top of page

KAHVE FALINDA PRENS GÖRMEK

brokoli.png

Mesajları:

 • Fırsat

 • Genç

 • Heves

 • Enerjik

 • Yenilik

 • Pozitif

 • Toyluk

 • Hiyerarşi

 • Yeşil ışık

 • Acemilik

 • İdealizm

 • Özgürlük

 • Başlangıç

 • Tecrübesizlik

 • Yeni bir süreç

 • Beyaz atlı prens

 • İlk kez denemek

 • Kabuğundan çıkmak

 • Yeni bir sayfa açmak

 • Zengin adamın şımarık oğlu

 • Merdivenin ilk basamağına basmak

Kahve falında prens görmek:

Kahve falındaki prens kendi iç dünyamızda inşa ettiğimiz hiyerarşik düzende “kralın oğlu” rolünü üstlenmiş kişidir. Her bireyin iç dünyasındaki kral başkadır. Bazıları için baba, bazıları için patron, bazıları için yüksek rütbede oturan bir kişidir. Dolayısıyla, prens arketipi bazıları için bu kişinin oğlu ya da “zengin adamın oğlu” gibi bir imajı üstlenen kişidir.

 

Kahve falında prens her ne kadar kendi iç dünyamızda kurduğumuz bu hiyerarşik düzende bir arketip olarak karşımıza çıksa da her zaman bu durum yaşanmak zorunda değildir. Bazen bu hiyerarşik sisteme hemen giriş seviyesindeki konum bize prens kılığında görülür. Prens geleceğin kral adayıdır ve kral gibi zirvede oturmaz. Bu yüzden bu kahve falı bize istediğimiz zirveye varabilmek için hala önümüzde aşmamız gereken engeller olduğunu hatırlatır. Fakat yine de kahve falında prens görülmüş ise bu kahve falı bize zirveye ulaşmanın mümkün olduğunu ve zirveye adaylığımızı koyabilecek durumda olduğumuzu da söyler.

 

Prens arketipi ilk bakışta bize gençlik, toyluk ve tecrübesizliği anımsatır. Bir prensin asla kral gibi ağarmış sakalları yoktur. Kralın ağarmış sakalları aslında onun tecrübesinin temsilcisidir. Kısacası, prens bize “hala yolun başındasın” mesajı veren kahve fallarındandır. Fakat tüm bunların yanı sıra prens sarayın bir bireyidir ve bize aslında saraya yani zenginliğe ve başarıya giriş yaptığımızı ve ilk adımı attığımızı söyler. Bu kahve falının sahibinin bilinçaltı aslında kral, kraliçe, prenses ve prens kılığında kendisine kafasında kurduğu hiyerarşik sistemdeki tabakalaşma ve içinde bulunduğu durumu göstermektedir.

 

Prens gördüğümüz kahve fallarında bir diğer anlamamız gerekende bu kahve falları hala olgunlaşmamış fakat olgunlaşma potansiyeli olan süreçleri de temsil edebilirler. Kral daima en yüksek ve en zirve noktaları temsil ederken prens zirveden birkaç basamak aşağısıdır. Aynı zamanda kral savaş tecrübesi olan ve deneyimli bir arketip olmasına rağmen prens hala bir çıraktır. Kahve falındaki kral zirve noktaya daha önce tırmandığı için onun bize vereceği çok tavsiye olabilir fakat prens yalnızca tavsiyeye ihtiyacı olan bir bireydir. Prensi gören bilmelidir ki olgunlaşma, gelişme ve öğrenme hala devam etmektedir. Bu yüzden prensin temsil ettiği arketip bazen bir öğrenci de olabilir.

