top of page

KAHVE FALINDA BEŞ (5) GÖRMEK

brokoli.png

Mesajları:

 • Müjde

 • Yenilik

 • İlerleme

 • Değişim

 • Farklılık

 • Adaptasyon

 • Güncelleme

 • Bağımsızlık

 • Çok yönlülük

 • Yolları ayırmak

 • Sürüden ayrılan kuzu olmak

Kahve falında beş (5) görmek:

Kahve falında sayıları anlayabilmek için onların karakteristik özellikleri ve falda bize getirdikleri enerji hakkında bilgi sahibi olmalıyız.  Şunu bilmelisiniz ki bir sayının verdiği enerjiyi başka bir sayı vermez. Tıpkı insanlar gibi sayılar ve karakteristik özellikleri (enerjileri) sadece o sayıya özeldir. Beş için de bu durum istisna değil.

 

Numeroloji 1-9 arası sayılar kök sayılar olarak ele almıştır. Fakat bu 9 rakamın da özü 1-4 arası sayılardır. 1 ile başlayan süreç 2 de ilk destek durağına uğrar. 3 ile ilk meyveyi verir, 4 de ise sağlam temellerini atar. 4’ten eksik olan her şey eksiktir. 4 tıpkı 4 duvarın örülmesi gibidir. 4’ten sonrası sadece ikinci kata geçmek olacaktır. 5 ise örülmüş olan bir düzenin üzerine yeni bir düzen geçmek, güncelleme, yenilik ya da eskiden bağımsız yeni bir sistemin kuruluşundan haber getirir. Bu yüzden, kahve falında 5 sayısını vurgulanmış bir şekilde gören kişi kendini yeni gelecek düzene hazırlamayı bilmelidir.

 

Kahve falında karşımıza çıkan sayıları ve bu sayıların karakteristik özelliklerini daha iyi algılayabilmek için sayıları inceleyelim. 4 tıpkı bir kalıp gibidir, 4 köşeliler, 4 tekerlekli araçlar, 4 duvar, emlak ve 4 temeli üzerine kurulmuş tüm sistemleri temsil eder. 1-4 arasından sonra 6-9 arasında ikinci bir dörtlü bulunmaktadır (6,7,8,9). 5 ise sabit olmayan, oynak, tüm bu iki sistem ya da düzen arasındaki geçiş süreci ve köprüdür. 5 o kadar esnek ve hareketlidir ki diğer hiçbir sayıya benzemez. 1-9 arası sayıların en ortasında her ikisini birbirine bağlar gibi durmaktadır. Peki tüm bunlar kahve falı yorumculuğunda ne anlama gelir? Belki de 2 düzen arasında durduğunuz, aracı olduğunuz ya da size yepyeni bir kapının açıldığı bir geçiş pasajında bulunduğunuz anlamına gelebilir.

Burçlar ve burç uyumları

zodyak_çemberi_yeni.png

Astrozia.com

Kahve falında 5 gören kişi kendini yeniliklere ve değişimlere hazır hisseder. Sürüden ayrılan kuzu olmaya hazırdır. Yepyeni bir düzene geçiş için artık tüm şartlar oluşmuş. 5 bu düzene bizi sokan bir kapı eşiğini temsil eder. 5 sayısı çok yönlülüğü ve bağımsızlığı arttırmak için kullanılabilir, ancak insanlar ezici bir değişim arzusuna karşı korunmalıdır (varyasyon tarafından tüketilmemek ve böylece mutluluğu onsuz sürdürememek için). İnsanoğlu yaradılış itibariyle eski sisteme, denenmiş ve sınanmış yöntemlere o kadar alışmıştır ki değişimi reddeder. 5 kahve falında bize bu değişimi kucaklamamız gerektiği tavsiyesini getirir.

 

Eğer 5 rakamı bir kişi olsaydı asla 1 kadar yaratıcı olmazdı. 1 yoktan var eden enerjidir çünkü kendisinden öncesi tam anlamıyla bir hiçlik ve bilinmezlik dönemidir (sıfır ile ifade edilen ruhlar alemi ve hiçlik evresi). Bu yüzden 1 gördüğümüzde bir başlangıç yapacağımızı biliriz. Fakat 5 çok farklıdır. Daha önce 1-4 arası kurulmuş hatta tek katı gidilmiş bir binanın ikinci katını örmeye başlamamız gibi. Daha önce kurulmuş biz düzen elimizde var. Bu düzenden çok şey öğrendik. 1 de mutlak cahillik ve hiçbir şey bilmeden deneme yanılmaya dalacaktır fakat 5 daha önce öğrendiklerimiz olduğunu, neyi yapıp neyi yapmamamız gerektiğini bildiğimizi bize hatırlatır. Belki de yeni mezunsunuz, elinizde bilgi birikimi var ya da bir iş alanına hakimsiniz geçmişte kendiniz için bir temel oluşturdunuz. Tek ihtiyacınız olan yeni, güncellenmiş bir sistem.

