top of page

KAHVE FALINDA KILIÇ GÖRMEK

brokoli.png

Mesajları:

 • Koz

 • Güç

 • Hırs

 • Öfke

 • Gurur

 • İstikrar

 • Tehlike

 • Kontrol

 • Cesaret

 • Koruma

 • Düşman

 • Kızgınlık

 • Saldırganlık

 • Güç gösterisi

 • Yok edici güçler

 • Yok etme arzusu

 • Potansiyel tehlike

 • Ortadan kaldırma arzusu

 • Yaşamı tehdit eden unsur

Kahve falında kılıç görmek:

Kahve falında beliren kılıç aslında yaşam yolculuğumuzda engelleri aşabilmek için elimize verilen “yok edici güç” metaforudur. Kılıç, Tarot ve semboller dilinde başarı yolculuğumuzda önümüze çıkan tüm düşman ve engelleri yok etmek için kullanabileceğimiz bir savaş aleti olarak karşımıza çıkar. Kısacası, kılıç semboller dilinde savaşçı ruhumuzu ortaya koyduğumuz süreçte karşımıza çıkan engelleri aşmak için gerektiğinde güç kullanmamız gerektiğinin hatırlatıcısıdır.

 

Kahve falındaki kılıç sembolü aynı zamanda savaşçı yönümüze ve gerektiğinde düşman ya da engelleri yok etmek için var gücümüzde savaşmaya hazır olacağımız bir döneme girişin temsilcisidir. Falında kılıç gören kişi rakiplerini alt etmek için elindeki tüm kozları kullanması ve kartları iyi ortaya koyması gerektiğini anlamalıdır. Çünkü Tarot ve semboller dilinde kılıç her ne kadar öldürücü bir savaş aleti de olsa zihnin ve zekanın da sembolüdür.

 

Kahve falında beliren kılıç sembolü genellikle istikrarımızı tehdit eden bazı kişi ya da durumların yaşamımızda var olduğunun ve bizim tarafımızdan yok edilmesi gerektiğinin da hatırlatıcısıdır. Kılıcı tek başına çizilmiş gören için yok edici güç ya da silah artık belirmiştir. Fakat kılıç birinin elinde belirmiş ise genellikle bize karşı hamlesini yapmaya hazır ve motivasyonu yerinde bir düşman ya da zorlu bir rakip yaşamımızda bir anda belirebilir.

Burçlar ve burç uyumları

zodyak_çemberi_yeni.png

Astrozia.com

Tarot ve semboller dilinde kılıç:

Tarot ve semboller dilinde kılıç serisi zihinsel enerjinin sembolüdür. Kılıç kartlarının ilgi alanı düşünceler, tutumlar, inançlar ve akıldır. Bir okumada kılıç kartları ağırlıkta ise kişi zihinsel mücadeleler, çatışmalar ve kararsızlıklar içinde sıkışıp kalmıştır. Elindeki gücü ve argümanı bu mücadelede kazanan olarak çıkmak için kullanmayı amaçlar. Ayrıca kişi akıl ile güç arasındaki dengeyi kurarak başarının önündeki en büyük engelleri bu seride aşabilecek güce ulaşacaktır. Kılıcın her iki tarafının keskin olması aslında bu gücün iyi-kötü olmak üzere iki taraflı kullanılabileceğini bize hatırlatır.

Bu serinin kartları genellikle bir şeyi zorla ve güç gösterisiyle almak zorunda kalacağımız ve bir yarışa gireceğimiz dönemlerde belirir. Başarıyı elde etmek için güç gösterisi yapmak ya da güce başvurmak gerekebilir. Ayrıca bu seride genellikle kılıç önde hep bir ileri yönelme ve savaşmaya karşı aşırı motivasyon teması işlenmiştir. Bu da kişinin bir şeyi almayı çok istemesi ve onu almak için elindeki tüm öldürücü gücü kullanmaya hazır olması anlamına gelir.

Kahve falında elinde kılıç olan birinin görünmesi bir nevi “tehlikeli durum” ya da “zarar verme olasılığı olan kişi” hatırlatıcısıdır. Sembolik olarak kılıç gördüğümüz fallar vahşi hayvan gördüğümüz fallara benzer. Her ikisi de bizim için bir şeyleri yok etme ya da tehlikeye sokma amacı güden bir düşman ya da tehlikenin altını çizebilir. Kısacası, elinde kılıcı tutan kişi daima öldürücü ve yok edici güce sahip kişidir. Bu kişi fal sahibinin yaşamında bir şeyleri sonlandırmak istiyor ise bunu başarabilecek güçte ya da yetkidedir.

 

Kahve falında kılıç aynı zamanda yaşam yolculuğumuzda karşımıza çıkan engelleri yok etmek için kullanacağımız tüm gücü ya da kaynakları temsil edebilir.  Eğer sorunumuz işsizlik ise kahve falındaki kılıç bu işsizlikle savaşmamız için elimizdeki bilgi ya da eğitimi temsil edebilir. Kahve falında kılıcının sağlam ya da güzel görünümlü olduğunu görenin elinde öyle bir yetenek ya da meslek bulunur ki sahip olduğu bilgi birikimiyle kariyerde tırmanması mümkündür. Kılıcın cılız, küçük ya da savaşmamız için yetersiz olması bilgi ya da eğitim eksikliğine işarettir. Bu falın sahibi bir diploma sahibi olsa bile yine de kariyerde yükselmek için kendisine katması gereken şeyler bulunur ve hala tam donanımlı değildir.

 

Kılıç gördüğümüz fallarda aynı zamanda güçlünün güçsüzü alt etmesi ya da yenmesi teması vardır. Bu sembol aynı zamanda tüm uzlaşma imkanlarının ortadan kalktığı ve bir şeyin karşı tarafın ikna olmasına bakılmaksızın zorla  alınmasıyla ilgilidir.  Alışveriş yaptığımız ya da el tokalaştığımız fallar tema anlamında bu durumun tam tersini yani karşılıklı memnuniyeti ele alırken kılıç gördüğümüz fallarda karşı tarafın izni olmadan bir sürecin sonlandırılması söz konusudur. Bu sembolü gören için kariyerde güç gösterisi yapılması gereken bir süreç söz konusu olabilir ya da elimizdeki tüm kozları kullanmamız gereken bir durumun altı çizilebilir.

Rüya tabirleri

Ruyoka.com

Yeni bir kahve falı için ana sayfaya dön

YORUMLAR

bottom of page