top of page

KAHVE FALINDA İNEK GÖRMEK

brokoli.png

Mesajları:

 • Yük

 • Güç

 • Para

 • Haber

 • Sürpriz

 • Kudret

 • Bolluk

 • Bereket

 • Hediye

 • Obezite

 • Bereket

 • Zenginlik

 • Hamilelik

 • Büyük para

 • Şişman kimse

 • Önemli bir misafir

 • Büyük bir mal alımı

 • Şişman ya da cüsseli biri

Kahve falında inek görmek:

Kahve falında inek ya da benzeri iri cüsseli hayvanlar bazen yaşamımıza giren “büyük bir şey” metaforudur. Herkes için büyük bir şey algısı farklı olabilir. Büyük miktarda para, büyük bir iş teklifi ya da büyük bir malın alımı söz konusu olabilir. Bu sembolü gören kişi büyük cüsseli hayvanın kendisi için neyi temsil ettiğini bilecektir. Nadiren de olsa kahve falındaki bir inek iri cüsseli bir kişiyi de temsil edebilir. Falında hanesine inek giren birinin evine şişman bir misafir gelebilir.

 

Kahve falında inek aynı zamanda bolluk bereket ve nasiptir. Falda büyük bir inek görenin bereketi artar ve o haneye para girer. Evladı ya da haneden biri işsiz olan biri kahve falında evine inek girdiğini görürse evladı yakın zamanda iş bulur. Bir öğrenci hanesine inek girdiğini görürse arzu ettiği okula gitmeye hak kazanır. Fakat, bu sembolün yorumunda ineğin durumu ve çevresindeki objelere de bakmalıyız. Düzgün ve güzel çizilmiş, kabarık bir inek “büyük bir şey” metaforudur. Fakat inek büyük fakat kötü çizilmiş ya da fal sahibinde negatif ima uyandırıyorsa “büyük bir kayıp” işaretidir.

Burçlar ve burç uyumları

zodyak_çemberi_yeni.png

Astrozia.com

İnekler sütleri vitaminleri ve diyet yararları için dünya çapında evrensel bir sağlık ve beslenme belirtisidir. İnek sembolü daima besleme, büyütme ve geliştirme temalıdır. Bazıları için kendisine sürekli yardımcı olacak birinin varlığına işaret edebileceği gibi bazıları için bir projenin beslenmesi, büyütülmesi ve somutlaştırılması uğruna verilen çabayı temsil eder. İnek bunların yanı sıra büyük menfaatler ve kazanımlarımızla ilgili bilgi sunar. Kahve falında ineği güzel ya da sağlıklı görenin hali vakti yerinde olur. İnek cılız ya da sağlıksızsa kişinin yaşamında beslenmeye ya da büyütülmeye muhtaç alanlar bulunur.

Kahve falında inekler görmek:

Kahve falında inekler zenginlik ve bol miktarda bulunma metaforudur. Falında inek görene bir şey bol miktarda sunulur. Sunulan her zaman para ya da maddi bir şey olmayabilir. Bazen inek falları bize bilgiye erişimin ya da aradığımız materyallerin bol miktarda bulunduğu haberini getirir. Hatta bazıları için hanede ya da bir yerde görülen inek iş ya da fırsatların çok fazla bulunmasına işarettir. İnek sağlıklı ve sorunsuz olduğu sürece bu fal daima olumlu bir faldır.

 

Semboller dili ve Rüya tabirciliğinde hayvan objelerinin yorumlanmasına o hayvanların en belirgin özelliklerine dikkat ederek başlamak gerekir. Bu özellikler günlük yaşamımızda mutlaka bize birilerini hatırlatmakta ya da yaşanan bazı durumlarla ilgili sıfat niteliği taşımaktadırlar. İnek gördüğümüz fallar da bu yüzden büyüklük, ağırlık, yavaşlık ve cüsselilik gibi sıfarların altını çizer. Dolayısıyla, kahve falında görülen inek günlük yaşamımızda ağır ilerleyen bir sürecin temsilcisi olabileceği gibi cüsseli bir kişiye işaret ediyor da olabilir. Her zaman olmasa da kahve falında görülen inek bazen obezite ve obeziteye bağlı sağlık sorunlarıyla ilgili ipuçları veriyor da olabilir.

