top of page

KAHVE FALINDA POLİS GÖRMEK

brokoli.png

Mesajları:

 • Güç

 • Mevki

 • Engel

 • Üst akıl

 • Hakem

 • Otorite

 • Devlet

 • Düzen

 • Kontrol

 • Disiplin

 • Kurallar

 • Kanunlar

 • Giriş izni

 • Devlet baba

 • Yapısal düzen

 • Sınırlandırılmak

 • Kaosu giderilmesi

 • Sınırların çizilmesi

 • Kontrol mekanizması

 • İzin alınması gereken nokta

Kahve falında polis görmek:

Kahve falında polisi görmek bilinçaltımızın bize getirdiği “burada uyulması gereken kurallar var” mesajıdır. Bu fal bize her ne yapıyorsak bazı kurallar çerçevesinde sınırlandırıldığımızı hatırlatır. Kısacası, kahve falındaki polis bizi denetleyen, yaptığımız işin yanlış ve hatalarını bize gösteren hatta kuralların dışına çıkarsak bizi cezalandıran bir mekanizmanın sembolüdür. Falında polisi gören kişi kendisini izleyen bir hakem ya da üst akıl olduğunu anlamalıdır.

 

Kahve falında görülen polis her şeyden önce otorite ve kuralların temsilcisidir. Her bireyin bilinçaltındaki polis algısı farklıdır. Birçok insanda polis, aynı anda hem korku hem de saygı gibi duygular yaratabilir. Diğerlerinin polise bakış açısı daha ılımlı olabilir. daha kutuplaştırıcı manzaralara sahiptir.  Yasalarla düzenin koruyucusu olan bu arketip kahve falımızda belirdiğinde bazen bizi sınırlandırıcı ve özgürlüğün başka insanların özgürlüğünün başladığı yerde bitmek zorunda olduğunun hatırlatıcısıdır.

 

Kahve falında polis bilinçaltımızın inşa ettiği denetleyici, kuralcı ve kaosu engelleyici kontrol mekanizmasının sembolüdür. Bu sembol bilinçaltımızın bize uyulması gereken kuralları hatırlatması sonucu görülür ve özgürlüğün sonsuz olmadığının hatırlatıcısıdır. Kahve falında polisi görmek adeta bir “dur” levhasına rastlamak gibidir. Kahve falındaki polis bize neyi nasıl yapmamız gerektiğini ya da neyin yapılmasının yanlış veya etik dışı olduğunu hatırlatan bir figürdür.

Burçlar ve burç uyumları

zodyak_çemberi_yeni.png

Astrozia.com

Kahve falında polisler görmek:

Kahve falındaki polisler aslında kendi iç sesimizi ve vicdanımızı temsil eder. Bu sembol vicdanımızın kendi ensemize yapışması ya da bir yanlışın bir gün gelip yakamıza yapışmasıyla ilgilidir. Kahve falında merkezde bulunan polisler bu kuralların yaşamımızın tam merkezinde bulunan alanda olduğunu hatırlatır. Faldaki polislerin ufak ayrıntı olarak belirmesi bizimle ya da bir yakınımızla ilgili bazen adli meselelere, gelip geçici hukuki sorunlara ve polisle başımızın derde girmesine de işaret edebilir.

Kahve falında karşımıza çıkan polis bazı durumlarda yaşam yolculuğumuzda karşımıza çıkan bir giriş kapısını temsil eder. Fakat bu giriş kapısı kaderde izin alınması gereken ya da bazı şartların yerine getirilmesi gereken bir noktadır. Polis bazıları için ise bir engel ya da hayatın gidişatını bir anda durduran veya hızı azaltan objedir. Kahve falında bir polis tarafından durdurulan uyandığında sorgulanır, kendisine bazı sorular sorulur ya da hayatının gidişatını azaltacak bir engele takılır. Tüm bunların yanı sıra bazılar için polis devletin gücünün ve otoritesinin simgesidir.

 

Kahve falında polis görmek aynı zamanda kuralcı ve denetleyici yanımızı yansıtmamıza işaret edebilir. Ya da bu fal karşımıza aşırı derecede kuralcı ve denetleyici biri çıkmadan önce görülebilir. Kısacası, polis kural koyucu ve kaosu giderici bir arketiptir ve günlük hayatımızda bu özelliklere sahip birini ya da bir sistemin bütününü temsil edebilir. Örneğin, falında polis görenin uyandıktan sonra işyerindeki müdürünün yaptığı işi denetlemesi ve ona yanlışlarını söylemesi ihtimali vardır. Yine buna benzer bir şekilde falında polis gören ertesi gün içinde bulunduğu bir sistemde yeni kurallarla karşılaşabilir.

 

Tüm bunlara ilaveden kahve falında görülen polis bazen adli meselelere, tutuklanma ya da gözaltına alınmaya ya da polisle başımızın derde girmesine de işaret edebilir. Bazen falın altını çizdiği tüm bu durumlar bizim değil ailede yaşayan birinin başına geliyor da olabilir. Nadiren de olsa kahve falında polis gören kişi için kendi ya da hanesinde yaşayan bir tanıdığı için “yasalarla başın derde girmesi” mesajı bulunabilir. Özellikle polis çok net ve vurgulanarak resmedilmiş ise yakın zamanda kişinin hanesinin kapısını polisin çalması olasılığı da vardır.

 

Semboller dilinde ve rüya tabirciliğinde polis sembolü daima yakalayıcı ve cezalandırıcı mekanizmanın semboldür. Dolayısıyla kahve falında da bu sembolü gören kişi için bir suç ya da yapılan yanlışın ortaya çıkması, suçüstü yakalanmak ve gizlenen bir şeylerin ortaya çıkması olasılığı vardır. Aldatan bir eş falında bir polis görürse eşine yakalanması olasılığı oldukça yüksektir. Bir başka deyişle, kahve falında polisi görenin yaptığı bir yanlıştan dolayı cezasını çekmeye hazır olmalıdır.

Rüya tabirleri

Ruyoka.com

Yeni bir kahve falı için ana sayfaya dön

YORUMLAR

bottom of page