollerini açıklamak istiyorum:

 

Kahve falında kütle:

 

Kahve falında karşımıza en çok çıkan sembollerden biri büyük kütleler ya da telve birikintileridir. Bu kütleler büyük olduklarında “büyük bir şey” sembolü olabilirler. Bazen bu semboller adeta süzülür gibi bir alanı terk ederek başka bir alana yönelirler. Tıpkı kahve falında bir bölgeden başka bir bölgeye hareket etmeleri gibi falımızda hareketlenme ve hayatımıza giren-çıkan her şeyi sembolize edebilirler. Örneğin, kahve falında büyük bir kütlenin kahvenin taban çemberinden ayrılıyor olması fal sahibinin yaşamındaki büyük bir dertten kurtulmasına işaret edebilir. Bu falı gören kişi “büyük bir dertten kurtuluyorsun” şeklinde yorum yapabilir.

dreams.png

Rüya tabirleri sembollerinin kahve falı sembolleriyle aynı anlama geldiğini biliyor musunuz?

Bazen bu kütleler falın farklı alanlarında bulunurlar. Yine büyük kütleler “büyük bir şey” mesajı getirirler. Fincandan ayrılmak üzere duran büyük bir kütle yaşamımızdan bir şeyin çıktığına işaret ediyor olabilir. Bu kütleler bazen bir kurtuluş alameti olsalar da bazen kaybettiklerimizi sembolize ediyor olabilirler. Örneğin, büyük bir kütlenin fincandan ayrıldığını gören için boşanma söz konusu olabileceği gibi büyük miktarda bir paranın elinden çıkıyor olması da mümkündür. İyi bir falcı bütünsel yaklaşarak ve kütlenin çevresindeki sembollere de bakarak bu kütlenin ne anlama geldiği konusunda kehanette bulunabilir.

Bununla beraber bazen kahve falı açar açmaz bir kütlenin fincandan tabağa düştüğüyle sıkça karşılaşırız. Birçok falcı bunu dileğin olması şeklinde yorumlasa da tabağa düşen kütle her zaman dileğin gerçekleşeceği anlamına gelmez. Kahve falındaki kütle daima kendimizden eksilttiklerimiz, bıraktıklarımız, verdiklerimiz ya da artık sahip olmadıklarımızla ilgilidir. Fakat kütlenin neye benzediği ve falcıda ne gibi bir izlenim uyandırdığına da bakılmalı. Bu kütle bir derdi mi temsil ediyor? Belki de bir kadın için çocuğun artık dünyaya gelmesi mi? Ya da bir öğrenci için mezuniyet olabilir mi? Falcı kütlenin şekline ve ondan aldığı enerjiye bakarak en iyi yorumu yapmalı.

 

Kahve falında dağlar:

Kahve falındaki dağlar genellikle zirve noktalar, amaçlar, uzaklar ve uzak gelecekle ilgili bilgi getirir. Özellikle de falda  yolların bazı dağlara varıyor olması fal sahibinin yüksek hayallerinin olduğu ve bu hayallere ulaşmanın mümkün olduğunun altını çizerler. Fakat bu durum yalnızca yollar açıksa mümkün. Dağlara varan yolların kapalı olması fal sahibinin hedeflerine giden yollarda aşılması imkansız engeller olduğunu gösterir.

 

Kahve falında dağlar aynı zamanda yüksek rütbede oturan kişiler ya da yüksek noktalarla ilgilidir. Bir kahve falında dev bir dağ ya da çok belirgin çizilmiş bir dağ görülmesi belki de devletten gelecek bir haber ya da menfaat alametidir. Fakat yine her falcının yapması gereken şey bu dağdan nasıl bir enerji aldığına bağlı kalarak yorumlamaktır. Negatif enerji aldığımız bir dağ belki de yaşamımızda büyük bir engel ya da tehdit alametidir. Güzel çizilmiş ve bizde pozitif etkiler uyandıran bir dağ ise büyük menfaatler, büyük hediyeler ya da devletten gelecek güzel bir haberdir.

Kahve falında yollar:

 

Kahve falındaki yollar değişim, başkalaşım ya da uzaklaşma sembolleridir. Fakat çok derin yorumculuk gerektirirler. Bir kahve falında bir yola bakarak söylenebilecek mutlak bir kehanet yoktur. Yolun açık ya da kapalı olması, nerede başlayıp nerede bittiği, ucunda neyin ya da kimin olduğu gibi diğer sembollere de bakılmalı. Yollar aslında fal sahibinin sahip olduğu değişim fırsatlarıdır. Tıpkı bizi bir yerden alıp başka bir yere götürecek teklifler gibi. Yapılabilecek en kötü yorum, bir yol görünce “sana yolculuk var” demektir. Çünkü, semboller dilindeki yolla günlük yaşamımızdaki asvalt yollar aynı anlama gelmezler.

