top of page

KAHVE FALINDA APARTMAN GÖRMEK

brokoli.png

Mesajları:

 • Yapı

 • Plan

 • Okul

 • Vücut

 • Mekan

 • Şehir

 • Sağlık

 • Devlet

 • Ortaklık

 • Hastane

 • Sağlamlık

 • Gruplaşma

 • Bağışıklık sistemi

Kahve falında apartman görmek:

Kahve falı semboller dilinde apartman ve katlarını belirgin gördüğümüz fallar genellikle ast-üst ilişkimiz olan kişilerle ilgili bilgi içerir. En üst katta olup bitenler genelde bir şirketin yönetim kadrosunda ya da yaşamımızda bizim için üst rütbede bulunan kişilerle ilgili bilgi içeriyor olabilir. Yine buna benzer yorumculuk anlayışına göre alt katlar ya da zemin kat daima en alt seviyelere dair bilgi sunar.

Bazen kahve falındaki apartman sembolü vücudun değişik kısımları ve bu organlara bağlı sağlık bilgileri içeriyor olabilir. Örneğin çatı katı daima düşünsel yanımız, beyin ve karar mekanizmasıyla ilgilidir. Zemin katlar ise bu yorumculuk anlayışına göre vücudumuzda ayakları temsil eder. Genelde apartmanın gövdesi bağışıklık durumumuz ve genel sağlık durumumuz hakkında bilgi verir. Çok eski ya da kırık dökük bir apartman bazen yaşamımızdaki yaşlı bir kişi hakkında bilgi getiriyor olabilir.

Kahve falında apartman bazıları için bilinçaltının kendi çapında kullandığı bir gruplandırma aracıdır. Aynı gruba mensup kişiler aslında aynı apartmanın içindeki kişiler olarak belirebilirler. Bir apartmanın içindekiler bazen aynı ailenin mensupları, bazen aynı iş yerinin çalışanları, aynı şehirde yaşayanlar, aynı mesleğe sahip kişiler hatta aynı hastalığı taşıyan hastalar bile olabilir. Bilinçaltımız apartmanı tüm bu kişileri aynı grupta toplamak amaçlı inşa eder. Bu durumda apartmana girip çıkanlar aslında gruba dahil olanlar ya da gruptan ayrılanlardır. Falda apartmanın başına gelen her şey o gruba dahil herkesin başına gelecektir.

Yine bu yorumculuk anlayışına göre bazen ortak amaç güden kişileri, aynı görüşe mensup bireyleri hatta bir takımın taraftarlarını bile kahve falında bir apartman içinde görmek olasıdır. Çünkü apartman aslında bu kişileri fiziksel değil manevi olarak bir çatı altında birleştirir ve gruba ayırır. Örneğin üniversiteye hazırlanan bir genç kendisi gibi üniversiteye hazırlanan birçok kişiyi kahve falında aynı apartmanda görebilir. Apartman aynı zamanda kalabalığın ve toplulukların bir arada bulunduğu her mekanın simgesidir. Fakat bu mekanlar bazen yaşadığımız fiziksel alemde değil sosyal medyada ya da sanal alemde de olabilirler. Bu yüzden kahve falında bir apartmanın bazen bir web sitesinde dolanan kişileri temsil etmesi bile mümkündür.

Apartman bazen kişinin hayatını simgeleyebilir. Apartmana giren ve çıkanlar kişinin girip çıkan kişilerdir. Bazen apartman kişinin nasibi ya da rızkını gösterir. Kahve falında apartmana girenler kişinin evine ya da hanesine girenler, kazandığı paraları temsil ederken apartmandan çıkanlar ise fal sahibinin elinden çıkanlar, hayatından çıkanlar ya da yaptığı harcamaları gösterir. Falda bir apartmandan çok sayıda insan çıktığını gören fal sahibinin yüksek miktarda para kaybetmesi olasılığı vardır.

Burçlar ve burç uyumları

zodyak_çemberi_yeni.png

Astrozia.com

Kahve falında yıkılan, yıkılmak üzere ya da çöken apartman görmek:

Kahve falında bir apartmanın yıkılması, yıkılmak üzere olması ya da çökmesi hayra yorulmaz. Bir kurumun ya da kuruluşun, ya da insanları bir arada toplayan bir yapının artık sonuna gelindiğinin işaretidir. Bazıları için bu sembol vefat etmek üzere olan birine, boşanmaya ya da aile birliğinin bozulmasına da delalet edebilir. Bu sembolü gören için bir şeylerin artık sona ermesi ve yıkılması zamanı gelmiş olabilir. Bazen bir apartmanın yıkılması ve çökmesi bir şirketin iflası ya da bir birliğin sonudur.

