top of page

KAHVE FALINDA BÜYÜCÜ GÖRMEK

brokoli.png

Mesajları:

 • Zeka

 • Hile

 • İnanç

 • Gizem

 • Değişim

 • Kontrol

 • İllüzyon

 • Özgüven

 • Kandırma

 • Yönetmek

 • Gizli güçler

 • Gizli kontrol

 • Beyin gücü

 • İkna kabiliyeti

 • Algı yanılması

 • Yönetme gücü

 • Doğaüstü güçler

 • Hayatını değiştirecek güce sahip olmak

 • İnsanlara uzaktan etki edebilme yeteneği

Kahve falında büyücü görmek:

Kahve falında büyücü en genel anlamıyla uzaktan insanlara ve hayat etki edebilen öz güveni yüksek arketipteki bir kişinin sembolüdür. Tıpkı bir büyücünün cisimlere dokunmadan etki edebilmesi gibi kahve falında büyücünün temsil ettiği kişi de bazen konuşmasıyla bazen hareketleriyle insanları etkisi ve kontrolü altına alabilecek güçte biridir. Bu kişinin aynı zamanda sezgileri ve motive etme gücü yüksektir.

Kahve falında büyücü bazen gerçek anlamda büyü işleriyle uğraşan ya da haneye uzaktan negatif enerji dalgası göndermeye çalışan birini temsil ediyor olabilir. Bu tip semboller yorumlanırken büyücü sembolünün bakış yönüne dikkat edilmeli. Çünkü onun bakış yönü odak noktası ya da enerjiyi gönderdiği kişi ya da mekana işaret etmektedir. Kahve falında büyücü sembolü genellikle elindeki küre ya da büyü yaptığını ima eden bir sembolle resmedilmiş olabilir. Bu sembolü yorumlamak için çevredeki sembollere de bakılmalıdır.

Kahve falında büyücü aynı zamanda olağanüstü yetenekleri olan ve enerjiyi istediği kanala rahatlıkla aktarabilen bir kişiyi temsil edebilir. Kahve falındaki büyücü hayatının kontrolünü eline almış ve insanları da istediği yöne sürükleyebilen bir kişidir. Bu sembolü gören büyücüden çok büyücünün hareketlerine ve kahve faldaki diğer sembollere odaklanmalıdır. Çünkü büyücünün tüm bu yaptıklarıyla gerçek hayatta bu kişinin insanları kontrol alma biçimi arasında benzerlikler vardır.

Kahve falında büyücü bazen algı yanılması ya da illüzyonla ilgilidir. Kahve falında büyücü gören kişiye belki de bazı olaylar ya da durumlar olduğu gibi değil daha farklı aktarılmaktadır ve fal sahibi bir şeylerin iç yüzünü bilmemektedir. Kahve falındaki büyücünün bir şeyi yok etmesi fal sahibinin bilmediği bazı sırların olduğuna, bir şeyi farklı bir cisim haline getirmesi fal sahibine söylenen yalanlara ve büyü ya da muska işlerinin yapılması ise kişinin hayatındaki bazı insanların etki altına alınmasına delalettir.

Burçlar ve burç uyumları

zodyak_çemberi_yeni.png

Astrozia.com

Kahve falında büyücü bazen hayata beyin gücüyle ve verilen kararlarla etki edebilme gücünün temsilcisidir. Tıpkı büyücünün gücünü bilinçaltından alması ve bu gücü fiziksel aleme ve fiziksel alemdeki cisimlere aktarması gibi fal sahibi için de bu durum söz konusudur. Kahve falında kendini büyücü gören kişi bilmelidir ki aklı ve bilinçaltı onu tüm çıkmazlardan çıkarabilecek güçtedir aynı zamanda sezgilerine güvenmelidir. Kısacası büyücü bilinçaltını kullanarak hayatı değiştirebilme gücünün temsilcisidir.

Kahve falında büyü yaptırmak, büyü işleriyle uğraşmak ya da büyü malzemeleri görmek gerçek hayatta olmayan bir işin olması için yüksek makamda oturan birinden yardım istemeye delalettir. Kahve falında bir hocaya ya da büyücüye büyü yaptırdığını gören kişi kendi başına halledemediği bir iş için başkasından medet umar ya da bir ricasının kabulü için bir yere başvurur.

Büyücü sembolü Tarotta:

Büyücü sembolü Tarot kartlarında da kullanılmıştır. Tarot sıfır numaralı deli kartıyla başlar ve deli kendinden sonraki kartları ziyaret ederek her karttan bilgi ve tavsiye alarak büyük arkana yolculuğunu 21 numaralı kartta tamamlar. Delinin bu yolculuğunda karşısına çıkan ilk figür 1 numaralı büyücü kartıdır. Delinin karşısına çıkan ilk kişi olan büyücü aynı zamanda bir erkek figürdür ve bu yüzden genellikle kişinin hayatında tanıştığı ilk erkeği yani babasını temsil eder.

Numerolojik olarak sıfır sayısına sahip olan deli 1 sayısına yani büyücüye vardığında aslında ruhlar alemi ile fiziksel alemin sınır çizgisine varmıştır. Çünkü numerolojide sıfır aslında olmayan bir şeyin, yokluğun ve ruhlar aleminin simgesidir. 1 ise yoktan var edici ilk etkinin ve bir oluşuma “ol” diyen ilahi gücün ve ilk dokunuşun temsilcidir. Bu yüzden büyücü bazen bir fikrin gerçeğe dönüşmesi için ihtiyaç duyulan ilk enerji, ilham ya da içsel gücün temsilcisidir. Önünde ateş, toprak, hava ve su elementlerinin temsil ettiği objeleri bulunduran ve bu objelere dokunmadan etki eden büyücü aynı zamanda zihinsel ve ruhsal enerjinin fiziksel enerjiye dönüştürülebileceğinin hatırlatıcısıdır.

Rüya tabirleri

Ruyoka.com

Yeni bir kahve falı için ana sayfaya dön

YORUMLAR

bottom of page