top of page

KAHVE FALINDA KARINCA GÖRMEK

brokoli.png

Mesajları:

 • İş

 • İşçi

 • Ülke

 • Nüfus

 • Plan

 • Şirket

 • Düzen

 • Bereket

 • Kazanç

 • İlerleme

 • Toplum

 • Gruplaşma

 • Meşguliyet

 • Yardımlaşma

 • İşler tıkırında

 • Organizasyon

 • Soyun devamı

 • Grup çalışması

 • İşlerin yoğunluğu

 • Harıl harıl çalışmak

 • Sorunların çözülmesi

 • Her şeyin yolunda gitmesi

Kahve falında karınca görmek:

Kahve falında karınca işçiler ya da kitleler halinde hareket eden bir grup insanı temsil eder. Bu sembol bazen kitlesel hareketlenmeler ya da gruplaşmalarla ilgilidir. Faldaki karıncaların yorumlanması için nerede bulunduklarına, nereye gittiklerine ya da önlerinde ve arkalarında hangi sembollerin bulunduğuna dikkat etmeliyiz.


Kahve falında karınca bazıları için bereket ve işlerin bolluğuna delalet eder. Çalışan, hareket eden ve gezinen karıncalar görmek fal sahibi için işlerin açık olması, bol para ve bol kazançtır. Ortalıkta çok fazla karınca ve adeta karınca istilası görmek aşırı meşguliyet ve başını kaşıyacak vaktin olmamasının alametidir. Bazıları için çok karınca işlerin açılması, düzenin kurulması ve işleri rayına oturtmakla alakalıdır. Bu sembolü görenin ticareti ve tüm alışverişleri iyi ve bereketlidir.

Burçlar ve burç uyumları

zodyak_çemberi_yeni.png

Astrozia.com

Kahve falında karıncalar görmek:

Kahve falındaki karıncalar bazen bize içinde yaşadığımız toplum hakkında bilgi sunarlar. Karıncaların toplu halde hareket etmesi bazen zihinlerin kontrol altına alınması, sosyal medya hareketlenmeleri, ekonomik krizler ya da toplumun bazı olaylara verdiği tepkileri temsil eder. Karıncaların huzursuz ya da dağınık hareketleri kaos, ayaklanma ya da toplumun bazı konulara isyanını temsil edebilir. Bu isyanlar bazen fiziksel olarak bazen zihinsel olarak ortaya çıkan isyanlardır. Kısacası karıncalar toplumdaki kitleleri ve bu kitlelerin bazı olaylara verdiği tepkileri temsil eder.

Kahve falında karıncalar toplumun, ülkenin ya da grup çalışmasının temsilcisidir. Aynı zamanda dayanışma, yardımlaşma sembolüdür. Bu sembolün yorumunu daha iyi yapmak isteyen kişi kahve falında karıncaların nasıl hareket ettiklerine odaklanmalıdır. Karıncaların uyumlu, ahenkli ve sorunsuz hareket etmeleri düzenin iyi kurulmuş olduğuna ve tıkır tıkır işlemesine. Karıncaların dağınık, düzensiz ve huzursuz olmaları kaos, kötü siyaset, kötü yöneticiler ya da bu yöneticilerin yaptıkları yanlışların alt tabandaki insanlar ya da toplum tarafından hissedilmesine delalettir. Kahve falında karıncaların zarar görmesi, yanması ya da birden ortadan kaybolmaları bazen nüfus azalmasına, sayıca azalmaya, bir şirkette para kaybına, doğal afetlere ya da toplu göçlere delalettir. Bir siyasetçi için karıncaların yanması ya da birden yok olmaları başarısız siyasete ve büyük oranda oy kaybetmeye delalettir.

Karıncalar bazen insan topluluğunu, bir grup insanı, bir şirketi ve o şirketin işleyiş sistemini belirtir. Karıncaların ahenk ve uyum içinde hareket etmesi bir şirkette her şeyin yolunda olması, satışları iyi olması ya da ekonominin düzgün olmasına delalettir. Fakat karıncaların uyumsuzluğu, bazılarının ölmesi, yok olması ya da yanması şirket ya da tüm grubu ilgilendiren bir kaosun yaşanması, akrabalar arasına fesat girmesi ve kavgaların çıkması, şirket için bazen toplu halde işten çıkarılmalar ya da o grubu ilgilendiren bazı karmaşaların yaşamasına delalettir.

Kahve falında karıncalar bazen alt kademe sınıftaki insanları, bir patron için kendi emrindeki kişileri ya da rütbeli bir asker için bir seviye alttaki emrindeki topluluğu temsil eder. Karıncalar fal sahibinin gözündeki küçük insanları ya da kendi seviyesinden aşağıda gördüğü kişileri temsil ediyor olabilirler. Kahve falında karıncaların bir yöne gitmesi grup halinde yönlendirilme, toplu halde karar vermek ya da bir grup insanın bir olaydan etkilenmesine delalettir. Bir grup karıncanın başına ne geliyorsa aslında gerçek hayatta bir grup insanın başına benzer bir olay gelmesinin işaretidir. Karıncaların sayısı ya da çokluğu bu olaydan etkilenecek kişilerin sayısıyla doğru orantılıdır.

Kahve falında ölü karıncalar görmek:

Kahvede karıncaların toplu halde ölmüş olması aslında fal sahibinin hayatında bir grup insanın bir olaydan negatif etkilenmeleri ile alakalıdır. Bu sembol herkes ya da her meslek grubu için farklı anlamlar taşıyabilir. Bir siyasetçi için kahve falındaki ölü karıncalar oy kaybına, bir asker için toplu halde düşmanı etkisiz hale getirmeye, bir şirket çalışanı için toplu halde işten çıkarılmalara hatta fal sahibi için bir afet haberi duymaya işaret ediyor olabilir. 

Kahve falında karınca aynı zamanda düzen, yapı ve tek başlılığın ortadan kalkmasıyla alakalıdır. Falında çok fazla karıncanın düzen ve ahenk içinde hareket ettiğini görenin hayatı düzene girer, bu kişi için kaos ortadan kalkar ve yapısal düzen cereyan eder. Karıncaların ahenk ve uyum içinde hareket etmesi bir ülke, toplum ya da belli bir gruba dahil olan insanların düzen içinde hareket etmelerine işaret eder. Fakat kahve falında karıncaların ahenginin bozuk olması, içlerindeki huzursuzluk ya da düzensizlik olması kaosa, tek başlılığın ortadan kalkıp her kafadan bir ses çıkmasına, bir ülke içinde siyasi ya da ekonomik sorunların o ülkede düzeni bozmasına delalet eder.

Rüya tabirleri

Ruyoka.com

Yeni bir kahve falı için ana sayfaya dön

YORUMLAR

bottom of page