top of page

KAHVE FALINDA BULUT GÖRMEK

brokoli.png

Mesajları:

 • İlahi

 • Zirve

 • Amaç

 • Zafer

 • Huzur

 • Başarı

 • Sükunet

 • Erişilmez

 • Maneviyat

 • Potansiyel

 • Yücelmek

 • Yükselmek

 • Hayalperestlik

 • Ufuktaki zafer

 • Kürsüye çıkmak

 • Zirveye tırmanmak

 • Uzun vadeli planlar

 • Gerçeklerden uzaklaşmak

Kahve falında bulut görmek:

Kahve falında bulut ya da bulutlar en genel anlamı itibariyle erişilmez olguların ve daha yüksek gücün temsilcisidir. Aslında kahve falındaki bulutlar asla ulaşılamayacak ve erişilemeyecek seviyeleri temsil ederler. Bu kahve falını daha iyi yorumlamak için bulutların durumu, rengi ya da hareketleri de göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Bu fal bulutların durumuna göre çok farklı şekillerde yorumlanabilir. Kahve falında belirgin ve açık renkli bulutlar gören bazı fikir ya da düşüncelere odaklanmıştır. Bu fal aynı zamanda zihinsel farkındalığın işaretidir. Kahve falında kara ya da gri renkli bulutlar aslında zihinsel toksitler ve olumsuz düşüncelerdir ve zihin bu düşüncelerden bir an önce arındırılmalıdır. Bu siyah bulutların gökyüzünü kaplayacak kadar çok olduğunu gören kişi kendini bir an önce bu negatif düşünce bataklığından kurtarmak için profesyonel birinden yardım almalıdır. Gelip geçen bulutlar bazen aklımızdan gelip geçen düşünceler ya da yaşam yolculuklarımız boyunca karşılaştığımız gelip geçici fırsatlardır. Kısacası, kahve falında gökyüzünün durumu aslında kişinin zihinsel durumudur.

 

Bulut falları iki ana temada yorumlanabilirler: yükseliş ve dini duygular. Bazıları için bulutlar zeminden uzaklaşmak, yükseğe çıkmak, kariyerde yükselmek ya da zirveye tırmanmanın işaretçisidir. Fakat bazıları için yerden yani fiziksel olandan uzaklaşarak göklere yani manevi olana yaklaşmanın temsilcisidir. Bu genellikle maneviyatın artması olarak yorumlanabilse de bazıları için gerçeklerden uzaklaşma ve hayalperestliğe işaret edebilir. Kısacası, kahve falında bulutlara bakan aslında yükseklere belki de gerçek olmayacak hayallere bakmaktadır. Bulutların üstüne çıkan ise bazen gerçeklerden uzaklaşır ya da maneviyata erer.

 

Kahve falında bulut her ne kadar yükselme anlamına gelse de bazen bize zihnimizin durumu hakkında bilgi verir. Tarot ve semboller dilinde kartlarda havanın bulutsuz ve açık olması aslında zihnin açıklığı olarak yorumlanmıştır. Dolayısıyla havanın bulutlu olması zihnin berrak olamaması, insan zihnindeki soru işaretleri ya da düşüncelerle ilgilidir. Bulut fallarında bulutların rengi de oldukça önemlidir. Beyaz bulutlar her zaman umut vadeden fikir ya da düşünceleri temsil ederler fakat siyah ya da gri tonlarındaki bulutlar depresyon, karamsarlıklar veya hayatımızı kötü etkileyen negatif düşüncelerdir. Kısacası, kahve falında gördüğümüz gökyüzü aslında zihnimiz bulutlar ise düşüncelerimiz ve düşüncelerimizin durumudur.