Burçlar ve burç uyumları

zodyak_çemberi_yeni.png

Astrozia.com

Kahve falında beyaz atlı prens görmek:

“Beyaz atlı prens” aslında bilinçaltımızda kalıplaşmış bir ifadedir ve birçok genç kız için “hayallerin erkeği” anlamı taşır. Bu yüzden birçok genç kız için bu kahve falının anlamı hayallerinin erkeğiyle tanışmaktır. Bazen beyaz atlı prens partneri ya da bir kız için sevdiği erkeği temsil ediyor olabilir. Bu kahve falını yorumlarken beyaz atlı prensin durumuna ve kahve falının senaryosuna bakmak gerekir. Beyaz atlı prensin güzel çizilmesi hayırlı bir evliliğe çirkin çizilmesi ise sonu hüsran olacak bir ilişkiye işaret edebilir. Bir erkek için kahve falında beyaz atlı prens görmek bir kadın tarafından çok sevilmeye ve evlilik arzusuna işaret olabilir.

Kahve falında ölü prens görmek:

Kahve falında ölü prens çok büyük bir fırsatın kaçırılması ya da bir şeyi başlar başlamaz sonlandırmaya delalettir ve çok hayırlı bir kahve falı değildir. Prensler sembolik olarak saray ve zenginlik temasını taşırlar. Bu yüzden kahve falında bir prensin ölü olması aslında zenginlik ya da maddi bir menfaat için sunulan bir fırsatla  daha başlar başlamaz vedalaşmanın temsilcisi de olabilir. Bir başka deyişle, saraya girişin sembolü olan prensi falında ölü gören kişi zenginlik ya da fırsat kapısından içeri giremez.

 

Tüm bunların yanı sıra kahve falındaki prens kendi kafamızda kurduğumuz hiyerarşik düzendeki konumumuzu yansıttığı için prensin ölü olması aslında bu hiyerarşik düzene ya da bu düzendeki konumumuza veda etmeye delalet edebilir. Bazıları için prensin ölü olması zengin ya da yüksek rütbede oturan bir adamın vefatı ve bu vefatın kahve falı sahibini dolaylı da olsa etkilemesine işaret eder.

Tarot ve semboller dilinde prensler:

Tarotta prens kartları saraylı kart gurubunun ilk ve giriş kartlarıdır. Bu yüzden bu kartlar saraya giriş ve sarayın kapısını bize açan bireyler olarak değerlendirilirler. Tüm bunların yanı sıra ilk girişi yapmak, dolayısıyla acemilik dönemi veya bir şeyi ilk kez deniyor olmanın temsilcileridir. Ayrıca 1-10 sıra sayısının sonu ve saraylı kartların ilki olmasından dolayı prensler kabuğundan çıkmak, kendi ayakları üzerinde durmak ve bağımsızlığa adım atmakla ilgilidir. Prens kartları aynı zamanda 1-10 sayılarının üstünde yer alan saraylı kart grubundan olduğundan hiyerarşik anlamda “bir üst seviyeye geçiş” kartlarıdır.

 

Ünlü psikolog Myers-Briggs hazırladığı kişilik belirleme envanterinde (MBTI - The Myers–Briggs Type Indicator) insan kişiliklerini 16 temel kategoriye ayırmış ve birçok tarotçuya göre bu 16 kişilik tipinden her biri aslında küçük arkana saraylı kartlardan birine denk gelir. Bu 16 kart içinde 4 kral, 4 kraliçe, 4 şövalye ve 4 prens bulunur. Her ne kadar kahve falı tabirciliğinde tüm prensler aynı kategoriye ayrılsa da tarot prensleri değnek prensi (girişimci çocuk), kupa prensi (romantik çocuk), kılıç prensi (savaşçı çocuk) ve para prensi (zengin çocuk) olarak 4 kategoriye ayırmıştır. Kahve falı tabirciliğinde de her ne kadar her prens aynı gibi görülse de aslında prensin durumuna ve kişiliğine bakarak bu dört farklı gruptan hangisini temsil ettiği anlaşılmaya çalışılmalıdır.

Rüya tabirleri

Ruyoka.com

Yeni bir kahve falı için ana sayfaya dön

YORUMLAR

bottom of page