top of page

KAHVE FALINDA BİNA GÖRMEK

brokoli.png

Mesajları:

 • Yapı

 • Plan

 • Okul

 • Vücut

 • Mekan

 • Şehir

 • Devlet

 • Ortaklık

 • Hastane

 • Sağlamlık

 • Gruplaşma

Kahve falında bina görmek:

Kahve falında bina yaşam yolculuğumuzda kendimiz için inşa ettiklerimiz, üst üste koyduklarımız ve sınırlarımız hakkında bilgi vericidir. Esasında semboller dilinde her duvar bir sınır çizgisi, her oda ise yaşamın bir alanıdır. Kahve falında karşımıza çıkan bina da bu duruma istisna değil. Yaşamımızı bölümlere ya da katlara ayırdığımız, aramıza sınır çizgisi koyduklarımız ve üst üste koyarak biriktirdiğimiz her şey falımızda bir bina sembolü olarak karşımıza çıkabilir.

Kahve falındaki bina sembolinde ayrıca numerolojik gizli bilgiler bulunur. Örneğin, 4 katlı binanın yaşamımızdaki 4 temel unsura dokunması gibi. Bu sembolü gören kendine şu soruyu sormalı? Kendim için üst üste hangi 4 unsuru biriktirdim? Ya da yaşam yolculuğumuzda peş peşe açtığımız 4 farklı sayfa var mı? Falda bir binanın her katı aslında bir bitirilmiş süreç ve bu bitişin sonunda çizilmiş psikolojik sınır çizgisi sembolüdür.

Kahve falında bina aynı zamanda ast-üst ilişkisi içinde bulunduğumuz kişilerle ilgili bilgi veriyor da olabilir. Kendimizden üst seviyede gördüğümüz kişiler genellikle bir binanın tepesinde ya da en üst katında resmedilirler. Yine bununla beraber kendimizden alt seviyede gördüğümüz insanlar bir binanın en altında görülüyor olabilir. Yine bu durumda numeroloji devreye girmeli. Kendimizden bir alt katta bulunan kişi belki de emrimizde çalışan biri ya da bizden bir seviye aşağıda gördüğümüz bir bireydir.

Kahve falında bina gördüğümüz zaman bir başka dikkat edilmesi gereken husus da bu tip sembollerin bize zirveye yakınlık bilgisi sunuyor olmasıdır. Esasında bir bina başarı yolculuğunda kendi içinde süreçleri olan bir dönemin simgesi olabilir. Kendimizi en yüksekte görüyorsak belki bu gelecekten gelen “başarıya ulaşacaksın” mesajıdır. Kendini zeminde görenin ise en kötüyü görmesi ya da iflas etmesi olasılığı bulunabilir.

Tüm bunların yanı sıra kahve falında bina bilinçaltının kendi çapında kullandığı bir gruplandırma aracıdır. Aynı gruba mensup kişiler aslında aynı binanın içindeki kimselerdir. Bir binanın içindekiler bazen aynı ailenin mensupları, bazen aynı iş yerinin çalışanları, aynı şehirde yaşayanlar, aynı mesleğe sahip kişiler hatta aynı hastalığı taşıyan hastalar bile olabilir. Bilinçaltımız binayı tüm bu kişileri aynı grupta toplamak amaçlı inşa eder. Bu durumda binaya girip çıkanlar aslında gruba dahil olanlar ya da gruptan ayrılanlardır.

Bina bilinçaltının gruplandırma ölçütüdür bu yüzden bazen ortak amaç güden kişileri, aynı görüşe mensup bireyleri hatta bir takımın taraftarlarını bile kahve falında bir bina içinde görmek olasıdır. Çünkü bina aslında bu kişileri fiziksel değil manevi olarak bir çatı altında birleştirir ve gruba ayırır. Örneğin üniversiteye hazırlanan bir genç kendisi gibi üniversiteye hazırlanan birçok kişiyi kahve falında aynı binada görebilir. Bina aynı zamanda kalabalığın ve toplulukların bir arada bulunduğu her mekanın simgesidir. Fakat bu mekanlar bazen yaşadığımız fiziksel alemde değil sosyal medyada ya da sanal alemde de olabilirler. Bu yüzden kahve falında bir binanın bazen bir web sitesinde dolanan kişileri temsil etmesi bile mümkündür.

Bina aynı zamanda bir mekanın da simgesidir. Fakat bu mekan bazen bir ev, bazen bir işyeri hatta bazen bir şehirdir. Binaya girip çıkanlar aslında bu mekana gelenler ya da mekandan ayrılanların simgesidir. Bu durumda falında bir iş arkadaşının binadan ayrıldığını gören kimse yakın zamanda o iş arkadaşının işten çıktığını duyabilir. Fakat bina yorumlarında bazen binadan ayrılanlar gurbete gidenler ya da vefat eden kişileri temsil ediyor da olabilirler o yüzden bu falın yorumu dikkatle yapılmalıdır.

