top of page

KAHVE FALINDA TİMSAH GÖRMEK

brokoli.png

Mesajları:

 • Düşman

 • Korkular

 • Tehlikeli

 • Değersiz

 • İflas etmiş

 • Dibe vurmuş

 • Aşağılık adam

 • Sinsi bir rakip

 • Yerde sürünen

 • Zemine vurmuş

 • En kötüyü görmüş

 • Yavaş ve sinsi kişi

 • Rezil olmuş kimse

 • 5 para etmez adam

 • Tehlikeli bir süreç

 • Değersiz bir kimse

 • Aşağılık bir düşman

 • Gözden düşmüş kişi

 • Kaybedecek şeyi kalmamış kimse

 • Gücü kötüye kullanmaya meyilli kimse

Kahve falında timsah görmek:

Kahve falında gördüğümüz timsah gizlenmiş tehlikelerin ve sinsi düşmanların temsilcisidir. Sürüngenlerden olması nedeniyle bu sembolde aynı zamanda “aşağılık olmak” “aşağılık kimse” ya da yerlerde sürünmek gibi aşağılayıcı sıfatlar gizlidir. Bir başka deyişle, timsahın temsil ettiği kişi bir düşmansa gözümüzde değersiz, küçük ve aşağılık bir kişidir. Temsil ettiği bir iş ya da tehlikeyse bu sembolün altında “pis iş” mesajı bulunur.


Kahve falında timsah görmek aynı zamanda korkularla ya da düşmanla yüzleşmeye delalettir. Timsahın temsil ettiği kişi genellikle erkek cinsiyetinde bir kişidir fakat nadiren de olsa bu hayvan bir kadını da temsil edebilir. Kahve falında görülen timsah bazen engel, zorluk ya da kaderde mutlaka aşılması gereken zorlu bir süreçtir. Bir kişi falında büyük bir timsah görürse iş hayatında ya da bir yerde bir düşmanıyla ya da hoşlanmadığı bir kimseyle karşılaşır. Kahve falında kabarık ve siyah bir timsah gören kişinin düşmanı kendisini yenecek kadar güçlüdür.

Burçlar ve burç uyumları

zodyak_çemberi_yeni.png

Astrozia.com

Kahve falında ölü timsah:

Kahve falında timsah öldürmek düşmana galip gelmektir. Timsahı falında ölü gören kişi bir tehlikeyi bertaraf eder. Bu sembolü gören kişi aynı zamanda karşılaştığı bir mücadelede kazanır ya da çok büyük bir sorunu çözer. Bir öğrenci falında aslan öldürdüğünü görürse kendisi için çok önemli olan bir sınavı kazanır. Bir erkek falında timsah öldürürse iş ya da aşk hayatında başka bir erkeğe galip olur, bir işi ya da partneri başka bir erkeğin elinden alır.

Kahve falında ağzı açık timsah görmek:

Kahve falında ağzı açık timsah en genel anlamı ile tehdit olarak algıladığımız durumları temsil eder. Bu sembol aynı zamanda bize karşı hamle yapmış bir düşmana karşı uyarıdır. Fal sahibinin yaşamında istikrarını tehlikeye sokmak isteyen ya da kendisine zarar vermek isteyen bir birey vardır. Bazen ağzı açık bir timsah ciddi ve ölümcül bir hastalık sembolü de olabilir. Timsahın büyüklüğü hastalığın ne kadar ciddi olduğuyla ilgili bilgi vericidir. Kısacası, timsahı falında gören kişi çevresine, çevresindeki düşmanlara, yaşamını tehlikeye sokacak her şeye hatta sağlığına bile dikkat etmelidir.

Sürüngenler grubuna girmesinden ve yerde sürünerek hareket etmesinden dolayı kahve falında görülen timsahın bize verdiği mesaj her zaman zeminde, dipte ya da en aşağı seviyelerde yer alan bir kişi ile ilgilidir. Bu yüzden timsah bazen iflas etmiş, en kötüyü görmüş ya da dibe vurmuş kişi bazen aşağılık, gözden düşmüş ya da rezil olmuş birinin simgesidir. Yavaş ve sinsi hareketleri ile gözümüze çarpan bu hayvan aynı zamanda zaten zeminde ev en dipte olmasından dolayı kaybedecek hiçbir şeyi olmayan dolayısıyla tehlikeli bir insanın simgesi de olabilir. Timsahın temsil ettiği kişi her zaman fal sahibi için kendinden aşağı seviyede ya da değersiz biridir. Timsahın kahve falındaki davranışları bu kişinin gerçekte yapacaklarıyla ilgili ipuçları verir. Bu sembolü yorumlamak isteyen timsahın kahve falındaki davranışlarına odaklanmalıdır.


Kahve falında timsah gücü kötüye ve kendi çıkarları için kullanmaya aşırı derecede meyilli bir kişiyi temsil eder. Timsah aynı zamanda fal sahibi için aşağılık ve acımasız bir kişinin simgesidir. Bu insan öyle bir kişiliğe sahiptir ki tıpkı bir timsahın sinsice yaklaşarak avını yemesi gibi kendi menfaatleri uğruna başka insanların zaaflarından ve güçsüz yönlerinden beslenerek onları nakavt etme peşindedir. Bu kişi kendi menfaatleri uğruna başkalarının sırtına basabilir, onların ekmeklerini elinden alabilir ya da onların büyü kayıplar vermelerine sebep olabilir.


Kahve falındaki timsah bazen maddi manevi yerde sürünen, rezil olmuş, iflas etmiş ya da kötü hayat yaşayan kimseyi temsil eder. Bu fal bazıları için parası tamamen bitmiş, yardıma muhtaç ya da en temel ihtiyaçlarını bile karşılayamayacak ve acınacak durumda bir kişinin fal sahibinin kapısını çalmasıyla alakalı da olabilir. Timsahın zeminde ve olabilecek en aşağı seviyede bir hayvan olması onun bu seviyesinin bazen kişilik olarak aşağılık olmak bazen maddi anlamda dibe vurmuşlukla alakası vardır. Bu yüzden bu sembolü gören kişi timsahın hareketlerine dikkat ederek fal sahibi için gerçek hayatta kimi temsil ettiğini anlamaya çalışmalıdır.

Rüya tabirleri

Ruyoka.com

Yeni bir kahve falı için ana sayfaya dön

YORUMLAR

bottom of page