top of page

KAHVE FALINDA ALTIN GÖRMEK

brokoli.png

Mesajları:

 • Para

 • Fırsat

 • Nişan

 • Düğün

 • Birikim

 • Yatırım

 • Kısmet

 • Nasip

 • Evlilik

 • Alışveriş

 • Mal-mülk

 • Zenginlik

 • Mal almak

 • Yeni bir ilişki

 • Değerli eşya

Kahve falında altın ya da altınlar görmek:

Kahve falında altın daima mal-mülk, maddi beklentiler ve kaygılar hakkında bilgi getirir. Altın aynı zamanda nişan ya da düğün gibi evliliğe bağlı hazırlıklar ya da işlerle ilgilidir. Eski zamanlardan beri bir para birimi olarak kullanılan altın aslında bilinçaltımızda bir “değerli eşya” ya da “altın değerindeki obje” sembolüdür.

Toplumumuzda altın düğünde takılan bir takı olduğundan kahve falında altın görmenin her zaman bir ilişkiye ve ilişkiyi ciddi aşamalara götürmeyle bağlantısı vardır. Bu fal bazen evlilik için yapılacak harcamalara, evlilik hazırlıklarına ve alınacak takılara, ya da bazıları için sadece evlilik kararı vermeye işarettir. Bir kadının falında bir erkeğin kendisine altın verdiğini görmesi hayırlıdır ve o erkeğin kendisiyle ilgili ciddi düşünmesine delalet eder. Kahve falında bir erkeğin elindeki altını saklaması ise evlilik planlarında ertelemelere delalettir.

Kahve falında altın maddi meselelerle ilgili bilgi içerir. Bu falın daha iyi yorumlanması için falın senaryosuna ve kahve falında görülen altının fal sahibinde nasıl bir duygu uyandırdığına bakmak gerekir. Altın genellikle parasal ya da yatırımla ilgili konulara değinir. Eğer bu konulara değinmiyor olsa bile bazen ucunda yine maddi menfaat olacak bir işle ilgili bilgi içerir. Kısacası, falında altın gören kişi aslında bilinçaltının en derin köşesinde bir yerde bir fırsatın kendisi için maddi menfaat sunacağını düşünmektedir.

Altın bizim gözümüzde değerli olan her şeyin sembolü olabilir. Bu yüzden bazen aldığımız bir eğitimin, bir iş fikrinin ya da bir ilhamın bile temsilcisi olabilir. Aslında kahve falında altın görenin bilinçaltında bir “altın değerinde” algısı oluşmuştur. Bu yüzden bu fal bazen çok küçük bir fırsat da olsa ucunda altın kadar değerli bir menfaat olan teklifle alakalı da olabilir. Bir başka deyişle, fal sahibi aslında hayatındaki bir teklifi, fırsatı ya da eğitimi kendisi için ileride bir maddi kazanç kaynağı olarak görmektedir. Bu tip fallarda altının büyüklüğü çok önemlidir. Küçük bir altın parçası genellikle işin ucunda küçük de olsa bir kazanç olduğu sinyalidir. Büyük altın külçeleri ise bir işin ucundan tutulur ve sonuna kadar takip edilirse o işin sonunda zenginlik olacağı mesajını bize getirir.

Bazen kahve falında görülen altın hiç ummadığımız şekilde sadece bir “söz” ya da “tavsiye” olabilir. Fakat bu söz ya da tavsiye o kadar kıymetlidir ki dinlendiği ve uygulandığı taktirde kişinin hayatını bile değiştirebilecek kadar değerlidir. Bu sembolü daha farklı bir yorumlama şekli de birinin elinden altın almak ya da birinin kendisine altın gönderdiğini görmektir. Örneğin, falında birinin elinden altın alan kişi eğer sembolü gördüğü günlerde biri tarafından bir tavsiye almışsa bu tavsiyeyi mutlaka dinlemelidir. Çünkü bu tavsiyenin sonu maddi menfaat ve zenginliktir.

Burçlar ve burç uyumları

zodyak_çemberi_yeni.png

Astrozia.com

Kahve falında altın yüzük görmek

Kahve falında halka şeklindeki tüm objelerde bir döngünün tamamlanmış olması teması yatar. Bununla beraber altın daima evlilik ve nişan gibi düğün öncesi hazırlıkları hatırlatan bir objedir. Bu yüzden altın yüzük genellikle ilişkide bir sürecin tamamlanarak yeni bir sürece girişe ve ilişkiyi ciddiye bindirmeye delalet eder. Bir ilişkisi olmayan kişi falında altın yüzük görmüş ise yakın zamanda evleneceği partnerle tanışma olasılığı vardır. Bu sembolü evli biri görürse haneden birine evlilik yolu görünür. Kısacası, altın yüzük genellikle ilişkiye dair bir sayfanın başarıyla kapanıp yeni bir sayfanın açılmasına işaret eder.

