top of page

KAHVE FALINDA MUSLUK GÖRMEK

brokoli.png

Mesajları:

 • Şans

 • Para

 • Rızk

 • Kazanç

 • Bereket

 • İlerleme

 • Daimi gelir

 • Helal kazanç

 • Bolluk bereket

 • Olumlu gelişmeler

 • İşlerin tıkırında olması

 • Kısmet ve nasibin açılması

 • Duygusal alemde gelişmeler

 • Ardarda gelen güzel haberler

Kahve falında musluk görmek:

Kahve falında musluk şans, rızk ve paranın sembolüdür ve hayatımızda bu olguların ne derecede ve nasıl olduğu hakkında bilgi verir. Falda musluktan bulanık ya da kirli su akması haneye haram para girmesi, musluktan temiz su akması ise haneye helal para girmesine delalet eder.


Kahve falındaki musluk bazen daimi gelir ve maddi kaynakların iyi olması anlamına gelir. Fakat musluktan akan suyun cılız olması ya da sadece damlaması durumunda tabir bunun tam tersi olarak haneye para girişinin ihtiyacı karşılamayacak kadar olması anlamına gelir. Kahve falında musluktan hiç su akmaması bazen işsizlik ya da maddi kaynakların kesilmesine işaret eder. Kısacası, musluktan temiz ve güzel suyun bol akması daima şans ve nasibin açık olması dolayısıyla maddi kaynakların bol olması anlamına gelir.


Kahve falında musluk aynı zamanda su elementi ve duygusal alemimize dair bilgi sunarlar. Musluktan akan su daima duygusal alemimizde dışa vurduğumuz duyguların, bazen söylenmemiş sözleri söylediğimiz anların ya da döktüğümüz gözyaşlarının simgesidir. Su elementi tarotta da bir çok kartta çok muazzam bir şekilde ifade edilmiştir fakat kahve falında musluktan akan suyun en güzel karşılık bulduğu tarot kartı büyük arkana serisinin yıldız kartıdır. Yıldız kartında elindeki testideki suları toprağa ve göle döken bir kız belirir ve bu kart aslında iç dünyamızda gizli kalmış duyguların dışa aktarılması ve duygusal boşalmayı temsil eder. Akan musluk falları da tıpkı yıldız kartı gibi içimizde kalanların artık dışa vurulacağı ve içimizde kalmaktan çıkacağı zamanın gelişini vurgular. Bu duygular bazen sözlerle bazen gözyaşı ile bazen bir çıkış yolu bulur.

Burçlar ve burç uyumları

zodyak_çemberi_yeni.png

Astrozia.com

Kahve falında akan musluk görmek:

Kahve falında akan musluk hala cereyan etmekte olan bir süreci temsil eder.  Bir başka deyişle akan musluk “şimdiki zaman” içerikli bir faldır ve şu anda yaşanan bir süreci temsil eder. Musluk fallarının altını çizdiği “akış” eylemi aslında günlük hayatımızın akışı ya da mevcut bir durumun gidişatını temsil eder. Öyle ki, musluktan akan suyun tazyikli ya da cılız olması, suyun rengi, musluktan akanın sudan başka bir sıvı olması veya musluğun görünümü bir bütün olarak yorumlandığında karşımıza çıkan sonuç gerçek hayatımızda devam etmekte olan bir süreç ile ilgili olacaktır. 

Kahve falında akmayan musluk görmek:

Kahve falında görülen akmayan bir musluk ise sürecin durması, kaynakların kesilmesi, işsizlik ya da haneye giren para akışının durmasıyla ilgilidir. Kısacası, falında bir musluğun tazyikli ve güçlü bir şekilde aktığını görenin nasibi ve rızkı fazladır ya da hayatın kendisine sunduğu nimetler boldur. Fakat kapalı musluk ise bunun tam tersine tüm bunların olmaması ya da ani bir şekilde kesintisine işarettir. Bazen musluktan akan su paradır dolayısıyla kahve falında musluğun akmaması işsizlik ya da haneye giren paranı kesilmesine işaret edebilir. Akan bir musluğun kapanması da yine aynı şekilde tüm bu kaynakların kesilmesi, nasibin ya da şansın kapanmasına delalet eder ve hayırsız bir faldır.

Kahve falında musluk ayrıca zamanın ve bu zamana bağlı olarak bir durumdaki ilerlemenin temsilcisidir. Musluktan akan suyun tazyikli olması duyguların yoğunluğuna, su yerine anormal ya da çirkin görünen bir sıvının akması zamanın kişinin aleyhine işlemesine, musluktan kirli su akması kişinin zararına olacak bir sürecin bir an önce durdurulması gerektiğine işarettir.  Falda musluktan çok su akması bazen gereksiz yere akması israf ya da vaktin faydasız işlere harcanmasına karşı uyarıdır. Kısacası, musluktan akan su aslında fal sahibinin bir olaya yaklaşımı ve ne hissettiği hakkında bilgi vericidir.


Bazıları için kahve falında musluk ve musluk suyunun tazyikli ve bol olması işlerin iyi gitmesi, şansın açık olması ve hayatın gidişatında engel olmaması anlamına gelir. Bir genç kız için bu fal kısmet açıklığı ve kendisine çok fazla talip olması anlamına gelebilir. İşsiz biri bu sembolü görmüş ise kendisine aradığı iş tez zamanda verilecektir ve sabırla beklemelidir. Bu sembolü görenin hayatının her alanında gelişme ve ilerleme olacaktır. Bu fal ardarda gelen gelişmeler ve güzel haberlerin müjdecisidir ve oldukça olumlu fallardandır. Musluk suyunun olmaması ya da çok az olması ise şansın ya da kısmetin kapalı olmasına delalet eder.

Rüya tabirleri

Ruyoka.com

Yeni bir kahve falı için ana sayfaya dön

YORUMLAR

bottom of page