 

Kahve falında yolların yorumlanması aynı zamanda yolun durumuna ve falcıda uyandırdığı hislere bağlı olarak yapılır. Geniş yollar, dar yollar, karanlık yol, aydınlık yol, ucu bir yere varan yol ya da içerisinde bazı semboller bulunan bir yol, bunların her biri farklı yorumlanmalı. Aynı zamanda yolun fal sahibini nereden alıp nereye götürdüğü de yoruma dahil edilmeli. Örneğin, karanlık bir noktadan aydınlık yere varan bir yol daima güzel sonuçlanacak işlere ya da güzel geleceğe alamettir.

 

Kahve falında çember görmek:

Kahve falında bir çember genellikle bir tamamlanma döngüsü ile ilgili bilgi verir. Eğer bu çember tamamlanmış ise bir işin sonuna varacağı anlamı çıkar. Tamamlanmamış ya da yarım kalmış çemberler ise bitmemiş işlere delalet ederler. Özellikle de tamamlanmak üzereyken sadece bir kesikle iki ucu birbirine kavuşmamış bir çember bir işin sonuna kadar gelip en sonunda olmamasına delalet edebilir. Fakat bu yorum her zaman bu şekilde yapılmamalı. Bazen tamamlanmamış fakat tamamlanmak üzere olan bir çember yüzüp kuyruğuna gelinen ve bitişe çok yakın olunan bir işe delalettir.

 

Kahve falındaki bir çember bazen bir objeyi içine hapseder gibi belirebilir. Çember bu yüzden sınırlarımız, kırmızı çizgilerimiz ya da biri bir duruma hapseden tüm engellerin sembolü de olabilir. Örneğin, bir daire şeklinin içine hapsolmuş bir insan gören kişi bilmelidir ki fal sahibi ya da biri bir çıkış yolu aramakta fakat bulamamaktadır. Bazen bu sembol hapiste yatan birine işaret ediyor da olabilir. Yorum tamamen falcının hislerine ve çevredeki sembollere bakılarak yapılmalıdır.

Kahve falında çizgiler:

 

Kahve falında en çok karşımıza çıkan sembollerden biri de çizgilerdir. Bu çizgiler bazen bir merdivenin basamakları gibi sıra sıra belirebileceği gibi bazen yalnızca bir çizgi olarak da karşımıza çıkabilirler. Çizgiler her ne kadar çok basit bir sembol gibi algılansalar da derin yorumculuk gerektirirler. Bazı çizgiler ayıraçtır, bazıları engel, bazıları ise yaşamımızın farklı yönlerine ışık tutan sembollerdir.

 

Bir kadınla erkek arasındaki çizgi genellikle “ayrılık çizgisi” olarak yorumlanır. Bir falcı ayrılık hakkında yorumu yine çizginin durumuna bağlı olarak yapabilir. Çizgi ne kadar kalın, kabarık ya da belirgin ise kadınla erkeğin kavuşması o kadar imkansızdır. Çok ince bir çizgi belki de bu ayrılığın sonunun barışma olacağına işarettir. Tüm bunların yanı sıra bazen bir kadınla erkek arasındaki çizgi cinsel soğukluk, boşanma ya da hanede eşlerin yatakları ayırmasının sembolü de olabilir.

 

Çizgiler genellikle hangi iki objenin ortasında yer aldıklarına bağlı olarak yorumlanmalıdırlar. Bir kadınla erkek arasındaki çizgi nasıl ayrılık çizgisi sayılıyorsa iki obje arasındaki çizgi de aslında bir ayrılık çizgisidir ve birleşemeyen öğelere dokunurlar. Örneğin, fal sahibini temsil eden bir insan sureti ile biz cüzdan arasındaki çizgi arzu edilen parayla fal sahibinin arasında bir engel olduğunu söyler. Ya da fal sahibini temsil eden insan suretiyle bir okulu temsil eden bina arasındaki çizgi arzu edilen eğitimle ilgili bazı engeller olduğunu ortaya koyar.

 

Kahve falıyla ilgili söylenecekler elbette yalnızca bunlardan ibaret değil. Milyonlarca hatta milyarlarca örnek vermek mümkün olsa da yazımı özet niteliğinde yazdığım için burada sonlandırmayı uygun buldum. Eğer site üzerinden fal baktırmak istiyorsanız sitemizin ana sayfasına dönerek bir fincan seçip falınıza bakabilirsiniz.

 

Hepinize iyi günler 😊

YORUMLAR:

bottom of page