Her ne kadar altın yüzük genellikle aşkta başarı ve ilişkide ilerleme sembolü olsa da aynı zamanda tamamlanmış halka şeklinden ve altın elementinden dolayı bu fal ufak çaplı başarıları ve bu başarılar sonrası elde edilecek maddi menfaatleri de simgeleyebilir. Altın her zaman “değerli bir obje” imajına sahip olmasından dolayı fal sahibinin hayatında tamamlanmış bir sürecin ona maddi menfaat sunabileceği konusunda bilgi sunar. Bu yüzden kahve falındaki altın yüzük bazen bir eğitim ya da kurs tamamlaması sonucu bundan para kazanmaya da işaret edebilir. Bazıları için altın yüzük yeni bir karar sonrası başlatılan bir sürecin sonunda bir miktar para alınacağının işaretidir.

Kahve falında altın bilezik görmek:

Kahve falında bilezik daima “meslek” sembolü olarak görülmüştür. Altın bilezik ise değerli mesleklerin temsilcisidir. Bu sembolü gören kişi eğer bir eğitimi tamamlamayı düşünüyor ya da yeni bir meslek alanına girmeyi planlıyor ise bilmelidir ki gireceği meslek altın değerindedir. Kahve falındaki tüm halka şeklindeki objeler aynı zamanda sembolik olarak çark sembolüyle benzerlik gösterirler ve bir turu (çarkı) tamamlayarak yeni bir tura başlamayı ön görürler. Bu tip fallar aynı zamanda kendi kuyruğunu ısıran yılan fallarıyla sembolik olarak benzerdir. Tüm bu fallarda tıpkı bir çarkın turunu tamamlayarak yeni tura başlaması gibi altın bilezik fallarında da bir tur sonrası yeni tura başlanmış ve bu turun sonunda kişiyi altın değerinde bir menfaat beklemektedir.

Kahve falında altın kolye görmek:

Altın kolye genellikle evlilik ya da evlilik öncesi süreçte ilerlemeleri temsil eder. Kahve falında boyuna takılan tüm halkalar ve zincirler aslında bir “esaret” objesidir. Fakat buradaki esaret bir nevi bir kişiye bağlanma ve özgürlüğün kısıtlanması anlamı taşıyabilir. Tarot ve semboller dilinde boyuna takılı zincir şeytan kartında görülür ve bu zincir aslında gönüllü esaretin simgesidir. Kahve falında birinden altın kolye almak bir işin sonuçlanması için ihtiyaç duyulan son yardım ya da kaynağı elde etmeye delalet eder.

Kahve falında altın külçesi görmek:

Kahve falında altın külçe görmek genellikle maddi meselelerle uğraşmaya delalettir. Bu sembolü altın külçeyi nasıl gördüğümüze bağlı olarak yorumlamalıyız. Kahve falında birinden altın külçe görmek bazen büyük bir menfaat elde etmek ya da altın kadar değerli bir şey almaktır. Bu değerli şey her zaman parayla ilgili olmak zorunda değildir. Bazen birinden altın külçe almak çok değerli bir tavsiye ya da yönlendirilmeye delalet eder. Bu tavsiye ya da yönlendirmenin sonunda fal sahibini büyük maddi kazanç bekler. Altın külçe falları aynı zamanda yatırımlar ya da maddi kaynaklarla ilgili bilgi sunar.

Bazen kahve falında altın külçe görmek aslında sahip olduğumuz fakat farkına varmadığımız değerli yeteneklerin temsilcisidir. Fakir biri falında altın külçeler olduğunu görürse ya kendisi ya da hanede yaşayan evlatlarından biri haneyi zengin edebilecek büyük bir yeteneğe sahiptir. Fakat bu yetenek kullanılmadığı taktirde kişiye hiçbir menfaat sunmayacaktır. Falında yolda yürürken altın külçe ya da altın külçeler bulan kişi tez zamanda büyük bir fırsatla karşılaşır ve bu fırsatı değerlendirirse zengin olur. Altın külçeler hayatımızda değerli olan her şeyin sembolü olabilirler.

Kahve falında birinden altın almak:

Kahve falında birinden altın almak mükafatlandırılmaktır. Kahve falındaki altın aslında bilinçaltımızdaki “değerli obje” sembolüdür ve falında birinden altın aldığını gören sonunda maddi menfaat olan bir şeyle müjdelenir. Bazen birinden altın alan sadece bir söz işitir ya da nasihat alır. Fakat bu nasihat dinlenirse sonunda maddi kazanç bulunmaktadır.  Bu sembolü daha iyi yorumlayabilmek için altını kimden aldığımıza ve altının büyüklüğüne bakmalıyız. Annesinden altın alan biri annesinin verdiği bir tavsiyeyi dinlerse zengin olur.

Rüya tabirleri

Ruyoka.com

Yeni bir kahve falı için ana sayfaya dön

YORUMLAR

bottom of page