top of page

KAHVE FALINDA ANAHTAR GÖRMEK

brokoli.png

Mesajları:

 • Jest

 • Giriş

 • Şifre

 • Fırsat

 • İmkan

 • Yenilik

 • Çözüm

 • Başlangıç

 • Ev alımı

 • Araba alımı

 • Giriş izni almak

 • Murada ermek

 • Nasibin açılması

 • Kısmetin açılması

 • Şansın açılması

 • Aradığını bulmak

 • Şifrenin çözülmesi

 • Büyünün bozulması

 • Fırsat kapılarının açılması

 • İhtiyaç duyulanın ele geçmesi

 • Bilinmeyenin bilinir hale gelmesi

Kahve falında anahtar görmenin anlamı:

Kahve falında anahtar görmek en genel anlamı itibariyle yaşamımızda bir çözümün bize sunulmasına delalettir. Her anahtar bir kapıyı açmak ve yaşamımızda yeni bir başlangıç varmayı temsil eder. Dolayısıyla falda görülen anahtar yeni bir başlangıç için ihtiyaç duyduğumuz yardım ya da materyale kavuşmanın müjdecisidir.

 

Kahve falında görülen anahtar yaşam yolculuğumuzda bir nevi bize sunulan bir giriş iznini sembolize eder. Anahtarın bize sunduğu mesaj “bu kapıdan artık girebilirsin” mesajıdır. Dolayısıyla kahve falında anahtar gören kişinin bir sınavı geçmesi, bir süreci başarıyla tamamlaması ya da bir yere giriş için izin alması olasılığı oldukça yüksektir. Kahve falında anahtarı gören kişi yaşamında bir kapıyı açar ve bir sorunu çözer.

 

Kahve falındaki anahtar aynı zamanda tüm sorun çözücüler, kısmet açanlar ya da çözümlerin temsilcisi olabilir. Bazen beklenen para ya da yardımı sembolize eder. Sembolik olarak kahve falında anahtar ve köprü görmek anlamsal olarak birbirine benzerler. Her ikisi de kavuşturucu ve birleştirici anlamı taşırlar. Kahvesinde anahtar ya da köprü gören kişi bu sebepten dolayı bir arzusuna kavuşur ya da biriyle birleşir.

Burçlar ve burç uyumları

zodyak_çemberi_yeni.png

Astrozia.com

Kahve falında çift anahtar görmek (iki anahtar):

Kahve falı ya da rüya tabirleri semboller dilinde genellikle bir objenin iki kere tekrar edilmesi ya da sayı adetinin belirtilmesi durumunda bu tabirciliğe mutlaka numerolojik anlamlar eklenmelidir. Bu yüzden 2 anahtar bazen 2 kişiyi ilgilendiren bir sorunun çözümüne, 2 kişinin kavuşmasına, ikiz bebeklere hamileliğe ya da 2 kişiyle alakalı bir durumda bazı gelişmelerin olacağına işaret eder. Bazen kahve falında beliren 2 anahtardan her biri bir kişiyi temsil etmektedir ve bu tip falların yorumunda anahtarların durumuna bakılmalıdır. İki anahtardan birinin diğerinden büyük olması bir ilişkide bir tarafın dominant olmasına işaret edebilir.

Kahve falında çapraz anahtarlar görmek:

Kahve falında çapraz anahtar en genel anlamı itibariyle nasibin ya da kısmetin kapanmasına, kilitlenmiş meselelere ya da yüzümüze kapanmış kapılara ya da aldığımız ret cevaplarına delalet eder. Bir falda çapraz anahtarlar gören kişi yaşamında bir konuda ilerlemek istiyorsa öncelikle bir meseleyi çözmek zorundadır. Bu meselenin çözümü olmaksızın o konuda ilerleme kaydedilmez. Bir başka deyişle bu sembolü gören kişinin yaşamında bir sorunun çözülmesi aslında başka bir sorunun çözülmesine bağlıdır.

Kahve falında anahtar görmek aynı zamanda fırsat kapılarının açılması ve fal sahibinin yaşamında cereyan edecek değişimlerin müjdecisidir. Fakat falın yorumuna anahtarın durumu da dahil edilmelidir. Kırık ya da kötü görünen bir anahtar yaşamımızda bir sorun çözücünün var olduğu fakat yine de kendimiz tarafından da bazı adımların atılması gerektiğini gösterir. Bir şifrenin çözülmesi ya da yaşamımızda yepyeni bir kapıyı açmamız mümkündür fakat anahtar kırık ise yine de bu sorunu çözmeden önce bizim tarafımızdan onarılması gerekenler vardır.

 

Tarot ve bilinçaltı semboller dilinde anahtar çözümün varmasıyla ilgilidir. Anahtar bir kilidi bazen de kişinin hayatında çok önemli bir kapıyı açar. Bu yüzden tarotta anahtar görmek aslında hayatımızda kilitlenmiş her şeyi açmak için fırsatları elde etmek gibidir. Anahtar sembolü bazen ihtiyaç duyulan bilginin elde edilmesi ve kafadaki soru işaretlerinin kalkmasıyla ilgilidir. Kişi tarotta anahtarı görürse aslında bir düğümü çözer ve rahatlar. Kısacası anahtar kişinin hayatındaki tüm kapalı kapılar, düğümler ve tıkalı yolların açılması için eline geçeceği fırsatların simgesidir. Anahtarı gören kişi hayatında neyin kilitli ve açılmaya muhtaç olduğunu anlamaya çalışmalıdır.

 

Tarot ve bilinçaltı sembolizminde anahtar aynı zamanda hayatımızda yeni bir sayfa açmak için bize verilen bir fırsat ya da onayın temsilcisidir. Tarotta anahtar bulunan tüm kartlar bize izin veren ve yol açan kartlardır. Fakat Aziz kartında bulunan çapraz anahtarlar ise bir tıkanmışlığın ve giriş izninin alınamasının sembolüdür. Tarot ve bilinçaltı sembolizmi rüya tabirleri ve kahve falıyla aynı yorum dilini kullanır. Tarotta, rüyada ya da kahve falında anahtar görmek bu yüzden tıkanmış yolların açılması, işlerin ya da nasip kısmetin açılmasına işarettir. Anahtarı gören kişi halledemediği bir işi halleder.

 

Tüm bunların yanısıra kahve falında görülen anahtar mal mülk alımıyla da ilişkilendirilir. Bazen kahvedeki anahtar aslında bir ev ya da araba anahtarını sembolize eder. Bu yüzden büyük bir anahtar görmek büyük ya da pahalı emlak alımına ya da bir araba almaya işaret ederken küçük bir anahtar bizim için daha önemsiz bir malın alımına işaret edebilir. Bir anahtarın kahvede vurgulanıyor olması ya da aşırı derecede büyük bir şekilde belirmesi bizim için çok önemli olan bir malın nihayet alınmasına ya da çok büyük bir sorunun çözülmesine delalet eder.

Rüya tabirleri

Ruyoka.com

Yeni bir kahve falı için ana sayfaya dön

YORUMLAR

bottom of page