Bina bazen kişinin hayatını simgeleyebilir. Binaya giren ve çıkanlar kişinin hayatında karşılaştığı kişilerdir. Bazen bina kişinin nasibi ya da rızkını gösterir. Binaya girenler kişinin evine ya da hanesine girenler, kazandığı paraları temsil ederken binadan çıkanlar ise fal sahibinin elinden çıkanlar, hayatından çıkanlar ya da yaptığı harcamaları gösterir. Bir binadan çok sayıda insan çıktığını gören fal sahibinin yüksek miktarda para kaybetmesi olasılığı vardır.

Bina aynı zamanda insan vücudunun ve sağlığının simgesi olabilir. Bu fal aslında fal sahibinin bünyesinin ne kadar sağlam olduğuyla ilgili bilgi içeriyor olabilir. Bu yüzden kahve falında binadan çok nasıl bir bina görüldüğüne bakmak gerekir. Eski bina yaşlı bir insanın yeni ve gıcır gıcır bir bina bazen bir bebeğin doğumunun simgesidir. Balkonları ya da bir bölümü kırık dökük olan bina hastalıklı ya da sakat bir insana işaret edebilir. Bazen yıkılmak üzere olan bir bina vefatı yakınlaşmış kimsenin temsilcisidir.

Burçlar ve burç uyumları

zodyak_çemberi_yeni.png

Astrozia.com

Kahve falında yıkılan bina görmek – Kahve falında çöken bina görülmesi:

Kahve falında bir binanın yıkılması ya da çökmesi hayra yorulmaz. Bir kurumun ya da kuruluşun, ya da insanları bir arada toplayan bir yapının artık sonuna gelindiğinin işaretidir. Bu fal bazen boşanma ya da aile birliğinin bozulmasına da delalet edebilir. Bu sembolü gören için bir şeylerin artık sona ermesi ve yıkılması zamanıdır. Bazen bir binanın yıkılması ve çökmesi bir şirketin iflası ya da bir birliğin sonudur.

Bina çökmesi iki farklı şekilde yorumlanmalıdır: Birinci yorum eğer yıkılan bina eski ve yıkılması gerekli bir binaysa bazen yaşlı bir kişinin vefatı ya da yeninin hayata girmesi için eski olandan vazgeçmektir. Bu aslında demode olanın çöpe atılarak daha güncel olanların hayata sokulması çabasından başka bir şey değildir. Bu sembolü gören kişi eski ve demode olmuş bir şeyi hayatından çıkarır ve onun yerine daha yeni olanı hayatına alır. Bu sembolün ikinci yorumu ise yeni bir binanın yıkılmasıdır ki bu fal pek hayırlı değildir. Yeni bir binanın yıkılması bazen genç bir insanın vefatına ya da zamansız kişiyi zora sokacak ani değişimlere delalettir.

Kahve falında eski bina görmek:

Kahve falında görülen eski bina ya da binalar demode olmuş ve güncellenme gerektiren her şeyin simgesi olabilirler. Yıkık dökük bir bina artık bazı şeylerin yıkımının zamanının geldiğine ve bu yıkımın mecburi olduğuna dair bize uyarı veriyor olabilirler. Bu fallar bazen yeni olanın fal sahibinin hayatına girebilmesi için eski olanla vedalaşma zamanı geldiğine işaret ederler. Bu yenilik bazen kişi için mekan değişimi, bazen iş değişimi hatta bazen düşünce tarzındaki değişiklikler olabilir. Bu fallar ayrıca eski çalışma sistemlerinin değiştirilerek yeni nesil çalışma sistemlerinin benimsenmesi gerektiğinin altını çizerler. Eski binayı gören kişi demode olmuş bir şeyleri çöpe atarak daha güncel olanlarını hayatına almalıdır.

Kahve falında bina temeli ya da bina inşaatı görmek:

Kahve falında bir bina temeli görmek geleceğe dair bazı planlar ve yeni bir işe başlamayla ilgilidir. Bazıları için bu fal evlilik hazırlığı bazıları içinse hanede bir hamileye işarettir. Bina temelini gören geleceğe yatırım yapar ve sabırlı olursa emeklerinin karşılığını alır. Kahve falında görülen bina temelinin nerede olduğu ve ne kadar sağlam olduğu falın yorumunda önemlidir. Sağlam ve doğru zeminde atılan temel bir şirketin kurulumuna ya da geleceğe dair bir planın sağlam olmasına işarettir. Yanlış zeminde atılan güçsüz temel ise sonu hayırlı olmayacak işlere delalettir.

Kahve falında bina inşaatı bizi sabırlı olmaya davet eden fallardandır. Beklenildiği taktirde bazı çabaların sonuçlanacağı mesajını bize verir. Bazen inşaat hamileliktir. İnşaatın ne durumda olduğu hamileliğin durumuna dair bilgi verir. Sağlam inşaat iyi giden hamilelik kötü inşaat ise hamileliğin kötü gittiğine delalet edebilir. Sınava hazırlanan bir öğrenci için de aynı durum söz konusudur. Bir öğrenci falında sağlam inşaat görmüşse doğru adımları atmaktadır fakat cılız inşaat çalışmayı arttırmak anlamına gelir.

Rüya tabirleri

Ruyoka.com

Yeni bir kahve falı için ana sayfaya dön

YORUMLAR

bottom of page