Burçlar ve burç uyumları

zodyak_çemberi_yeni.png

Astrozia.com

Kahve falında bulutlar görmek:

Kahve falında bulutlar hayalperest yönümüz ve yaratıcılığımızla ilgili bilgi sunarlar. Beyaz bulutlar daima olumlu düşünceler siyah ve gri tonlarındaki bulutlar ise negatif düşünceleri temsil eder. Kahve falında gökyüzünün bembeyaz bulutlarla kaplı olduğunu görenin geleceğe dair hayalleri ve umutları vardır. Bu bulutların kabarık ya da çok net olması bu hayallerin sonsuzluğu ve yaratıcılık potansiyelinin aslında kişiye menfaat getirebilecek kadar iyi olduğunun altını çizer. Fakat kahve falında kara bulutlar ya da gri tonlu bulutları çok ya da kabarık görenin karamsarlığı içindeki potansiyeli keşfetmesine engel teşkil etmektedir. Bu kişi öncelikle karamsarlığı bir yana bırakıp sahip olduğu gücün ve potansiyelin farkına varmalıdır.

 

Bu falın yorumu kahve falındaki bulutların durumuna ve hareketlerine bağlı olarak yapılmalıdır. Kahve falında hızlı hareket eden bulutlar kişinin fikirlerinin çabuk değişmesi ve sürekli hayatını farklı bir yöne sürüklemesiyle ilgili bilgi sunar. Yavaş hareket eden bulutlar ise bunun tam tersine daha yavaş hareket etmenin bazen yavaş cereyan edecek değişimlerin temsilcisidir. Kahve falında gökyüzünün farklı renkli ve çok bulutlu olması kaosun, kafa karışıklığının, kararsızlığın ve hangi yönde ilerleyeceğini bilememenin işaretçisidir. Bu falın sahibinin hayatında çok fazla sorun ya da halledilmesi gereken çok fazla mesele bulunma ihtimali yüksektir. Bazıları için siyah bulutlar öfke ve patlamaya hazır bir bomba gibi beklemeye delalettir.

Kahve falında siyah ve kara bulutlar görmek:

Kahve falında görülen bulutların rengi bu falın yorumunda önemlidir. Siyah ya da gri tonlarındaki bulutlar daima depresyon, bunalım ya da kötü düşünceleri temsil ederler. Aslında kahve falında gökyüzü insan zihnini ve gökyüzündeki her şey insan zihninin berraklık durumunu yansıtır. Dolayısıyla kahve falında gökyüzünün siyah renkli bulutlarla kaplı olduğunu görmek umutsuzluk ve karamsarlık çıkmazına saplanmaya delalettir. Bu fal bazen kişi kendini bir çıkmazda gördüğünde ya da çok fazla sorunla eş zamanlı olarak uğraşmak zorunda kaldığında görülebilir. Kısacası, kahve falında siyah bulutlar olumsuz düşüncelerdir.

Kahve falında bulutların üzerinde birini görmek:

Kahve falında bulutların üzerinde birini görmek iyiye alamettir. Bu falın sahibine ya gerçek olamayacak kadar güzel bir teklif sunulur ya da çok yüksek mevkilerde birinden bir menfaat görecektir. Bazen bulutların üzerine çıkmak içindeki potansiyeli keşfetmek ve sahip olunan bir yeteneği insanlığın hizmetine sunmakla tabir edilir. Fal sahibi kendisindeki bir yeteneği kullanır ve bu yetenek sayesinde kariyerinde yükselir ve yücelir. Kısacası, bulutların üzerine çıkmak aslında kişinin kendi iç potansiyelini keşfetmesi ve zihnin yaratıcılığıyla ilgilenmesi anlamına gelir. Kişi bu yaratıcılığı kullanır ve ilerletirse çok iyi seviyelere gelecektir.

 

Kahve falında bulutlara dokunan bir el görmek çok büyük hayallere ulaşmak ya da imkansızı başarmaya delalettir. Bazen bu fal herkesin asla olmaz dediği bir işi başarmak ya da bir murada ermekle ilgilidir. Bu kahve falını gören büyük işler başarır, maneviyata erer ya da çok büyük bir sevinç yaşar. Bazen kahve falında bulutlara dokunmak cumhurbaşkanıyla tanışmak ya da çok arzu edilen bir ünlü ile konuşmaktır. Kısacası, kahve falında bu sembolü gören çok yüksek makam ya da mevkilere gider, oraya bir ziyarette bulunur veya çok istediği bir muradına erer.

Rüya tabirleri

Ruyoka.com

Yeni bir kahve falı için ana sayfaya dön

YORUMLAR

bottom of page