 

5 rakamına numerolojide insanlık sayısı da denir. Vücudumuzda oynamaya müsait organlarımız (kafa, 2 kol ve 2 bacak) toplamda 5 tanedir. Hatta her birinde de ekleme olarak 5 parmak bulunur. Temsil ettiği 5 sayısının hareketli enerjisiyle ne kadar örtüşüyor değil mi? Esasında 1-2-3-4 ile oluşturulan bir dörtlü ve 6-7-8-9 dörtlüsü arasında da 5 tüm oynaklığı ve enerjisiyle durmaktadır. Bu yüzden beş rakamı değişkenlik ve her duruma uyarlanabilir durumlara işaret eder.

5 sayısı tahmin edilemez ve doğasında sürekli hareket etmek ve dünyanın tüm ince (ve aşırı) değişikliklerinin tadını çıkarmak hakkında tavsiye getirir. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir. Dünyadaki değişikliklere ayak uydurmak için 5 sayısı fikrini sık sık değiştirir. Çünkü dünya değiştikçe beşin de fikirleri hatta çalışma taktikleri değişmek zorunda. Belki de bundan birkaç sene önce denediğiniz bir iş taktiği bugün işe yaramamakta. Peki neden? İşte 5 burada size dünyanın değiştiğini ve sizin de değişik metotları kullanmanız gerektiği tavsiyesinde bulunur. Kaderde hızlı değişimlere uyum sağlamanız gereken bir noktaya varmışsınız.

 

5 rakamı ayrıca detaylara odaklanmak yerine büyük resmi görmenizi tavsiye eder. Küçük parçacıklar ve detaylar tek başına değersizdir fakat bir sistemin parçası olarak kullanıldıklarında çok büyük işler yapabilirler. Tıpkı 1-2-3-4 rakamları ve 6-7-8-9 rakamlarının arasında bir köprü gibi durarak onları tutması gibi 5 size tüm bu sistemin en ortasında ve merkezinde onları birleştiren bir köprü ya da aracı olarak bulunursanız büyük bir organizasyondan büyük menfaat elde edebileceğinizi söyler. Belki alıcı-verici sistemleri çok iyi kurulmuş. Tek ihtiyaç duyulan bu sistemlerin bir araya getirmesi. Bunu en iyi yapacak enerji 5’in yönetimindedir. Eğer 5 olmasaydı tüm bu küçük enerji parçacıkları arasında bir bağlantı olmaz ve enerji dağılırdı. 5 burada bir muhafaza görevi yapar gibi sistemi koruyucu olarak yer almaktadır. Peki kahve falınızda 5 gördünüz ve tüm bunlar size neyi hatırlatıyor? İşte beşin tavsiyesi orada.

 

Sayıların şekli doğalarına da yansır. 5 rakamı tüm tek basamaklı sayıların en dinamik ve enerjidir. Öngörülemez, her zaman hareket halinde ve sürekli değişime ihtiyaç duyar. 4’ün kare ve topraklanmış enerjisi 5’e uymaz. Çünkü 4 sabittir, tıpkı  temsil ettiği element toprak gibi. Toprak taşınamaz, bir yere götürülemez. 5 ise bunun tam tersi dinamik ve değişkendir. 4 ün değişmez yapısıyla 5’in değişken yapısı aslında uyum içerisinde kullanılırsa harikalar yaratabilirler. 5 değişmezler arasındaki değişken rolünü üstlenmeyi öğrenirse çok büyük menfaatler sunabilir. Kahve falında 5 gören de kendisine böyle bir görev üstlenmelidir.

Peki 5 başka hangi enerjiyi falımızda bize getirir? Elbette modaya uymayı. 4 eskinin ve eski düzenlerin ebedi destekçisiyken 5 bizi bu değişimden dışarı çıkaracak kapının eşiğinde bekler ve değişime çağırır. 4 bize “eski ile kal” mesajını verir, 5 ise “eskiyi bırak yeniyi al” der. Hatta beşin sunduğu değişim o kadar güçlüdür ki beş 4’ten bağımsız olarak kendi zihnini ve kendi sistemini oluşturur, türlü dogmaya ve ideolojiye karşı isyan eder ve kendi kulüplerine, kültlerine, dini mezheplere veya herhangi bir tür ideolojiye emilmesine izin vermez. Maceracı, cesur doğası onu motosiklete bindirebilir, ancak büyük bir grupla sürmeyecek şekilde.

 

Peki 5 sayısının kahve falında bize getirdiği negatif enerji neleri kapsar? Beşin olumsuz tarafı, bencil, düşüncesiz ve sorumsuz olabilmesidir. Geleceği yarın veya gelecek haftanın ötesinde nadiren düşünür ve endişe doğasında değildir. Erteleme eğilimi gösterir ve güvenilmez olabilir. Bununla birlikte, 5 için en yaygın düşüş, cinsiyet, uyuşturucu, alkoldür. Anında tatmin olma arzusu onun çöküşü olabilir; beş size bir değişim sunar ve eskiden ayrılmanız ve ayrışmanız için yeni bir kapı açar. Fakat yaşamınızda açılan bu yeni kapının sizin için iyi mi yoksa kötü mü olduğuna cevap verir mi? HAYIR!

Rüya tabirleri

Ruyoka.com

Yeni bir kahve falı için ana sayfaya dön

YORUMLAR

bottom of page