 

Bazen kahve falındaki inek “büyük bir zat” sembolüdür. İnek kahve falında tam merkezde ya da ana karakter olarak görülmüş ise yüksek rütbede oturan birinden menfaat vardır. Bazıları için inek varlıklı bir erkeğe ve bu erkekten gelecek müjde, teklif ya da menfaate alamettir. İneği çirkin görmek ise hayırlı değildir. Bu durumda fal sahibi güçlü ve donanımlı bir düşman ya da kimseden gelecek bir zarara hazırlıklı olmalıdır. Bu tip rüyaların yorumlanmasında ineğin nerede bulunduğuna ve bakış yönüne de dikkat etmeliyiz.

İnek rüyaları aynı zamanda bir çok psikolog tarafından güç ve kontrolle ilişkilendirilmiştir. Bütün rüyaları cinselliğe bağlamasıyla ünlü Sigmund Freud’e göre bu güç elbette cinsel güçtür. Ona göre rüyadaki inek içsel arzularımızla ilgilidir. Bazı psikologlara göre yaşayan en büyük kara hayvanı olan inek güçlü olmak ve düşmanı mağlub etmekle ilgilidir. İnek rüyaları aynı zamanda yaşamda ağır adımlarla fakat kontrollü bir şekilde ilerlemenin sembolüdür.

 

Eski zamanlardan beri semboller dilinde ve rüya tabirciliğinde inek daima bolluk, bereket ve zenginlik sembolüydü. Bu yüzden Hindistanda bazı dinlerde evde inek heykeli bulundurmanın o eve mal ve para girişini hızlandıracağına inanılmakta idi. Günümüzde de Feng shui de dahil bir çok inanışa göre evde inek heykeli bulundurmanın bolluk bereket getirdiğine hala inanılmaktadır. İri ve cüsseli bir hayvan olmasından dolayı bu hayvan çoğu uygarlık tarafından haneye büyük para girişi ya da büyük bir mal alım satımına delalet olarak görülmüştür.

 

Tüm buraya kadar yaptığım yorumlar aslında hep pozitif yorumlardı ve kahve falında görülen ineğin büyük bir nimet, değişim ya da fırsat alameti olduğunu belirttim. Fakat, tüm psişik alanlar gibi fal yorumculuğunda da görülen her objenin fal sahibinde uyandırdığı izlenim mutlaka dikake alınmalıdır. Çünkü, cüsseli bir hayvan olmasıyla bilinen inek genellikle yaşamımıza girecek güzel bir haber ve bolluk-bereket işareti olabileceği gibi eğer kötü ya da sevimsiz ise büyük bir belaya bulaşmanın işareti de olabilir. Kahve falında görülen inekten nasıl bir enerji aldığına odaklanarak bu sembol yorumlanmalıdır.

 

Tüm bunlara ilaveten kahve falında beliren sevimsiz ve korkunç bir inek de hayra alamet değildir. Bazen bütün işlerin ters-düz olması ya da servetin bloke olmasına işaret edebilir. Korkunç bir inek bazıları için büyük bir malın bir türlü satılamaması ya da büyük işlerde aksamalara işaret edebilir. Nadiren de olsa kahve falındaki ürkütücü bir inek şişman ya da cüsseli birinin vefatına ya da yatağa düşmesine de işaret edebilir. Kısacası, kahve falında bir ineği ters görmek de iyi değildir. Yine de bu objeyi daha iyi yorumlayabilmek için nerede durduğuna, çevresindeki objelere ve ineğin bakış yönüne dikkat etmemiz gerekir.

Rüya tabirleri

Ruyoka.com

Yeni bir kahve falı için ana sayfaya dön

YORUMLAR

bottom of page