top of page

Kahve falına nasıl bakılır?

Kahve falı eski devirlerden beri insanların kehanet için kullandıkları yaygın yöntemlerden biridir. Kahve içtiğimiz fincanın içinde o kahveyi içene dair gerek geçmişe gerek geleceğe yönelik bilgiler olduğuna inanılır. Bu bilgiler bazen başka insanların fal sahibi hakkındaki gizli kalmış düşünceleri olabileceği gibi bazen geçmiş ya da geleceğe dair yaşanmış-yaşanmamış olaylarla ilgili olabilir.

 

Peki kahve falına bakmanın kuralları var mıdır? Cevap hem evet hem de hayır. Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır misali her falan bakan kişinin de kendi geliştirdiği yöntemler mutlaka olacaktır. Aynı zamanda fincandaki semboller farklı falcılar tarafından farklı şekillerde görülebilir ve yorumlanabilir. Bunların hiçbiri aslında yanlış değil yalnızca farklı yorumdur. Örneğin, kahve falında birinin kuş olarak gördüğünü başkası uçak olarak görebilir. Kahve falı bakımında esas tüm bu sembolleri sezgilerin yardımıyla yorumlayarak ortaya güzel kehanetler çıkarmaktır.

Bazı falcılar kahve falında neyin nerede yer aldığına önem vermez ve yalnızca sembolleri yorumlarlar. Bu yorumlama usulünde falın bir başlangıç ve bitiş noktası olmamakla beraber genellikle fal “şimdiki zaman” odaklıdır. Bazı falcılar da bunun aksine fincanın dibini merkez ya da başlangıç noktası alarak yorumlarlar. Bu yorumculukta merkezden uzaklaştıkça kişinin yaşamının merkezinden uzaklaşma ya da hane dışında yaşananlar hakkında bilgi edinme esastır.

 

Benim bu sitede size öğreteceklerim de yine fincanın dibini merkez olarak yorumlama tekniği olacaktır. Fincan dibi ve dipteki çember aslında bilinçaltı, konfor alanı, yaşamın merkezi ya da hane içini temsil eder. Bu alandan uzaklaştıkça aslında özümüzden ya da konfor alanımızdan uzaklaşırız ve bu çemberin dışındaki her şey kendimiz dışındaki güçler tarafından ortaya çıkarılan olaylar ya da dış etkenler olacaktır. Bu çemberi saran her şey çevresel faktörler, diğer kişiler ya da dışarıdan bize gelen enerjiler hakkında bilgi getirir. Örneğin, bu çembere bakan bir erkek eğer fal sahibi bir kadınsa kendisinden hoşlanan bir erkeğin varlığına işarettir.

tarot_falı_bak.png

Ücretsiz tarot falına bakmak ister misiniz?

Tüm bunların yanı sıra bazı falcılar kahve falının geleceği yansıttığı konusunda hem fikir olurken ben de dahil bazıları geleceğin yalnızca kişinin verdiği kararlar sonucunda oluşacağı konusunda hemfikiriz.  Kahve falının sunacağı gelecek yalnızca “koşullu gelecek” olacaktır. Bir başka deyişle, bugün atılan adımların muhtemelen bizi nereye götüreceği. Adımlar ya da koşullar değişirse fal çıkmaz çünkü gelecek de değişmiş olacaktır. Bu yüzden kahve falı meraklılarına asla kahve falında gördükleri gelecek bilgilerini çok fazla dikkate almamalarını şiddetle tavsiye ediyorum.

 

Yine yazıma devam etmeden önce siz sevgili okuyucularıma kahve falına sorulacak ya da sorulmayacak sorular arasındaki farkı anlamalarını öneririm. Örneğin, bebek kız mı erkek mi sorusu kahve falına değil doktora sorulmalı. Kahve falı yalnızca bize yüzeysel bilgiler getirecek ve nerede bulunduğumuza ve nereye gittiğimize ışık tutacaktır. Doktora sorulması gereken sorular için kahve falı baktırmamanızı da şiddetle öneriyorum.

merkez_çember_2.png

Kahve falının dibindeki çember fal sahibinin kişiliğini, egosunu ve anlık durumunu temsil eder. Genellikle kabarmış ya da koyu bir kahve dibi iç sıkıntısı ya da karamsarlık olarak yorumlanır. Kahve dibinde kabarmış olan bu tortunun üzerindeki şekiller de fal sahibinin yaşadığı olaylar ya da aklından geçen düşünceler hakkında bilgi verici olabilir. Örneğin, kabarmış bir kahve dibinin içinde bir yüzük fal sahibinin evlilik arzusu içinde olduğunu, belirgin bir kalp ise kişinin birine aşık olduğunu gösterir. Yine buna benzer şekilde kabarmış bir tortu içerisinde bir A harfi görmek fal sahibinin A harfiyle başlayan bir kişiyi düşündüğü anlamına gelebilir.

 

Merkez çemberin sınırlarının çizilmiş olması fal sahibinin bir durumun içinde hapsolmasının alametidir. Örneğin yukarıdaki resimde çemberin sınırları belirgin fakat aralıklarla çizilmiştir. Bu da her ne kadar fal sahibi bir durumun içinde hapsolmuş olsa bile bu durumdan çıkışın mümkün olduğu anlamına gelir. Çemberi çevreleyen her şey fal sahibini yoran, baskılayan ya da kafasını kurcalayan olayları temsil eder. Kahve falında merkeze bakan kişiler fal sahibine bakanlar, onun hakkında duygu ya da düşünceleri olan bireylerdir. Örneğin, fal sahibi bir kadınsa ve uzaktan bir erkeğin merkezdeki çembere bakıyor ise belki de çok uzaklardan biri kendisini düşünmekte ya da izlemektedir.

Merkez çember çok dikkatli okunduğunda fal sahibi için çok fazla bilgi içeriyor olabilir. Bu çemberin içine giriyor gibi resmedilmiş her şey aslında fal sahibinin yaşamına girecekleri temsil eder. Yine buna benzer bir şekilde çemberin dışına çıkar gibi resmedilen semboller fal sahibinin yaşamından yavaş yavaş çıkmaya başlayanları gösterir. Kahve falında büyük bir kütlenin bu merkeze girişi fal sahibi için “yaşamına büyük bir şey giriyor” yorumunu getirir. Bu bazen bir ilişki, bazen bir bebek hatta yeni bir iş olabilir. Büyük bir kütlenin bu merkezden dışarı çıkıyor olması ise büyük bir dertten kurtulmak olarak yorumlanabilir.

 

Kahve falında merkeze çemberin çevresinde ne kadar çok obje ya da kalabalık varsa fal sahibi o kadar baskı altındadır. Örneğin, yukarıdaki örnek falda bu çember tam anlamıyla desenlerle kuşatılmıştır. Bu kişi bir yaşam tarzı içerisinde o kadar hapsolmuş ki dışarıya çıkış yolu görünmemektedir. Fakat bu kahveye dikkatle bakarsak yukarıda merkez çemberin ilerisinde kuzeye giden bir yol adeta bu çemberin içinden çıkarak uzaklaşmanın mümkün olduğunu anlatmak ister gibi resmedilmiş. Bu da fal sahibi için, bir dizi engeli aştıktan sonra kendisine bir çıkış yolu sunulacağı yorumunu getirir. Bu belki de kuzeye yolculuk ya da silik görünmesinden dolayı yurt dışına seyahat de olabilir.

YORUMLAR:

bottom of page