top of page

KAHVE FALINDA AZRAİL GÖRMEK

brokoli.png

Mesajları:

 • Tehdit

 • Düşman

 • Değişim

 • Sonlandırıcı

 • Yıkıcı güçler

 • Yitirme korkusu

 • Değişim korkusu

 • Sonun başlangıcı

 • Kötü karakterli biri

 • Kaybetme korkusu

 • Korkularla yüzleşmek

 • Bitiş çizgisinin yaklaşması

 • Sona erdiren, bitiren, değiştiren

 • Radikal değişime zorlayıcı güçler

 • Her şeyin değişmesine sebep olacak kimse

Kahve falında Azrail’i görmek:

Hemen hemen bütün falcıların korkulu rüyası olan bu sembol çoğu zaman ölümün yaklaşması olarak yorumlansa da bu yorumculuk anlayışı doğru değildir. Azrail sembolü kahve falında belirdiğinde aslında yaşam yolculuğumuzda bizim için bir süreci bir daha asla geri dönüşü olmayacak şekilde sonlandırmak için yaklaşan her tehlike ya da değişimi temsil edebilir. Can alıcı Azrail’in fal sahibinden de almak istediği bir şey vardır fakat bu her zaman fiziksel son değil bazen iç dünyamızda yaşanacak bir sondur. Bir başka deyişle, Azrail gelir bir şeyi sonlandırır ve gider.


Günlük hayatımızdaki tüm yıkıcı güçler, değişime zorlayıcı unsurlar, sevdiğimiz şeyleri yitirmemize sebep olacak tüm unsurlar kahve falında bize Azrail kılığında görülürler. Azrail bir ölüm meleğidir ve bizden en değer verdiğimiz şeyi yani canımızı almak için gelir. Fakat falda çıkan Azrail sembolik sonlandırıcı ölüm meleğidir ve fal sahibi Azraili görmüş ise aslında en değer verdiği şeyleri kendisinden almaya gelen biri ya da bazı dış güçlerin yaklaştığını düşünmektedir.

Burçlar ve burç uyumları

zodyak_çemberi_yeni.png

Astrozia.com

Kahve falında Azrailden kaçmak:

Kahve falında Azrailden kaçmak ya da Azrailin önünde bulunuyor olmak değişim korkusudur. Falında Azrailden kaçan kişi radikal değişikliklere hazır olmayan ve değişimi reddeden kişidir. Bazılarının evliliği ya da ilişkisi bitmek üzere olabilir, ya da bazıları işini kaybetme tehlikesi hissettiğinden dolayı falında ölüm meleği Azrailden kaçtığını görür. Çünkü Azrail bizim için adeta bir sonlandırıcı ve hayatımızdaki bazı şeyleri yok edici güçlerin simgesidir. Azrailden kaçarken ona yakalanan bu değişimlere direnemez, kaçmayı başaran değişimi engeller ya da erteler.

Kahve falında adım atan ya da yaklaşan Azrailin fal sahibi için bir sonun yaklaşması ve değişim korkusudur. Falında Azrailin  yaklaştığını gören aslında kendisi için bir sonun yaklaştığını düşünmektedir. Birçok yorumcu tarafından Azrail her ne kadar ölüm korkusu olarak yorumlansa da burada bahsedilen ölüm her zaman fiziksel ölüm değildir ve bazen sadece sevilen şeyleri ya da alışılan düzeni yitirme korkusudur.

Kahve falında görülen Azrail aslında kişi için milat devri kadar önemi bir sürecin yaklaştığına da işaret edebilir. Faldaki Azrail fal sahibinin hayatında çok önemli bir devri kapatıp başka bir devri açacak ölüm meleğidir fakat ölüm kahve falında fiziksel ölüm değil sadece yeninin hayatımıza girmesi için eskiyi tamamen yok edici bir güçtür. İşte Azrail de hayatımıza yeni bir şeyin girmesi için eskiyi tamamen yok edecek tüm gizli güçlerin ve sonlandırıcı olayların temsilcisidir. Azraili gören kişi hayatında sonlandırılacak bir şeylerden korkmakta ve kendini radikal değişimlere hazır hissetmemektedir. Bir başka deyişle, Azrail radikal değişimlerin vesilesi ve bu değişimlere sebep olacak her şeyin temsilcisi olabilir.


Kahve falında Azrail gören kişi bilmelidir ki hayatımıza yeninin girmesi için eski olanın tam anlamıyla yok edilmesi gerekmektedir. Bir binanın üzerine başka bir bina yapılamaz, yeni bir bina dikmek için eski olanın tamamen yıkılması ve alanın yeni bina için hazırlanması gerekir. Azrail de bizim için eski olanı yok etmeye gelen tüm güçleri temsil eder. Fakat fal sahibi her ne kadar yenilik istese de eskiyi yitirmekten ve değişimden korkmaktadır. Rüyalar dili ve tarot dilinde ölüm fiziksel ölüm değil yalnızca eskiyle bağın koparılmasıdır. Azrail eskiyle olan bağımızı koparacak tüm güçleri temsil eder.


İnsanoğlu için değişim sarsıcı, rahatsız edici ve ürkütücüdür. Aynı zamanda kişinin istikrarını ve yaşam konforunu etkiler. Bu yüzden  hemen hemen hepimiz bu konforu kaybetmemek adına değişimden korkarız. Falında Azrail sembolü gören için bazen yaşanan bir olay o kadar rahatsız edici ve şok edicidir ki fal sahibi kendini değişime hazırlama fırsatı bile bulamaz. Azraili falında gören için değişim adeta kişinin hayatına zorla girer ve onu hazırlıksız anında yakalar. Bu yüzden kahve falında bu korkular bize ölüm meleği Azrail olarak görülürler. Bu sembolü gören kişinin hayatında yaşanan radikal değişiklikler kendi iradesi ve isteğinin dışındadır.

Rüya tabirleri

Ruyoka.com

Yeni bir kahve falı için ana sayfaya dön

YORUMLAR

bottom of page