top of page

KAHVE FALINDA TÜFEK GÖRMEK

brokoli.png

Mesajları:

 • Güç

 • Öfke

 • Gurur

 • Tehlike

 • Kontrol

 • Cesaret

 • Koruma

 • Düşman

 • Kızgınlık

 • Saldırganlık

 • Güç gösterisi

 • Yok edici güçler

 • Yok etme arzusu

 • Potansiyel tehlike

 • Ortadan kaldırma arzusu

 • Yaşamı tehdit eden unsur

Kahve falında tüfek görmek:

Semboller dili, rüya tabirciliği ve falcılıkta tüfek gücün temsilcisidir. Bu falın sahibinin sahip olduğu bir güç, yetenek ya da Allah vergisi bir miras sayesinde zenginlik ya da menfaat elde etmesi ihtimali bulunur. Fal sahibi, yaşadığı dünyada ya da bulunduğu şehirde çok geçerli bir meslek ya da yetenek sahibi olmasından dolayı bunu kariyerinde adeta bir tüfek gibi kullanma gücüne sahiptir. Tüfek sembolünün daha iyi yorumlanabilmesi için tüfeğin tek başına mı yoksa birinin elinde mi resmedildiğine ve nereye baktığına odaklanmalıyız.

 

Kahve falında görülen tüfek güç ya da gücü göstermenin sembolüdür. Falında tüfek gören kişi büyük bir ihtimalle bir şeyi zorla ve güç gösterisiyle almak zorunda kalacağı bir yarış ya da rekabete girecektir. Başarıyı elde etmek için güç gösterisi yapmak ya da güce başvurmak gerekebilir. Ayrıca bu sembol motivasyonun ve yaşam yolculuğumuzda rekabete psikolojik olarak hazır olduğumuzun işaretidir. Fal sahibi bir şeyi çok istemekte ve onu elde etmek için güç kullanmayı gerekli görmektedir.

Burçlar ve burç uyumları

zodyak_çemberi_yeni.png

Astrozia.com

Semboller dilinde tüfek:

Semboller dilinde ve kahve falında tüfek yalnızca paranın ya da bilginin sembolü bile olabilir. Fakat tüm bu para ya da bilgi yaşamımızda bizi rahatsız eden bazı sorunları ortadan kaldırmak için kullanılabilecektir. Kahve falında, rüyalarda ve semboller dilinde bazen sorunlarımız daima düşmanlarımız kılığında belirirler. Örneğin,  işsizlik sorunu bazen dişlerini gösteren bir köpek ya da vahşi bir hayvan olarak rüyamızda belirirken bilgiyi temsil eden tüfeğiyle bu vahşi hayvanı öldürmek bilinçaltmızın “işsizliğe son vermek” algısıdır. Kişinin işsizlikle (vahşi hayvanla) savaşacak en büyük tüfeği elde ettiği eğitim ve bilgi (tüfek) olarak sembolik bir şekilde falında belirmiştir. Falın sahibi eğitimli bir işsizse bu sembolü gördükten sonra iş bulur.

 

Sigmund Freud anlayışına göre rüyada görülen tüfek bir erkeğin, penisin ya da erkeksi dürtülerinin sembolüdür. Bir erkeğin tüfeğiyle ateş edip vurmak istediğini vuramaması iktidarsızlık, cinsel yetersizlik ya da bir partneri elde edememenin temsilcisidir. Yine Freudcu anlayışa göre tüfeğin yanlışlıkla patlaması erken boşalma ya da iktidarsızlık işaretidir. Tüfeğin dolu olması libidonun yüksekliğine boş olması ise libido azlığına işaret eder. Bir erkek için kahve falında tüfeğin dolu olması bir partnere karşı aşırı cinsel istek duymanın temsilcisi de olabilir.

Kahve falında görülen tüfek bazıları için tehdit ya da tehlike sembolüdür. Özellikle bakış yönü ve istikameti belli çizilmiş bir tüfek fal sahibinin sahip olduğu bir şeylerin tehlike altında olduğuna ya da düşman saldırısına karşı savunmasız olduğuna dair uyarıdır. Bir erkeğin falında görülen tüfek partnerine göz diken başka bir erkek olduğuna işaret edebilir. Bir kadın için da aynı durum söz konusudur.

 

Kahve falında tüfek aynı zamanda yaşam yolculuğumuzda karşımıza çıkan engelleri yok etmek için kullanacağımız tüm gücü ya da kaynakları temsil edebilir.  Eğer sorunumuz işsizlik ise kahve falındaki tüfek bu işsizlikle savaşmamız için elimizdeki bilgi ya da eğitimi temsil edebilir. Falında tüfeği küçük ya da kırık görenin belki de bilgisi, elindeki kaynakları ya da bir işi yapabilmesi için parası yetersizdir. Tüfeğin dolu olması, ağır olması ya da kabarık olması daima güçlü pozisyonda olmak ve ihtiyaç duyulan kaynaklara sahip olmanın temsilcisidir.

 

Kahve falında tüfek görmek aynı zamanda yaşamımızda ani bir şekilde beliren tüm tehdit ya da tehlikeleri temsil edebilir. Bazen kahve falında görülen tüfek hiç umulmadık bir anda karşımıza çıkan ve bizi yok edebilecek güce sahip olan bir rakip ya da düşmandır. Bu sembol kariyerde koltuğumuzu kapmaya çalışan birine işaret edebileceği gibi partnerimize göz diken bir rakibe de işaret edebilir. Özellikle fal sahibine doğrultulmuş bir tüfek bir düşmanın kendisini gözlemlediğinin ya da her an ölümcül hamlesini yapabileceğinin işareti olabilir.

 

Kahve falında tüfek ayrıca yok etme ve yok edilme dürtüsü ile ilgilidir. Görülen tüfek fal sahibinin elinde ise yaşamında ortadan kaldırmak ve yok etmek istediği bir şeyler bulunur ve falın sahibi bir nevi temizlik yapma ihtiyacı içine girmiştir. Tüfeği başkasının elinde gören ise bir tehlikenin varlığından haberdar olduğu bir hayatı yaşamaktadır. Bu falın sahibi kurmuş olduğu düzen ya da istikrara yönelmiş bazı tehditler olduğundan haberdardır. Bu falı daha iyi yorumlamak için tüfeğin büyüklüğüne ya da kimin elinde bulunduğuna da bakmalıyız. Büyük tüfek daima büyük tehlikelerin küçük tüfek ise daha küçük tehlikelerin sembolüdür.

 

Tüm bunların yanı sıra kahve falındaki tüfek bağları koparma, yaşamımızda bir şeyleri sona erdirme ve yok etme dürtüsünün temsilcisidir. Eğer kahve falında tüfek ile birini öldürme arzusu içerisine girmiş isek bu aslında o kişiyle yolları ayırma arzusu içine girdiğimiz anlamına gelir. Tarot ve semboller dilinde ölüm daima ayrılık ve bir daha asla görüşemeyecek olmanın sembolüdür. Dolayısıyla bir tüfeğiyle birini öldürmeyi istemek aslında o kişiyle bağları koparmayı istemektir.

Rüya tabirleri

Ruyoka.com

Yeni bir kahve falı için ana sayfaya dön

YORUMLAR

bottom of page