Apartman çökmesi iki farklı şekilde yorumlanmalıdır: Birinci yorum eğer yıkılan apartman eski ve yıkılması gereken bir apartman ise bazen yaşlı bir kişinin vefatına bazen yeni bir şeyin yaşamımıza girmesi için eskisiyle vedalaşmamız gerektiğine işaret eder. Aslında faldaki yıkılan apartman demode olanın çöpe atılarak daha güncel olanların hayata sokulması çabasından başka bir şey değildir. Bu sembolü gören kişi eski ve demode olmuş bir şeyi hayatından çıkarır ve onun yerine daha yeni olanı hayatına alır. Bu falın ikinci yorumu ise yeni bir apartmanın yıkılmasıdır ki bu fal pek hayırlı değildir. Yeni bir apartmanın yıkılması bazen genç bir insanın vefatına ya da zamansız kişiyi zora sokacak ani değişimlere delalettir.

Kahve falında eski apartman:

Kahve falında görülen eski apartman demode olmuş ve güncellenme gerektiren her şeyin simgesi olabilirler. Yıkık dökük bir apartman artık bazı şeylerin yıkımının zamanının geldiğine ve bu yıkımın mecburi olduğuna dair bize uyarı veriyor olabilirler. Bu fallar bazen yeni olanın fal sahibinin hayatına girebilmesi için eski olanla vedalaşma zamanı geldiğine işaret ederler. Bu yenilik bazen kişi için mekan değişimi, bazen iş değişimi hatta bazen düşünce tarzındaki değişiklikler olabilir. Bu fallar ayrıca eski çalışma sistemlerinin değiştirilerek yeni nesil çalışma sistemlerinin benimsenmesi gerektiğinin altını çizerler. Eski apartmanı gören kişi demode olmuş bir şeyleri çöpe atarak daha güncel olanlarını hayatına almalıdır.

Kahve falında bir apartmana giren birini görmek:

Kahve falında bir apartmanda bulunmak bazen bir mekana gitmek bazen bir gruba dahil olmaktır. Apartman fallarında aynı çatının altında toplanmış herkes aslında aynı gruba üye olan kişilerin simgesidir. Apartmana girip çıkanlar ise gruba katılanlar ya da gruptan ayrılanların simgesidir. Bir apartmana girmek aslında bir mekana gitmektir. Kısacası apartmana girmek katılmak apartmandan çıkmak ise ayrılmak olarak yorumlanır.

Kahve falında apartman temeli görmek:

Kahve falında bir apartman temeli görmek geleceğe dair bazı planlar ve yeni bir işe başlamayla ilgilidir. Bazıları için bu fal evlilik hazırlığı bazıları içinse hanede bir hamileye işarettir. Apartman temelini gören geleceğe yatırım yapar ve sabırlı olursa emeklerinin karşılığını alır. Kahve falında görülen apartman temelinin nerede olduğu ve ne kadar sağlam olduğu falın yorumunda önemlidir. Sağlam ve doğru zeminde atılan temel bir şirketin kurulumuna ya da geleceğe dair bir planın sağlam olmasına işarettir. Yanlış zeminde atılan güçsüz temel ise sonu hayırlı olmayacak işlere delalettir.

Kahve falında apartman inşaatı:

Kahve falında apartman inşaatı bizi sabırlı olmaya davet eden fallardandır. Beklenildiği taktirde bazı çabaların sonuçlanacağı mesajını bize verir. Bazen inşaat hamileliktir. İnşaatın ne durumda olduğu hamileliğin durumuna dair bilgi verir. Sağlam inşaat iyi giden hamilelik kötü inşaat ise hamileliğin kötü gittiğine delalet edebilir. Sınava hazırlanan bir öğrenci için de aynı durum söz konusudur. Bir öğrenci falında sağlam inşaat görmüşse doğru adımları atmaktadır fakat cılız inşaat çalışmayı arttırmak anlamına gelir.

Rüya tabirleri

Ruyoka.com

Yeni bir kahve falı için ana sayfaya dön

YORUMLAR

bottom of page